OOP met Java 007

Report
JAVA
VAN DOMEINKLASSE TOT IMPLEMENTATIE
VOORBEELD:
LESROOSTER
• Analyse:
• Een lesrooster bestaat uit een aantal lessen, waarbij een
les de volgende informatie bevat: de naam van het vak, de
dag en het uur (1e uur, 2e uur, et cetera) waarop de les
gegeven wordt en het lokaal.
• Onderstreep de zelfstandige naamwoorden en haal ze
apart:
•
Lesrooster, aantal, les (3x), informatie, naam, vak, dag,
uur, lokaal
• Breng de relaties in kaart (modelleren):
•
•
Een lesrooster bestaat uit een aantal lessen
 Bestaat uit, is onderdeel van, bevat
DIAGRAM
lesrooster bestaat uit lessen:
Kl;jk;ljkl
DIAGRAM
les bestaat uit vak, dag, uur, lokaal:
Kl;jk;ljkl
DIAGRAM
les bestaat uit vak, dag, uur, tijdstip, lokaal:
Kl;jk;ljkl
DIAGRAM
Tijdstip bestaat uit:
Kl;jk;ljkl
DIAGRAM
Kl;jk;ljkl
UML DIAGRAM
DOMEINKLASSEN
IMPLEMENTATIE
KLASSE TIJDSTIP
// De attributen
public class Tijdstip {
private String dag;
private int uur;
…
}
IMPLEMENTATIE
KLASSE TIJDSTIP
public class Tijdstip {
private String dag;
private int uur;
//constructor
public Tijdstip( String dag, int uur ) {
this.dag = dag;
this.uur = uur;
}
…
}
IMPLEMENTATIE
KLASSE TIJDSTIP
public class Tijdstip {
private String dag;
private int uur;
public Tijdstip( String dag, int uur ) {
this.dag = dag;
this.uur = uur;
}
//Getter
public String getDag() {
return dag;
}
….
}
IMPLEMENTATIE
KLASSE LES
public class Les {
private String vak;
private Tijdstip tijdstip;
private String lokaal;
//constructor
public Tijdstip( String vak, Tijdstip tijdstip, String lokaal ) {
this.vak = vak;
this.tijdstip = tijdstip;
this.lokaal = lokaal;
}
…
}
NIEUWE LES
//Eerst tijdstip aanmaken:
Tijdstip t = new Tijdstip( “maandag”, 3 );
// dan nieuwe les aanmaken:
Les les = new Les( “Java”, t, “015”);
//Of via naamloze instantie:
Les les = new Les( “Java”, Tijdstip(“maandag”, 3), “015”);
IMPLEMENTATIE
LESROOSTER
• Vraag: uit hoeveel lessen bestaat lesrooster? Nul? Eén?
Twee? Zestien?
• We weten dat niet van te voren.
• Oplossing: collecties
• ArrayList is een collectie-klasse waarin je objecten kunt
plaatsen
public class Lesrooster {
private ArrayList<Les> lijst;
…
}
IMPLEMENTATIE
LESROOSTER
//ArrayList komt uit package java.util:
import java.util.*
public class Lesrooster {
private ArrayList<Les> lijst;
//constructor:
public Lesrooster() {
lijst = new ArrayList<Les>()
}
…
}
TOEVOEGEN LESSEN
AAN LESROOSTER
// Methode om ArrayList te vullen:
public void voegtoe( Les les ) {
lijst.add( les );
}
// Doorlopen ArrayList:
public void print() {
for( Les x : lijst ) {
System.out.println( x );
}
}

similar documents