examens en einde schooljaar 4 mavo 2015

Report
De ouders/verzorgers en
de leerlingen van 4 mavo
Hoorn, 12 december 2014
Betreft: informatie rondom examens en einde schooljaar
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Nu het examenjaar al flink gevorderd is, is het goed vooruit te kijken naar wat u/jullie in de
komende maanden te wachten staat. Hieronder is een aantal zaken opgesomd, die in het
resterende deel van dit schooljaar aan de orde komen. Voor een deel is de informatie niet
nieuw, maar voor de volledigheid hebben wij alles op een rijtje gezet.
Rapportage en ouderavond
De laatste ouderavond voor de eindexamenklassen is na periode 2 (daarna wordt nog wel
gerapporteerd over cijferperiode 3 en over het eindresultaat van het schoolexamen).
Uiteraard kunnen mentor en ouders/verzorgers, indien gewenst, ook na de ouderavond met
elkaar contact opnemen over resultaten of andere zaken.
De lessen en de toetsing na periode 3
Na de toetsweek van periode 3 zijn er nog gewoon lessen. Bij veel vakken zal dan de stof
voor het Centraal Examen afgerond worden of wordt er geoefend voor het Centraal Examen.
Verder zullen er gemiste toetsen ingehaald en nagekeken toetsen besproken worden.
Centraal Praktisch Eindexamen voor de beeldende vakken (tekenen)
De leerlingen die dit vak volgen sluiten dit examen in principe op 15 april 2015 af. Ongeveer
gelijktijdig met deze brief geven we de betrokken leerlingen en hun ouders nadere informatie.
Eindexamenfeest
Op vrijdag 24 april 2015 sluiten we het lesjaar voor de eindexamenleerlingen officieel af.
Nadere informatie over de invulling van die dag volgt later. ‘s Avonds is er een examenfeest.
Dit feest valt buiten de verantwoordelijkheid van school.
De meivakantie
Het Centraal Examen start direct na de meivakantie van twee weken. Enerzijds is het lastig
voor leerlingen dat ze dan de dagelijkse schoolstructuur missen, anderzijds is het een ideale
periode om het Centraal Examen goed voor te bereiden.
De school faciliteert in de laatste week van de meivakantie eindexamentrainingen die Lyceo,
een onafhankelijk trainingsbureau, aanbiedt. Deze examentrainingen zijn voor eigen
rekening. Nadere informatie over deze trainingen volgt nog.
Pagina 1 van 5
Centraal Examen 2015, eerste tijdvak
Het vakkenrooster is in bijlage 1 toegevoegd. In april 2015 wordt het lokalenrooster
gepubliceerd.
LET OP: Met het oog op calamiteiten (zoals in 2013 bij de examenfraude!) moet je
beschikbaar zijn t/m vrijdag 26 juni 2015. Boek geen verre reizen of verdiep je in ieder geval
in de annuleringsmogelijkheden. De school heeft geen mogelijkheden om CE-toetsen te
verplaatsen.
Nadere mededelingen over Centraal Examen en afsluiting van het schooljaar
Begin april 2015 informeren wij u/jullie nog (nader) over een aantal zaken (rooster examens,
examenuitslag, herexamen van het Centraal Examen, de Examenkrant 2015, regels met
betrekking tot het Centraal Examen en het inleveren van boeken, sleutels en schoolpasjes).
Voor aanvullende informatie over examenzaken verwijzen we u/jullie naar de website van
Tabor, www.tabor.nl, TeleTOP, Oscar Romero: ‘vaksite’ Exameninformatie (via de
inlognaam en het wachtwoord van de leerling) en de algemene websites
www.examenblad.nl en www.laks.nl.
Boeken inleveren
Het is verplicht op de aangewezen dag je boeken in te leveren.
Diploma-uitreiking
De diploma’s worden uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in de school. De data in de
bijlage zijn nog onder voorbehoud. Zodra deze definitief bekend zijn, laten we dat uiteraard
weten.
Zijn er nog vragen?
Neem dan contact op met de conrector of de examensecretaris via de receptie
(tel.: 0229-285685).
Met vriendelijke groet,
dhr. A. Lansdaal, conrector mavo
mw. C.J.M. Tensen, examensecretaris
Twee bijlagen
Pagina 2 van 5
BIJLAGE 1
2015 ROOSTER CENTRAAL EXAMEN, EERSTE TIJDVAK1
datum en tijd
mavo
havo
vwo
havo
vwo
economie
Nederlands
vanaf 16 maart
cpe beeldend
datum en tijd
mavo
ma 11 mei
13.30-15.30
nask 2
13.30-16.30
di 12 mei
9.00-12.00
13.30-15.30
kunst (kubv+kumu)
Frans
13.30-16.30
Nederlands
m&o
wo 13 mei
9.00-11.00
beeldende vakken
9.00-11.30
Duits
9.00-12.00
13.30-15.30
kunst (kubv+kumu)
Nederlands
13.30-16.30
ma 18 mei
9.00-11.00
wiskunde A, B en C
geschiedenis
geschiedenis
geschiedenis
9.00-12.00
13.30-15.30
biologie
Engels
13.30–16.00
Frans
13.30-16.30
natuurkunde
di 19 mei
9.00-11.00
Duits
9.00-12.00
13.30-15.30
wiskunde
13.30-16.00
Engels
13.30-16.30
economie
wo 20 mei
9.00-11.30
13.30-15.30
13.30-16.30
1
Duits
aardrijkskunde
wiskunde A en B
biologie
Alleen vakken die op Oscar Romero geëxamineerd worden zijn weergegeven. Pagina 3 van 5
datum en tijd
mavo
havo
do 21 mei
9.00-12.00
13.30-15.30
vwo
aardrijkskunde
nask 1
Engels
13.30-16.00
scheikunde
13.30-16.30
vr 22 mei
13.30-15.30
economie
13.30-16.30
di 26 mei
m&o
9.00-12.00
aardrijkskunde
13.30-15.30
biologie
Frans
13.30-16.00
wo 27 mei
13.30-16.00
13.30-16.30
natuurkunde
scheikunde
do 28 mei
13.30-16.00
vr 29 mei t/m 4 juli
Spaans
Kandidaten moeten beschikbaar zijn om eventueel examens in te
halen in het geval dat de overheid examens ongeldig verklaart.
Pagina 4 van 5
BIJLAGE 2
OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN
Wanneer?
woensdag 4 maart 2015
begin april 2015
vrijdag 27 maart t/m donderdag 2 april 2015
Woensdag 15 april 2015
dinsdag 21 april 2015, 12.00 uur
tot uiterlijk woensdag 22 april 2015,
9.00 uur
woensdag 22 april 2015, na 9.00 uur
vrijdag 24 april 2015
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2015
maandag 11 t/m dinsdag 26 mei 2015
donderdag 11 juni 2015, na 8.00 uur
vrijdag 12 juni 2015, uiterlijk 24.00 uur
dinsdag 16, woensdag 17 of donderdag 18
juni 2015
donderdag 18 juni 2015, 8.30 – 10.30 uur
vrijdag 26 juni 2015, na 8.00 uur
Wat?
laatste ouderavond eindexamenleerlingen
u/jij ontvangt nadere informatie m.b.t.
examenzaken, o.a. lokalenrooster CE
toetsweek periode 3
Afsluiting Centraal Praktisch Eindexamen
beeldende vakken (tekenen)
vaststelling eindcijfers schoolexamen
contact opnemen met conrector of
administratie als eindcijfers volgens u/jou
niet juist zijn vastgesteld
schoolexamencijfers onherroepelijk,
cijferoverzichten worden naar DUO
opgestuurd
feest eindexamenleerlingen
meivakantie
Centraal Examen mavo
vaststelling uitslag eerste tijdvak CE
mavo, havo en vwo: leerlingen worden
vanaf 12.00 uur gebeld en komen in de
loop van de middag op school
aanmelding tweede tijdvak via TeleTOP
tweede tijdvak Centraal Examen
boeken inleveren
vaststelling uitslag 2e tijdvak CE mavo,
havo, vwo (nadere informatie volgt later)
dinsdag 30 juni 2015, 19.30 - 21.30 uur
diploma-uitreiking 4 mavo
maandag 10 t/m woensdag 19 augustus 2015 derde tijdvak Centraal Examen
(data nog niet zeker)
circa donderdag 27 augustus 2015
uitslag derde tijdvak bekend
Pagina 5 van 5

similar documents