Flyer 2014-2015.indd

Report
St icht ing Studieb egeleiding L eiden
Cursussen voor middelbare scholieren
> 15 jaar
ervaring
• Optimaal voorbereiden op je eindexamen?
• Je inlotingskans vergroten?
• Je goed voorbereiden op 6 vwo?
• Je lees- en luistervaardigheid perfectioneren?
• Voor een eventueel herexamen 1,5 punt hoger scoren?
Cursusjaar 2014-2015
Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen.
St icht ing Studieb egeleiding L eiden (SSL)
Waarom Leiden?
Het unieke van de Examencursussen
De cursus en begeleiding is gericht op de individuele leerling
Met elke leerling voeren we tijdens het eerste lesuur een kort gesprek en tijdens de cursus
houden verschillende docenten je vorderingen (en veelgemaakte fouten!) bij, zodat wij je aan het eind van de
cursus een gericht studieadvies kunnen geven. Door het kleine aantal leerlingen per docent (1 op 5) is er veel aandacht voor
individuele problemen. Je studeert in een inspirerende omgeving met betrokken docenten. Per dag krijg je ca. 10 uur les. De cursus is in blokken
verdeeld. In elk blok staat steeds één onderwerp centraal.
De beproefde stappenplannen
Elk blok begint met een kernachtige uitleg waarin hoofdzaken van bijzaken worden gescheiden en waarin je handvatten krijgt aangereikt om examenopgaven succesvol op te lossen: onze bekende stappenplannen! Na de uitleg maak je de door ons geselecteerde (eindexamen)opgaven, waardoor je inzicht krijgt in het sóórt vragen en de manier waarop deze gesteld worden. Door deze werkwijze krijg je meer grip op de stof en, zo leert de
ervaring, wordt je zelfvertrouwen een stuk groter.
Ervaren en betrokken docententeam
Het team van jonge docenten heeft jarenlange ervaring met het geven van bijles en cursussen aan scholieren. Ze zijn super gedreven om het beste
bij je naar boven te halen en hebben al vele duizenden leerlingen met succes door het examen geloodst (slagingspercentage > 90%). Hun uitleg is
kraakhelder, hun enthousiasme werkt aanstekelijk en ze leggen net zo lang uit tot dat je het begrijpt. Met onze stappenplannen duurt dat overigens
vaak niet lang en merk je dat je zelfvertrouwen steeds groter wordt. Zeker als blijkt dat je (tot je eigen verbazing) op een gegeven moment examenopgaven helemaal zelfstandig kunt oplossen.
Ons lesmateriaal
Elk jaar komen de hoofddocenten bij elkaar om na te gaan hoe de cursussen nog verder verbeterd kunnen worden. Een belangrijk aandachtspunt
daarbij is het lesmateriaal. Ons lesmaterial wordt steeds aangepast aan de laatste exameneisen. Ook worden de laatste examens geanalyseerd om na
te gaan welk soort sommen vaak aan bod komt, naar welke onderwerpen vaak gevraagd wordt etc. Je kunt er dus vanuit gaan dat het lesmateriaal
helemaal up-to-date is en toegespitst is op jouw examen.
‘‘Als schooldecaan wist ik al langer van het bestaan van deze trainingen af, maar nu heb ik van nabij gezien hoe het werkt en dat het werkt.”
Maia van der Veen, ouder en decaan Keizer Karel College
O verzicht c ursuss en
Kerstvakantiecursus (1 dag)
Voor wie?
Omschrijving:
Wanneer?
Cursuskosten?
6 vwo / 5 havo
Alle basisexamenstof uit 4 en 5 vwo of 3 en 4 havo wordt behandeld. Met een stevig
fundament begrijp je nieuwe onderwerpen veel gemakkelijker!
In de Kerstvakantie
135,- euro
Examencursus (3 dagen)
Voor wie?
Omschrijving:
Wanneer?
Cursuskosten?
6 vwo / 5 havo
Alle examenstof in drie dagen op een overzichtelijke manier behandeld. Bekend van de
stappenplannen waarmee je de vrijwel alle examenopgaven kunt aanpakken.
O.a. in de voorjaarsvakantie en meivakantie
360,- euro
Herkansingscursus (4 dagen)
Voor wie?
Omschrijving:
Wanneer?
Cursuskosten?
6 vwo / 5 havo
Alle examenstof in vier dagen: dé manier om een onverhoopte herkansing te halen. De
gemiddele stijging t.o.v. het CE-cijfer is 1,5 punt.
Begint in het weekend tussen de uitslag en de herkansing
425,- euro
5 vwo Stoomcursus (2 dagen)
Voor wie?
Omschrijving:
Wanneer?
Cursuskosten?
5 vwo
Alle stof uit 4 en 5 vwo wordt in twee dagen volledig op een rijtje gezet, inclusief
uitgebreide oefening. De perfecte voorbereiding op 6 vwo!
In de zomervakantie
260,- euro
Talentrainingen
Voor wie?
Omschrijving:
Wanneer?
Cursuskosten?
5 en 6 vwo / 5 havo
Alle strategieën, tips en trucs voor leesvaardigheid of lees- en luistervaardigheid
(twee dagen) op een rijtje!
In weekenden en schoolvakanties van september t/m mei
260,- euro
Ontzettend bedankt voor 3 super leerzame dagen. Het vooruitzicht van 3 dagen alleen maar wiskunde vond ik verschrikkelijk, maar eenmaal op de
cursus was het top. Alles werd bijna overdreven duidelijk en gestructureerd uitgelegd en daarna werd er flink geoefend. En ondanks het harde werken was
het altijd gezellig.Voor de cursus wilde examensommen niet lukken, maar daarna wist ik de basis van al dit soort sommen te doorgronden. Met een grote
glimlach op mijn gezicht heb ik het examen gemaakt!” Hugo Bijmans, Gymnasium Novum te Voorburg
Praktische informatie
Vakkenoverzicht
De volgende vakken bieden wij aan:
Aardrijkskunde
Biologie
Duits
Economie
Engels
Frans
Geschiedenis
Kunst
Latijn
M&O
Natuurkunde
Nederlands
Scheikunde
Wiskunde A/B/C
“In drie dagen is alle stof van de afgelopen jaren duidelijk
en overzichtelijk uitgelegd. Het was alsof ik aankwam met
een doos vol losse puzzelstukjes. Tijdens de cursus werden
alle stukjes op de juiste plek gelegd en ik ging naar huis
met een complete puzzel :) En het was ook een heel gezellig
weekend! De docenten zijn de hele dag vrolijk en dat werkt
heel motiverend.”
Kristien de Ruiter - Wolfert Lyceum te Bergschenhoek
“De rust die de examen training van Leiden ons gegeven
heeft tijdens de examenweken is met geen pen te beschrijven. Annicke was zo zelfverzekerd geworden en ze
beheerste de stof zo goed dat ze de hele wereld aan kon.”
Noëlle Kluitenberg, moeder Annicke Kluitenberg Copernicus te Hoorn
“Doordat de moeilijkheidsgraad van de uitleg en de opdrachten langzaam wordt opgebouwd, krijg je ook steeds
meer zelfvertrouwen. Op school snapte ik veel van de
opdrachten niet en hier ging het als een geoliede machine!
Op een gegeven moment begon ik het zelfs leuk te vinden
om aan de slag te gaan met de opdrachten! ”
Lotte van Helden - Huizermaat te Huizen
Contact
Meer informatie
Sfeer proeven:
Mail: [email protected]
Telefoon: 071-5170633
www.examencursus.com
www.kerstvakantiecursus.com
www.herkansingscursus.com
www.stoomcursus.com
www.talentrainingen.com
www.facebook.com/Examencursus

similar documents