Heks Karoetsie - Vrijeschoolliederen

Report
Heks Karoetsie
Cees West
#2
& 4œ
œ
œ
#
& œ
œ
œ
œ œ œ œ ‰ œ œ œ
krij - kel,
œ
œ
dij - kel,
œ
œ
œ
œ
po - ki, poet - sie,
Nie - mand durft hier te
9
œ
œ
O - ki - do - ki,
#
& œ
5
œ
œ
lo - pen,
œ
œ
ko - kel, doets,
dit
œ œ œ
œ
is het bos van
œ
œ œ
want ik schim - mel hem in
œ
œ œ œ
œ
wee, die hier komt die
œ
œ
œ
œ
œ œ Œ
œ
heks Ka - roet - sie.
met
œ
bak
sno - pen,
œ œ œ
ik een poets.
ook opgenomen in Eigen-wijs
uitg. SMV, Born
gedownload van www.vrijeschoolliederen.nl, het verzamelde liedrepertoire van vrijescholen in Nederland

similar documents