Pementoran

Report
PENJAMINAN KUALITI PBS
PEMENTORAN
PEMENTORAN ADALAH PROSES MEMBANTU,
MEMUDAH CARA DAN MEMBIMBING GURU
UNTUK MELAKSANAKAN PBS MENGIKUT
PRINSIP DAN PROSEDUR PELAKSANAAN YANG
DITETAPKAN OLEH LEMBAGA PEPERIKSAAN
MENINGKATKAN KEMAHIRAN
PELAKSANAAN PENTAKSIRAN
DALAM KALANGAN GURU YANG
DIBIMBING
MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN
KELAYAKAN GURU YANG
DIBIMBING
MEMBANTU GURU MENYELESAIKAN
MASALAH PELAKSANAAN PBS
MEMBINA RANGKAIAN KERJA DAN
HUBUNGAN PROFESIONAL ANTARA
MENTOR DAN GURU YANG
DIBIMBING
PEMENTORAN INFORMAL
PENGETUA/
GURU BESAR
GURU
CEMERLANG
GURU
PENOLONG
KANAN
GURU KANAN
MATA PELAJARAN
KETUA PANITIA
JURULATIH
UTAMA
PENTAKSIRAN
GURU YANG
DILANTIK OLEH
PENGETUA/GURU
BESAR
PEGAWAI LEMBAGA
PEPERIKSAAN
JEMAAH NAZIR
DAN JAMINAN
KUALITI
PEGAWAI JABATAN
PELAJARAN NEGERI
PEGAWAI PEJABAT
PELAJARAN
DAERAH
PEGAWAI DARI
BAHAGIAN LAIN
KPM
PETUGAS YANG
DILANTIK DAN
DIBERI TAULIAH
OLEH LEMBAGA
PEPERIKSAAN
PEMENTORAN
FORMAL
TARIKH, MASA DAN TEMPAT
DITETAPKAN OLEH JK PBS
OBJEKTIF DITETAPKAN
OLEH JK PBS
PEMENTORAN
INFORMAL
TARIKH, MASA DAN TEMPAT
DITETAPKAN OLEH MENTOR
DAN GURU YANG DIBIMBING
APABILA ADA KEPERLUAN
OBJEKTIF DITETAPKAN OLEH
MENTOR
Membimbing guru
menggunakan
standard prestasi dan
aplikasi SPPBS
Memastikan
pelaksanaan
pentaksiran seiring
dengan P dan P
Mendapatkan
maklumbalas untuk
penambahbaikan
pengajaran
Membantu
menyelesaikan
masalah yang
dihadapi oleh guru
yang dibimbing
Membantu guru
menyediakan
instrumen
pentaksiran
Memberi pendedahan
pelbagai jenis
instrumen
pentaksiran
JK PBS menetapkan objektif
Pementoran
JK PBS menetapkan tarikh, masa
dan tempat, mengeluarkan surat
panggilan dan menyediakan bahan
sokongan untuk program
Pementoran
PEMENTORAN
FORMAL
JK PBS melantik guru Mentor dan
menetapkan guru yang dibimbing
Penilaian taklimat dijalankan bagi
memastikan guru yang dibimbing
memahami perkara yang
disampaikan oleh mentor
PEMENTORAN
INFORMAL

similar documents