SharePoint 2013 Insights

Report
SharePoint 2013 Insights
Een rondgang door Excel 2013, PowerPivot en Power View
Agenda
• Ordina
• SharePoint Insights
• Traditioneel BI proces & SharePoint Insights
• SharePoint Insight mogelijkheden
• Uitleg werking PowerPivot & Power View
• Demo’s
• Omgeving
• 3x Demo
• Afsluiting
• samenvatting
• Ervaringen
• Resources
2
Ordina & SharePoint
SharePoint & Ordina
Samenwerken
4
Documentverwerking
Business Apps
Insights & Analytics
Ordina Standaard Intranet Portaal
Microsoft BI & Ordina
VisionWorks / Zorgkompas
Zorgkompas, één van de Ordina proposities, is een MI-totaaloplossing voor:
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ),
• Forensische Zorg (FZ),
• Verstandelijk Gezondheidszorg (VGZ),
• Verpleging en verzorging (V&V),
• Lichamelijke Gezondheidszorg (LG).
Zorgkompas bestaat uit een geïntegreerde verzameling best practices inclusief
van business/domeinkennis, business intelligence en datamanagement
geïmplementeerd met behulp van Microsoft technologie.
5
SharePoint Insights
Traditioneel BI proces & SharePoint Insights
7
Location
Slice
Dice
Pivot
URL
Data Sources
ETL
Datawarehouse
Integration Services
Data Sources
Excel
Reports
Anlysis Services
SharePoint Insights
Reporting Services
SharePoint Insights – mogelijkheden
• MS Excel
• Excel-bestanden beheren
• Excel Services
• Excel Web application (OWA)
• Excel webpart
• PowerPivot
• Reporting Services in SharePoint
Integration Mode
• Excel Services / OWA
• Analysis Services (PowerPivot)
• Power View
• Excel 2013
• Reporting Services in SharePoint
Integration Mode
• Performance Point Services
• Visio Services
• Business Connectivity Services
(weergeven en zoeken)
• Diverse webparts (o.a. charts) en data
views
• Zoeken
• Social mogelijkheden
8
Hoe functioneert het – SharePoint & PowerPivot
9
Data
bronnen
SharePoint
Excel
Services
Service
Application
Reporting
Services
Service
Application
PowerPivot
Service
Application
Analysis
Services
(PowerPivot)
Hoe functioneert het – Power View
10
Data
bronnen
SharePoint
Excel
Services
Service
Application
Reporting
Services
Service
Application
PowerPivot
Service
Application
Analysis
Services
(PowerPivot)
Hoe functioneert het – Data refresh
11
Data
bronnen
SharePoint
Excel
Services
Service
Application
Reporting
Services
Service
Application
PowerPivot
Service
Application
Analysis
Services
(PowerPivot)
En wat kan je dan?
Demo’s
De omgeving
14
SharePoint 2013
•
•
•
•
SharePoint 2013
Reporting Services 2012 SP1
Reporting Services Add-in
PowerPivot Add-in
Domain controller &
SharePoint DB’s
SQL BI Server
(cubes & reporting DB’s)
•
•
Win 2012 Domain controller (Kerberos)
SQL Server 2012 SP1 (SharePoint DB’s)
Rights Management Server
•
SQL Server 2012 SP1
•
SQL Database voor SSRS en
PowerPivot Service App
•
PowerPivot (Analysis Server)
Demo!
Analyseren herkomst van SharePoint bezoekers en browsergebruik
• Demo 1: creëren van rapportage
• PowerPivot
• Power View
• Opslaan in SharePoint
• Demo 2: SharePoint PowerPivot
• Tonen in SharePoint
• Refresh
• PowerPivot Management Dashboard
• Demo 3: Power View & Reporting Services
• Creëren Power View met Reporting Services Add-In
15
Samenvatting
Samenvatting
Analyseren herkomst van SharePoint bezoekers en browser gebruik
• Excel PowerPivot:
• DAX: combineren en modelleren data
• BISM: Drill hiërarchieën
• Pivot: Draaitabel
• PowerPivot voor SharePoint:
• Werking
• One single truth
• Collaboration & Insights
• Refresh (manual & scheduled)
• Schaalbaarheid door xVelocity (memory cube)
• Beheermogelijkheden
• Power View 
17
Installeren en configureren SharePoints Insights
Secure
Store
Service
Kerberos
/
C2WT
Excel
Services
/
Excel
Web app
Search /
UPS
Visio
Services
SSRS
PP
DB
SSAS
SSRS
SharePoint
SQL Server
Server OS
Server OS
Ervaringen
•
•
•
•
•
ULS Logviewer is je vriend
SQL Server 2012 SP1!
Excel 2013 alleen met SQL 2012 SP1
Als je Cumulative Update gebruikt, installeer deze voordat je begint (CU march?)
PowerPivot
• xVelocity: in memory cube performt goed indien er veel dubbele waarden zijn
• Let op bij installatie:
• Kerberos en Delegation rechten
• OLE DB Provider for Analysis Services 2008 R2 (MSOLAP)
• Foutmelding incorrect
• Diverse issues en beperkingen met GallerySnapshot.exe (thumbnails)
• Power View weergave in SharePoint vereist Reporting Services (integration mode)
• Reporting Services op single server is beschreven,
in three tier alleen werkend gekregen op een SharePoint (WFE of App) Server
19
Bronnen
20
•
Setup SharePoint BI environment
create Test lab: http://blogs.technet.com/b/tlgs/archive/2013/01/11/introducing-the-sharepoint-server-2013-business-intelligence-tlgstack.aspx
one tier, two tier or three tier deployment: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj218795.aspx
•
SharePoint & PowerPivot
PowerPivot Add-in download: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=35577
Installing #1: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee210708.aspx
Installing #2http://www.bybugday.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=96
•
SharePoint & Power View
Installing: http://www.anthonysammartino.com/2012/10/sharepoint-2013-installation-and.html
GallerySnapshot:
Fixing #1: http://blogs.technet.com/b/excel_services__PowerPivot_for_sharepoint_support_blog/archive/2012/12/27/PowerPivotfor-sharepoint-gallery-thumbnails-not-rendering.aspx
Fixing #2: http://blogs.technet.com/b/excel_services__PowerPivot_for_sharepoint_support_blog/archive/2012/12/06/invoking-andanalyzing-the-getsnapshot-exe.aspx
•
Kerberos
Explanation: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23176
How to: http://blog.blksthl.com/2012/09/26/the-first-kerberos-guide-for-sharepoint-2013-technicians/
Vragen
21
25
www.ordina.nl

similar documents