pan- en vorsthakenlijst

Report
laatste mutatie 11-11-2014 volgnummer 116
nedsale
pan- en vorsthakenlijst
Fabrikant / model
advies - alternatief
Fabrikant / model
409 95/48
409 95/48
- - vorsten - BZ vorst (Creaton)
G10 vorst (Trost)
PD vorst
PF vorst (Creaton)
PH vorst (Creaton)
PI vorst (Pfleiderer nr. 8)
PV vorst (nr. 10)
PZ vorst (nieuw model)
PP vorst
BETONPANNEN
Concreto Extra
Concreto Kapstadt
Concreto S sneldek
Concreto Verona
- - vorsten - schubvorst (beton)
Eternit (vervolg)
ABC klinker (D)
Hohlfalziegel
TG 10
- - vorsten - halfronde vorst
chaperon vorst
470/030
470/033
Alphons Meyer (D)
Holle pan 40 kurzschnitt
403b06
428b03
403b05
428b03
403b05
428b03
(met extra neus overlap = 80 mm)
Holle pan 40 langschnitt
(met extra neus overlap = 70 mm)
Holle pan 35 langschnitt
(met extra neus overlap = 80 mm)
Rheinlandpan
409 85/48
- - vorsten - halfronde vorst
vorst met neus
klaverbladvorst
470/024
470/021*)
470/019*)
409 65/48H 435/007
409 65/48H 435/007
409 65/48H 435/007
2x RVS schroef 65mm
470/147
470/053
Cobert, Tejas (SP)
Logica Plana
409 65/48H
Erlus (D)
E 58
E 58 Max
Falz ziegel
Forma
Grossfalz ziegel
Grossfalz ziegel XXL
Hohlfalz ziegel XXL
Hohlfalz SL
Karat model vanaf 2004
Karat XXL
Linea
- - vorsten - first nr. 5
first nr. 15
first nr. 17
first nr. 18
409 75/48
409 75/48
409 75/65
409 65/48
409 75/65
409 75/48
409 85/48
409 75/48
409 75/48
409 75/48
409 65/48
435/074
435/074
435/074
435/074
435/074
470/099
470/041
470/041
470/142*)
Eternit (NL-BE)
Ambiente leipan
Balance
Domino (Creaton)
Futura (Creaton)
Harmonica (Pfleiderer)
Harmonie new (Creaton)
Magnum (Creaton)
Melodie
Optima (Pfleiderer)
Premion
Ratio New
RG 9 Maxima (Trost)
RG 10 Aureus (Trost)
RG 10 Aureus modul. (Trost)
RG 12 Viva new (Trost)
Sinfonie (Creaton)
415c 25/80x48
409 95/73
409 65/65 435/074
409 95/73
750/007*)
409 85/48
409 95/73 435/073
409 85/48
409 75/65
409 95/73
409 75/65
409 75/38
420/002
420/004
409 75/38
409 75/75
*) niet standaard op voorraad (levertijd op aanvraag)
**) alternatief op aanvraag
nedsale BV
- - vorsten - vorst F1v
vorst F6v
vorst Zylindrisch
470/072
470/144
470/154
470/102
470/218
470/152
470/230
470/219
470/029
advies - alternatief
Holle pan, langschnitt
Holle pan, kurzschnitt:
403b06
428b03
(overlap = 80 mm)
403b06
403b01
403b03
409 85/48
409 75/48
409 48/48H
409 65/48
409 85/48
409 85/48
409 85/48
428b03
428b03
428b03
435/072
435/061
(overlap = 90 mm)
(overlap = 100 mm)
409 75/48H
409 43/48H
409 75/48
409 75/48
470/053
470/233*)
470/113*)
470/056*)
Laumans (D)
470/147
Alpha 10
Aquitaine
Artoise (in rijen) standaard
Artoise (in verband)
Auxoise
Beauvoise
Celtoise
Diamant
Double panne “S” (rijen)
H2S
H 10 nieuw (vanaf 2006)
HP 10
HP 13 (t/m 2012)
HP 13 nieuw (vanaf 2013)
HP 17
HP 20 (in verband)
Monepole 1
Monepole 3
Omega 10
Omega 13
Panne “S”
PV 10
Tegelpan 27x41
Terroise
409 65/48
750/044
453/006
409 65/48
409 65/48
409 48/48 435/003
409 65/48 435/003
409 65/65 435/007
750/062
453/016
409 75/48 435/074
409 75/48
409 65/48 435/061
409 75/65 435/074
409 65/65 435/061
409 65/48
409 65/48
453/006
n.t.b.
455/002
455/002
750/062
453/016
409 65/48 435/074
415c 25/80x48*)
409 65/48
- - vorsten - halfronde vorst 717
ruitvormige vorst 716
noordboom vorst 758
halfronde vorst GM 702
gladde vorst/sluiting 704
hoekige vorst GM 705
hoekige vorst GM 710
schubvorst 40 cm 727
schubvorst 33-40 708
RVS schroef 65 mm
RVS schroef 65 mm
470/131
470/172
470/165
470/165
470/165
470/168
470/186
Jacobi (D)
D 10
H1
H2
J 11v
J 12 novell
J 13 novell
J 13 v (nieuw 2011)
Z2
Z5
Z 7Variwell
Z 9 Variwell
Z 10
Fabrikant / model
Jacobi (vervolg)
Imerys (FR) (Huguenot)
Benders (SE - D)
Carisma
Mecklenburger
Palema S
- - vorsten - nokvorst Carisma
schubvorst
advies - alternatief
n
t i es
s
i
ial ssoir
c
e
sp acce
k
da
409 75/48
428/001
428/002
409 85/48
453/010
453/010
409 85/48
409 75/65
409 85/65 435/073
409 75/65
409 85/48
409 75/48
Ideal variabel
Mulden variabel
Plano
Rheinland variabel
Tiefa 2000
Tiefa Supra
Tiefa XL variabel
- - vorsten - halfronde vorst nr. 300
klaverbladvorst nr 1000
435/061
435/072
435/072
470/024
470/049*)
Meyer-Holsen (D)
Dacapo
Muldenpan
Piano
Ravensberger
Tandem
Vario-hohlfalzziegel
Vario J. tweeling lm 26,6-27,5
Vario J. tweeling lm 27,5-28,5
409 65/48
409 65/48
409 65/48
409 65/48H
409 65/48H
409 85/48
409 85/48
409 85/65
- - vorsten - First-gratziegel mittel
First-gratziegel groß
klaverbladvorst
Piano vorst
470/200
470/200
470/137*)
470/132*)
435/061
435/003
435/061
435/007
435/040
435/058
Monier
409 105/48
Achat 10V
409 48/48
Bretagne
750/003
Grote Romaanse
409 65/65
Kruispan
455/006
Nieuwe Hollander
453/011
Oude holle
750/023
453/005
OVH 201 (200)
750/024
453/017
OVH 206
453/002
Postel 20 Orage
Renova (lattenmaat=32-33,5) 409 85/65 435/073
Renova (lattenmaat=33,5-35) 750/045
409 75/48
Rubin 9V
409 65/48
Signy-Finnez
Tuile plat
409 65/48 435/031
Tuile du Nord enk.zijsl.
453/007
409 75/48 435/074
VH-variabel
Vlakke Mulden
409 75/48 435/074
- - vorsten - 470/053
Schubvorst
Halfronde vorst
470/024
HV vorst type S
470/045
Halfronde vorst type S
RVS schroef 65 mm
470/049*)
Platte vorst
470/045
Zadelvorst type HO
HV vorst type K
470/045
Konische vorst type K
470/127
Konische vorst type P
470/043
(vervolg Monier op volgende bladzijde)
www.nedsale.nl
Postbus 6 1606 ZG Venhuizen
Tel: 0228 - 54 22 15 Fax: 0228 - 54 32 06
laatste mutatie 11-11-2014 volgnummer 116
nedsale
pan- en vorsthakenlijst
Fabrikant / model
advies - alternatief
Fabrikant / model
Monier (vervolg)
Roben (D)
BETONPANNEN
Astratto
Neroma
Sneldek
Sneldek XL
Stonewold
Tuile du Nord
Utrechter
- - vorsten - HV vorst (beton)
Uni-vorst (beton)
Bornholm
Elsass doppelmulden
Flaming
Flandern plus (vanaf 2008)
Flandern FD
Holstein plus (vanaf 2008)
Limburg variabel
409 48/65
409 75/48H
409 75/48H
409 75/48H
409 48/75
409 65/48
435/058
409 85/48
RVS schroef 65 mm
470/077
Nelskamp (D)
Vlakke Mulden D-13
Vlakke Mulden D-15U
Nibra DS-5 variabel
Nibra Mulden DS-10
Nibra F-7
Nibra Flachdach F-10U
Flachdach F-12 U noord
Flachdach F-12 U zuid
Flachdach F-13 CL
Flachdach F-14
Flachdach F-15
Nibra G-10 (oud model)
Nibra G-10 (model 2013)
Nibra OVH pan H-10
OVH-pan H-13
Nibra OVH pan H-14
OVH pan H-15
Nibra Mulden MS-5
Oude Holle pan OH-16
Nibra Rheinland R-10
Rheinland R-13 S
Rheinland R-15
Nibra Vlakke pan S-9
- - vorsten - vorst ‘standaard’
schubvorst
klaverblad vorst
halfronde vorst
hoekige vorst
BETONPANNEN
Finkenberger
Kronen-pan
Planum
Sigma-pan
S-pan
- - vorsten - nok- en hoekkepervorst
409 75/48
409 75/48
409 85/48
409 75/38
409 85/75
409 85/48
409 75/48
409 85/48
409 75/48
435/055
409 75/48
409 75/48
409 75/38
409 95/48
409 95/48
409 85/48
453/014
409 95/48
454/005
409 75/48
409 75/48
409 75/48
409 48/75
435/074
435/074
(**)
435/061
(**)
435/074
470/077
409 85/48
409 75/48
409 85/48
409 85/65
409 75/48
409 75/48
750/038
750/001
453/001
OVH
VHV
409 75/48 435/074
- - vorsten - ballonvorst
RVS schroef 65 mm
halfronde vorst 1100
470/024
schubvorst 3100
470/178
schubvorst met neus (oud)470/146
Spaarpan
- - vorsten - schubvorst
435/061
435/055
435/058
435/055
435/055
455/002
409 65/48
409 65/48
455/004*)
750/062
409 65/48
409 65/48
455/005*)
455/005*)
455/005*)
409 65/48
409 65/48
409 75/48
435/007
470/053
470/147
435/061
409 95/73
409 85/65
409 95/73
409 65/48
409 65/65
409 75/48
453/010
453/010
vorst Stylist
vorst Tigula
vorst Tradition
vorst Konisch
vorst Zylindrisch
470/026*)
470/123
470/125
470/120*)
470/056*)
409 65/48
409 75/38
409 65/48
409 75/48
409 48/48
435/061
435/074
435/007
435/003
470/045
470/227
470/006*)
470/177*)
470/161*)
470/041
Wienerberger Narvik
VCR (BE)
Areal
Areal (nieuw 2011)
Primus
Stylist
Tegula
Tradition
W4
W5
- - vorsten - -
Wienerberger Migeon
Actua 10 LT
Actua 10 LG (Langenzenn)
Mega
Standaard
Vauban
- - vorsten - chaperon vorst 2200
halfronde vorst 1200
hoekige schubvorst 1900
hoekige vorst 2800
ezelsrug vorst 1300
schubvorst 1500
Walther (D)
435/064
435/064
advies - alternatief
Wienerberger Janssen-Dings-Jeka
Terreal
403b06
435/074
435/074
435/074
470/041
470/041
470/121
470/151
470/166
409 65/48
409 75/48
409 48/48H
409 75/48
409 75/48
Fabrikant / model
409 75/48
Monza plus
409 75/48
Piemont
Rheinland
409 75/48
- - vorsten - Kleeblatt first (BAG)
470/083
Kleeblatt first (Neumarkt) 470/163
Konische schubvorst
470/117*)
470/019*)
Sargdeckel first
435/072
435/072
435/072
750/063*)
435/074
409 75/48
435/055
advies - alternatief
(latafst. min 32 cm)
Double Canal 12
Gauloise
Giverny
Languedoc DCL
Mercury
Renaissance
Residence
Romane Canal
Romane Evolution
Romane Guiraud
Santenay
Volnay
n
t i es
s
i
ial ssoir
c
e
sp acce
k
da
Alegra
Alegra 8
Datura
Flachdach
Madura
Modula
OVH
Sinus
VHV
- - vorsten - halfronde vorst 1200
schubvorst 3100
hoekige vorst 2800
409 75/65 435/072
Multiblock 895/10*)
409 65/48 435/031
409 75/48 435/072
409 85/48
409 65/48 435/003
453/001
491/002
409 75/48 435/074
470/024
470/178
470/177*)
Wienerberger Pottelberg
435/061
435/074
Oude holle 451
Stormpan TDN 44
Stormpan TDN 993
Vlaamsepan 401
- - vorsten - halfronde vorst 1000
halfronde hk vorst 3100
halfronde vorst 1200
hoekige vorst 1800
453/003
453/002
453/002
409 85/48
403b08
750/029
750/029
435/040
470/024
470/024
470/024
470/028
Wienerberger Bisch
Alegra
De Panne
Jura Nova
Romane
Tradi 12
- - vorsten - halfronde vorst 1000
chaperonvorst 2200
409 75/65
409 75/48
409 75/48
409 85/65
409 75/48
435/073
435/074
435/074
452/005
435/074
470/088
470/025*)
Van 9 t/m 13 februari zijn wij weer
vertegenwoordigd op de Bouwbeurs in
Utrecht.
HAL 11 Stand B 009
Klik op het logo voor gratis registratie.
U krijgt de kaarten automatisch toegestuurd.
Overzicht van dakpanmodellen welke niet meer worden geproduceerd
Bovengenoemde combinaties zijn gebaseerd op panlat 22-24X48 mm, een afwijkende maat
kan van grote invloed zijn voor bepaalde haken. ( type 435 )
klik hier voor een overzicht van panhaken en vorsthaken
De variabele panhaak type 452/005 is in
principe toepasbaar op alle pannen, waarbij
ook de panhaak type 435 staat vermeld.
Alle gegevens zijn conform de meest recente stand van zaken. Wegens de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden moet evenwel elke verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid uitgesloten worden. Bij een nieuwe oplage verliezen de oude folders hun geldigheid. Uitgebreide productinformatie op aanvraag beschikbaar.

similar documents