Bezpieczeństwo danych

Report
Kopie bezpieczeństwa
Odzyskiwanie danych






Co to jest informatyka i czym się zajmuje ?
Czym są informacje i dane, czym się różnią ?
Jak zabezpieczać informacje przed utratą ?
Jak zabezpieczać dane przed utratą ?
Jak odzyskać utracone dane ?
Jak odzyskać utracone informacje ?
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki

Informatyka – dyscyplina nauki, zaliczana do
nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się
przetwarzaniem informacji, w tym również
technologiami przetwarzania informacji oraz
technologiami wytwarzania systemów
przetwarzających informację. Początkowo
stanowiła część matematyki, później
rozwinęła się do odrębnej dyscypliny –
pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z
matematyką, dostarczającej informatyce
podstaw teoretycznych (…)
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki




Informatyka (ang. computer science) — zespół
dyscyplin naukowych i technicznych zajmujących
się przetwarzaniem informacji (danych) w
warunkach stosowania technologii
informatycznej. Obejmuje trzy główne obszary:
a) teoretyczny — wykorzystuje m.in. metody
matematyki, logiki, teorii automatów, teorii
algorytmów, lingwistyki matematycznej;
b) konstrukcyjny — zajmuje się budową sprzętu
oraz oprogramowania komputerów;
c) zastosowania — wypracowuje metody
stosowania i wdrażania rozwiązań
informatycznych w różnych dziedzinach ludzkiej
działalności.
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki

informatyka [łac. informatio ‘wyobrażenie’,
‘wizerunek’, ‘pomysł’], dyscyplina naukowa
zajmująca się przetwarzaniem informacji z
użyciem komputerów; obejmuje teorie
informatyczne, budowanie systemów
informatycznych (w tym programowanie),
budowę i działanie sprzętu komputerowego,
zastosowania metod informatycznych w różnych
dziedzinach działalności ludzkiej i in. Teorie
informatyczne zajmują się badaniem zjawisk
związanych z operowaniem informacją — jej
przedstawianiem, przechowywaniem,
uzyskiwaniem, porządkowaniem,
przetwarzaniem(…).
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki





Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek;
informare – kształtować, przedstawiać) – termin
interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach
nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja
między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest
zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
Można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia informacji:
1. obiektywny – informacja oznacza pewną właściwość fizyczną
lub strukturalną obiektów (układów, systemów), (…)
2. subiektywny – informacja istnieje jedynie względem pewnego
podmiotu, najczęściej rozumianego jako umysł, gdyż jedynie
umysł jest w stanie nadać elementom rzeczywistości znaczenie
(sens) i wykorzystać je do własnych celów.
Źródło: Wikipedia
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki




Dane ((ang.) data, (łac.) datum) – w informatyce –
zbiory liczb i tekstów o różnych formach[1].
W najbardziej ogólnym znaczeniu, wg metateorii
TOGA[2] dane są zdefiniowane tak:
wszystko co jest/może być przetwarzane umysłowo
lub komputerowo.
W tym sensie dane są pojęciem relatywnym, istnieją
tylko razem z pojęciem przetwarzania danych i mogą
przyjmować takie postaci jak: znaki, mowa, wykresy i
sygnały. Różne dane mogą dostarczać tę samą
informację, ale jednocześnie te same dane mogą też
dostarczać różnych informacji. Z drugiej strony, np.
zbiory liczb czy wyrazów mogą być danymi, ale jeśli
nie wiemy, co reprezentują, to nie są informacjami.
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki






Tekst mówiony
Tekst pisany
Obraz
Alfabet Morse’a
Kod 2d
inne…
dalej
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Sposoby przekazywania
informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
piłka jest czerwona
Sposoby przekazywania
informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Sposoby przekazywania
informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
.--. .. .-..- -.- .- .--- . ... - -.-. --.. . .-. .-- --- -. .-
Sposoby przekazywania
informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Sposoby przekazywania
informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
1.
2.
3.
Eliminacja ryzyka utraty informacji
Eliminacja ryzyka dostania się informacji w
niepowołane ręce
Utrwalanie informacji:
1. Powielanie informacji
2. Utrwalanie informacji w sposób tradycyjny
3. Utrwalanie informacji z wykorzystaniem urządzeń
technicznych
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
1.
2.
3.
Eliminacja ryzyka utraty danych
Eliminacja ryzyka utraty nośnika danych
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
1.
2.
3.
Usuwanie zbędnych danych/informacji
Kompresja danych
Wybór odpowiedniego nośnika danych
dalej
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
powrót
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki










RAID 0 - stripping
RAID 1 - lustrzany
RAID 2 - dane paskowane + kod Hamminga
RAID 3 – stripping + kod parzystości
RAID 4 – RAID 3, dane w większych blokach
RAID 5 – RAID 4, bity parzystości rozpraszane
RAID 6 – RAID 5, dodatkowe bity parzystości
RAID 0+1 – macierze RAID 0 pogrupowane w RAID 1
RAID 1+0 – macierze RAID 1 pogrupowane w RAID 0
Matrix RAID – 2 dyski – część jako RAID 0 a część jako RAID 1
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Dane 1
Dane 2
Bit parzystości
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Celem odzyskiwania utraconych danych
jest odzyskanie informacji, której te
dane były nośnikiem.
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
1.
2.
Odzyskanie utraconych danych
Odtwarzanie utraconych informacji
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki


Dane uszkodzone logicznie
Uszkodzony nośnik danych
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki




Dane komputerowe jest to reprezentacja informacji na nośniku
danych.
Dane są przydatne pod warunkiem, że wiemy jak „wydobyć” z nich
informacje.
Kopia bezpieczeństwa powinna zostać wykonana na właściwym dla
niej w zaistniałych okolicznościach nośniku danych.
Są informacje, dla których nie powinno się wykonywać kopii lub
powinno się ją traktować w szczególny sposób.
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki
Kontakt:
Mariusz Terebecki
www: http://biegly.terebecki.pl
email: [email protected]
tel. sł.: 601-900-632
Bezpieczeństwo danych - Festiwal Technologii - Leszno 2012
Mariusz Terebecki

similar documents