Zakgeld voor wijkteams

Report
 Bezorger worden?
Meld je nu aan via
‹ www.goudsepost.nl
Woensdag 5 november 2014
OPENING HET
KOMPAS
CINEMA NIET
TOEGANKELIJK
Het Leger des Heils heeft het
nieuwe gebouw voor crisisopvang in gebruik genomen.
Gouwenaar Ton van den
Berghe kon geen filmpje pakken in zijn scootmobiel
» 11
http://www.krantjecontantje.nl
KLIK & WIN ACTIE
De reputaties
van Juan
Gabriel Vásquez
»4
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
Na 2015 is er geen geld meer
Zakgeld voor
wijkteams
KLIK & WIN ACTIE
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
Alle Goudse wijkteams krijgen komend jaar
drieduizend euro ‘huishoudgeld’. Daarnaast wordt de
helft van de kosten die zij maken voor het maken van
een wijkkrant vergoed. Met dit overgangsjaar komt
het college tegemoet aan de wijkteams, die zonder
geld geplande activiteiten zouden moeten schrappen.
Door Marianka Peters
GOUDA - In tegenstelling tot
eerder werd besloten, stelt de
gemeente volgend jaar eenmalig 115.000 euro beschikbaar voor het overgangsjaar.
Daarna krijgen de wijkteams
geen subsidie meer. “Dit betekent dat alle activiteiten
die voor volgend jaar staan
gepland, gewoon kunnen
doorgaan,” stelt wethouder
Hilde Niezen, die met alle
wijkteams afzonderlijk heeft
gesproken. “De bedoeling
is dat de wijkteams na volgend jaar zijn omgevormd.
Bij deze omvorming sluiten
we zoveel mogelijk aan de
decentralisaties in het soci-
aal domein en bij het nieuw
te ontwikkelen innovatief
burgerschap.” Het totaalbedrag van 115.000 euro wordt
evenredig verdeeld over de
huidige 13 wijkteams. Wijkteam Achterwillens heeft inmiddels aangegeven te stoppen en ook het bestuur van
wijkteam Binnenstad geeft
er de brui aan. Wel zoekt dit
wijkteam nieuwe vrijwilligers voor een doorstart. In
Gouda Noord is momenteel
alleen een kerngroep actief.
“Wanneer er actieve bewoners opstaan kan gedurende het overgangsjaar deze
kerngroep nog worden omgevormd tot een wijkteam,”
aldus Niezen.
Nog 144 Stolpersteine te plaatsen
Met de 15 Stolpersteine die kunstenaar Gunter Demnig
afgelopen zaterdag op een aantal locaties heeft gelegd, komt
het totaal op 183 steentjes die in het Goudse straatbeeld
herinneren aan de omgekomen Joodse Gouwenaars tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Aan de Hoogstraat 1 werden twee
Stolpersteine gelegd voor Gustav Hirsch en Claris Weil. Hier
was ook wethouder Rogier Tetteroo aanwezig. Hij droeg
een gedicht van Inez Meter voor. Ook op de andere plekken,
zoals aan de Lange Groenendaal, waar vier Stolpersteine
werden gelegd voor het gezin van Collem, Lage Gouwe
144 voor het gezin Schenk, Onder de Boompjes 59 voor
Jacheta Rozen, Crabethstraat 51 voor Mietje Frank-Cats
en Steijnkade 34 voor het gezin Fuerst, werden steentjes
gelegd en gedichten of een persoonlijk woord gesproken. In
februari komt Demnig terug om nog een aantal steentjes te
leggen. Initiatiefneemster Soesja Citroen hoopt de komende
jaren door te gaan met de plaatsing tot alle 327 omgekomen
Gouwenaars een eigen steentje hebben. Foto: Marianka Peters
Ontbijten met burgemeester Gemengde gevoelens bij MVO Award-winnaar Croda
Gouda - Tijdens de week van
Het Nationaal Schoolontbijt,
waarin ruim 500.000 kinderen samen ontbijten op zo’n
2.500 basisscholen, vindt
ook het Burgemeestersontbijt plaats. In Gouda heeft
burgemeester Milo Schoenmaker de 33 leerlingen uit
groep 8 van sbo Park en
Dijk uitgenodigd voor een
gezamenlijk ontbijt in het
Huis van de Stad, net als in
meer dan 225 andere Nederlandse gemeenten. Morgenochtend eten ze gezamenlijk
hun ontbijt in het Huis van
de Stad en maken ze ken-
nis met elkaar. Zo geven ze
samen het goede voorbeeld.
Burgemeester Schoenmaker
betaalt symbolisch voor het
ontbijtje dat de kinderen
meebrengen met een donatie aan Make-A-Wish Nederland, dat dit jaar is gekozen
als het goede doel van Het
Nationaal Schoolontbijt.
Make-A-Wish
Nederland
vervult de allerliefste wens
van kinderen en jongeren
tussen 3 en 18 jaar met een
levensbedreigende ziekte.

Info: www.
makeawishnederland.org.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Italieweg 5
2411 NR
Bodegraven
www.bbmglas.nl
Intratuin Zevenhuizen
elke werkdag koopavond
tot 21.00 uur en zondag gesloten
Intratuin Zevenhuizen
Bredeweg 86c, 0180-333900
Volg ons ook op Facebook,
www.intratuin.nl
Volg ons op
facebook
Gouda- Het Goudse bedrijf
Croda is de winnaar van de
MVO Award 2014 van de
Stichting Fairtrade Gouda.
Het bedrijf ontving deze
prijs voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
Volgens de jury wordt bij
Croda het maatschappelijk
verantwoord ondernemen
‘door de hele organisatie
gedragen en geborgd’. In de
ogen van de jury heeft het
bedrijf ‘grote stappen gezet
in de eigen bedrijfsvoering
zowel voor de omgeving als
op het gebied van duurzame
energie’. Dit heeft geleid tot
verbeteringen in de leefbaarheid van de wijk Korte
Akkeren en dat leidde weer
tot een grotere acceptatie
in de buurt van de aanwezigheid van het bedrijf. De
Vereniging Omwonenden
Schielands Hoge Zeedijk zet
de nodige vraagtekens bij
de onafhankelijkheid van
de jury. “De juryvoorzitter
blijkt niemand minder dan
Jan Löwik de voormalig directeur van Croda. Ook in
de jury zit een wethouder
van de gemeente Gouda,
die samen met Croda de
uitbreidingsplannen hebben gemaakt,” stelt het bestuur in een reactie. “Nu
juichen wij toe dat Croda
zuiniger installaties heeft
aangeschaft, al zal er vermoedelijk ook sprake zijn
van een zeker eigen belang
door de lagere energierekening. Maar maatschap-
pelijk? Deze onderneming
heeft het echter gepresteerd
om omwonenden tegen zich
in het harnas te jagen met
de uitbreidingsplannen. De
fabriek veroorzaakt al jaren
voor 428 gezinnen ‘s nachts
industrielawaai boven de
door het rijk geadviseerde
waarden. Wij overwegen nu
ook een prijs in het leven
te roepen. De MHO (Meest
Hinderlijke Onderneming)
van Gouda en we gaan zelf
in de jury zitten.”
Koos Boonstra gaat weer los Raad moet ‘kleur’ bekennen
Gouda - Op donderdag 13
november om 19.00 uur
presenteert Koos Boonstra
bij Boekhandel Verkaaik
zijn nieuwe bundel getiteld: ‘Wat doet U?’. De eerste
bundel van de voormalige
leraar, Koos & Ko, werd een
succes. Ook in ‘Wat doet u?’
gaat Koos weer los met zijn
pen over het gedrag, opvattingen en de uitspraken van
de mensen om hem heen,
herkenbaar en prikkelend.
KOM JE
VERBAZEN
IN ONZE
NIEUWE
SHOWROOM
Een wereld van verschil
www.ghkt.nl
Gouda - De Goudse raad moet
kleur bekennen en zich duidelijk uitspreken voor huisvesting van De Ark/Gemiva
of een islamitisch centrum
in de PWA kazerne aan de
Groen van Prinsterersingel.
Dat vinden de oppositiepartijen SGP, ChristenUnie,
SP, Gouda’s 50+ partij, CDA
en GBG, die gezamenlijk
vanavond een motie zullen
indienen om tot een hoofdelijke stemming te komen.
Omdat BenW niet tot een
besluit kon komen over de
keuze welke organisatie via
een ABC-constructie in de
PWA kazerne mag worden
gehuisvest, werd de raad om
advies gevraagd. Met een
meerderheid gaven de partijen aan voor huisvesting
van De Ark te gaan, echter
hielden de coalitiepartijen
er een andere rekensom op
na, waardoor er geen absolute meerderheid is voor De
Ark. Het college stelt nu voor
om zowel De Ark/Gemiva
als de moskee te huisvesten
in de PWA kazerne. Als de
motie wordt aangenomen, is
het nog maar de vraag of alle
raadsleden hun stem mogen uitbrengen. Een aantal
raadsleden is direct of indirect bij het islamitisch centrum betrokken. Zij zouden
zich van stemming moeten
onthouden om belangenverstrengeling te voorkomen.

similar documents