výklad

Report
Pavel Roubal
© 2009
Výukový modul projektu:
Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky
Pavel Roubal
© 2009
1. Výukový modul můžete zdarma používat ve své výuce.
2. Nesmíte ho šířit (někomu posílat), předávejte pouze odkaz na
jeho stažení z webu www.eduit.cz (je tam vždy aktuální verze).
3. Můžete si ho upravit pro potřeby vlastní výuky, upravený modul
však nesmíte dále šířit (viz bod 2).
Rastrové (také bitmapové)
obrázky se skládají
z barevných bodů.
 Vektorové obrázky se skládají
z čar, obdélníků, elips apod.,
obecně: z křivek.

Nyní se budeme zabývat
pouze rastrovými obrázky.
Která bota je rastrová
a která vektorová?
!

Rastrové programy se označují
Paint…, malují.

Vektorové programy se
označují Draw…, kreslí.

Při zvětšení je vidět bodová
struktura rastrového
obrázku, vektorový zůstává
stále hladký.

Křivky tvořící vektorovou
kresbu se vždy znovu
hladce vykreslí.
Nyní se budeme zabývat
pouze rastrovými obrázky.
!

Rastrový obrázek
(fotografie nebo malba)
se skládá z barevných
bodů.

Bodům se také často říká
pixely.
Na lupou přiblíženém detailu vidíme
jednotlivé body – pixely
Otázka: Má pixel nějakou přesně stanovenou velikost?
Rastrový obrázek je
určen počtem svých
bodů (pixelů).
 Například: 800 × 600
bodů, 1024 × 768 bodů,
nebo 3264 × 2448 bodů.
 Někdy se udává pouze
celkový počet
(mega)pixelů.

300 px
200
px
Kolik pixelů má obrázek 800x600? Kolik jich má obrázek auta výše?
Kolik Mpix má obrázek 3264x2448 bodů?
Monitory mají různý
počet bodů.
 Stejný obrázek se tedy
na nich zobrazí různě.

1920 px
1080
px
Kolik pixelů na šířku má obrázek dítěte výše?
Kolik pixelů má menší monitor na obrázku vlevo?
Kolik obrazových
bodů (pixelů) má
váš monitor?
Počet bodů obrazu je hlavní parametr
zobrazovacího zařízení.
 HD Ready – 720 p, 1360×768 bodů.
 Full HD – 1080 p, 1920×1080 bodů – ideální
rozlišení zobrazovacího panelu


Počtu bodů na jednotku délky se říká rozlišení.
 (Jednotkou délky je
bohužel jeden palec
cca 2,5 cm).
 Jednotka se nazývá
DPI (dý pí aj, Dot Per
Inch, bodů na palec).
 Obrázek s rozlišením 300 DPI
obsahuje na každý
palec 300 bodů.
80 px
10 cm, tedy 4"
Jaké rozlišení má tento obrázek?
……………… DPI




Na obrazovce stačí 100 DPI pro kvalitní
zobrazení.
Na papíru vnímáme body lépe, pro slušný tisk
potřebujeme 200 DPI, nejlepší rozpoznatelná
kvalita je při 300 DPI.
Vyšší rozlišení již nevidíme, nemá tedy smysl
ho používat.
Tedy: potřebné rozlišení plyne
z fyziologie lidského oka.

1.
2.
1.
2.

Obrázek 900 bodů široký. Jak velký (na šířku) ho mohu
kvalitně zobrazit na monitoru a jak velký ho mohu perfektně
vytisknout?
Pro monitor potřebuji 100 DPI (musím si pamatovat).
900 bodů mám, potřebuji na každý palec 100, tedy mohu mít
obrázek 900/100 =9 palců (22,5 cm) široký.
Pro naprosto perfektní tisk potřebuji 300 DPI.
900 bodů mám, tedy při 300 bodů na palec mohu obrázek
tisknout 3 palce široký, což je cca 7,5 cm.
Pro použitelný tisk stačí 200 DPI, obrázek tedy může být 4,5“
široký, což je 11,25 cm.

1.
2.
Obrázek chci perfektně vytisknout 15 cm široký. Kolik
bodů musí mít na šířku?
15 cm je 6 palců.
Na každý palec potřebuji 300 bodů, obrázek tedy musí
mít 6 x 300 = 1800 pixelů na šířku.


Snímek z 12 Mpix fotoaparátu má cca 4000 × 3000
bodů. Jak velký se zobrazí na současném full HD LCD
panelu v měřítku 1:1?
Full HD monitor má 1920 × 1080 bodů, obrázek tedy
bude více než dvakrát větší než monitor.
4000 px
1920 px


Proč ho ale vidím pěkně celý v okně?
Programy (zvláště od firmy Microsoft) automaticky
použijí lupu a obrázek ukážou v patřičném zmenšení.
Úkol 1: Jděte do složky s fotografiemi a prohlédněte si snímky
v náhledu.
Úkol 2: Prohlédněte si vybraný snímek.
Úkol 3: Zobrazte ho v přiblížení 1:1 (100 %).
Úkol 4: Je větší/menší než obrazovka? Proč?



…je počet barev, který může každý bod obrázku mít.
Typicky 16,8 miliónů barev, tj. 3 bajty (24 bitů) na pixel.
Používá se i 256 barev či stupňů šedi, tj. 1 B (8 bitů) na
pixel.

Tento obrázek používá pouze 2 barvy, 1 bit/bod:
Jeho barevná paleta

Tento obrázek používá pouze 16 barev, 4 bity/bod:
Jeho barevná paleta

Tento obrázek používá pouze 256 barev, 8 bitů/bod:
Jeho barevná paleta

Tento obrázek používá 16,8 mil. barev, tedy 24 bitů/bod:


Ukázky obrázků ještě jednou:
„Černobílé“ obrázky používají většinou 256 stupňů šedi.

Monitory, LCD panely, televize a
projektory vytváří barvy pomocí tří
barev režimu RGB (Red, Green,
Blue).

Každá složka nabývá hodnot
(sytostí) 0–255, tj. 256 odstínů.


R
G
B
256 × 256 × 256 je 16,8 mil. barev.

Smícháním plných RGB barev
vzniká bílá barva. [255, 255, 255]

Tiskárny vytváří barvy pomocí tří
barev režimu CMYK.
 Cyan
 Magenta
 Yellow
 blacK



Každá složka nabývá hodnot
(sytostí) 0–100 % .
Smícháním 100% barevných složek
CMY vzniká černá barva.
Ta však je v režimu ještě zvlášť,
černý text se netiskne soutiskem
barev, ale plnou černou.

Již víme, že monitory vytvářejí barvy v režimu RGB a tiskárny
v režimu CMYK, navíc všechna zařízení jsou nedokonalá.

Výsledek: obrázek na monitoru se liší od snímané předlohy
a výtisk na tiskárně bude mít opět trochu jiné barvy.

Zajistit co nejlepší barevnou
věrnost můžeme např. kalibrací
monitoru a tiskárny

Objednáme si kalibrační výtisk a
stáhneme si soubor se stejným
obrázkem. Potom se pomocí
ovládacích prvků monitoru
pokusíme zajistit co nejlepší
barevnou shodu.
Nakonec soubor vytiskneme na své
tiskárně a pomocí jejích nastavení
ladíme barevnou věrnost.

Úkol: Najděte na webu
nějakou kalibrační
fotografii.



Poznámka: Profesionálové používají
přesnou kalibraci pomocí měřicích
sond a barevné profily jednotlivých
zařízení (tzv. ICC profily).
Sonda změří odchylky barev na
konkrétním monitoru od vzorových
barev a s ní dodaný program vytvoří
barevný (ICC) profil monitoru
(skeneru, tiskárny).
Ten umožňuje programům korigovat
zobrazení, aby na tomto zařízení byly
barvy věrné.

Otevřený obrázek (tedy editovaný v paměti počítače) má
určitý počet barevných bodů (pixelů) a podle použité
barevné hloubky zabere určitý počet bajtů (spíše
megabajtů).
Obrázek tukana má
1024 × 768 bodů,
celkem tedy 786 432 px,
3B na každý bod,
celkem tedy 2,31 MB.
Jakou velikost bude mít po uložení
na disk počítače?

Velikost souboru s obrázkem na disku závisí na použitém
formátu souboru.

Možností jsou desítky, nejčastěji se používají formáty:


BMP : bitová mapa bez komprese.
TIFF a GIF: bezeztrátová komprese.
JPeG: ztrátová komprese.
PNG: moderní formát, ztrátová i bezeztrátová komprese.



BMP : bitová mapa bez komprese

Velikost souboru s obrázkem na disku je stejná jako jeho
velikost v paměti počítače.
Nejstarší formát, vznikne uložením množiny bodů do
pomyslné „mřížky“ v souboru na disku.
 Zbytečně velké soubory, dnes není potřeba ho používat.



Velikost souboru s obrázkem na disku je i výrazně menší než
jeho velikost v paměti počítače.
Komprese:
 Bezeztrátová (zachová dokonale zdroj)
 Ztrátová (ale o to účinnější)
Znáte nějaký běžně používaný komprimovaný
formát pro data (složky se soubory)?


Komprese probíhá při ukládání na disk.
Dekomprese při otevírání souboru.
Cvičení 1: Najděte na webu odborné texty
o psychovizuálním způsobu komprese obrazových dat
a vytvořte z nich velmi stručný výtah formou
prezentace.



TIFF : bezeztrátově komprimovaný formát
Velikost souboru s obrázkem na disku je běžně cca poloviční
než jeho velikost v paměti počítače.
Stupeň komprese samozřejmě výrazně závisí na konkrétním
obrázku.
Zkuste odhadnout, který obrázek se lépe podaří
zkomprimovat.


JPG : ztrátově komprimovaný formát
Velikost souboru s obrázkem na disku je běžně cca desetkrát
menší než jeho velikost v paměti počítače.

Stupeň
komprese/kvality
se volí při ukládání
obrázku.


Kompresní poměr výrazně ovlivní výslednou kvalitu obrázku.
Původní obrázek má 223 KB.
Cvičení 1: Otevřete si zadaný obrázek a zkuste „ladit“ při
uložení stupeň komprese se zapnutým náhledem výsledku.
Otázka 2: Jaká komprese je pro tento obrázek ještě
použitelná?
Otázka 3: Sejměte do schránky (Alt + Prt Scr) okno nějakého
nastavení a zkuste ho opět uložit jako JPG obrázek.
Otázka 4: Je formát JPG vhodný na sejmutá okna? Proč?







GIF : bezeztrátově komprimovaný formát
Barevná hloubka obrázku může být max. 256 barev.
ALE:
Může být průhledný.
Může být animovaný.
Používá se na tlačítka, čáry apod., obecně grafiku na webu.
Používal se na animované bannery.

Různé formáty mají různé vlastnosti a tedy i různé použití.
Vysvětlete, proč se liší velikostí jednotlivé typy
souborů se stejným obrázkem.
Cvičení 1: Najděte na webu obrázky počítačových procesorů.
Otázka 1: Jaké formáty jsou dominantní?
Otázka 2: Jaké počty bodů obrázky většinou mají?
Otázka 3: Jak velkou kompresi běžně používají?
Otázka 4: Co se dá říci o jejich kvalitě?


Na nejvyšší kvalitu uložení je vhodný formát:
………….

nebo formát …………, za podmínky
……………………………………………………………..

Proč?

Cvičení 1: Najděte na webu odborné texty o formátu PNG
a vytvořte z nich velmi stručný výtah formou prezentace.
Cvičení 2: Co je to formát RAW a kde se používá?
1.
Roubal, Pavel, Informatika a výpočetní technika pro SŠ díl 2, Computer Press 2005.
2.
Wikimedia, otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2010-02-27]. Dostupný z URL: <
http://commons.wikimedia.org/wiki/ >.
3.
Intel Press Room [online]. [cit. 2010-02-27]. Dostupný z URL: <
http://www.intel.com/Pressroom/ >.
4.
OpenPhoto Gallery. [online]. [cit. 2010-02-27]. Dostupný z URL: <
http://openphoto.net/gallery/index.html >.

similar documents