atsisiųsti

Report
BIM elementų taikymas infrastruktūros
projektuose, jų poreikis bei aktualumas
Arvydas Čibirka, Generalinio direktoriaus pavaduotojas - technikos direktorius,
UAB KELPROJEKTAS
BIM samprata:

BIM (Building Information Modeling) Statinio Informacinis Modeliavimas – tai procesas, kurio metu
yra kuriama ir valdoma visa statinio informacija visais jo gyvavimo ciklais - nuo pirminės projekto
koncepcijos iki jo nugriovimo arba renovavimo.

Į BIM įeina visa statinio projektinė ir esama geometrija, erdvinis sąryšis su aplinka, apšvietimo
analizė, geografinė informacija, kiekiniai ir kokybiniai statinio komponentų skaičiavimai, energetiniai
pastato rodikliai ir jų optimizavimas bei visa statinio infrastruktūra (vamzdynai, elektrotechnika bei
elektroniniai ryšiai ir t. t.).

Naudojant BIM, ženkliai mažinamas statinio projektavimui, statybos darbų organizavimui, statybai,
statybos techninei priežiūrai, eksploatacijai ir t. t. skiriamas laikas ir sąnaudos. BIM modelio analizė
leidžia aptikti klaidas dar neprasidėjus gamybai, kol statinio koregavimo sąnaudos yra minimalios.

Atliekant darbus, naudojant šiuolaikinę įrangą, yra kuriamas vientisas BIM modelis, įgalinantis
lygiagrečiai dirbti skirtingų gyvavimo ciklų dalyvius (projektuotojus, gamybininkus, statinio valdytojus
ir t. t.), nesibaiminant dėl vėluojančių pakeitimų ar derinimų. BIM modelis leidžia optimaliai
panaudoti turimą įrangą ir gauti priimtiniausią rezultatą, atliekant projektavimo darbus, analizę,
statybą, darbų organizavimą ir eksploatuojant statinį.
2
Statinio informacinio modelio schema
Informacijos
(dokumentų)
srautai
Informacijos
(dokumentų)
srautai
3
Veiksniai įtakojantys
BIM poreikį infrastruktūroje
•
Aukštesni lūkesčiai :
– Greitesnis įgyvendinimas.
– Didesnė investicijų grąža.
– Didesnis skaidrumas.
•
Technologijų tobulėjimas:
– Analizės ir planavimo stadijose yra galimybė naudotis LIDAR, ortofoto, GIS
duomenimis, transporto srautų, transporto priemonių manevrų, matomumo ir
kitais analizės metodais, viską apjungiant į vieną modelį.
– Projektavimo stadijoje sukuriamas modelis, atitinkantis tą, kuris bus pastatytas.
– Pagal suprojektuotą modelį, išmanūs įrengimai automatizuotai atlieka tikslius
darbus statybų vietoje.
– Kuriama projektų duomenų bazė, kuri gali būti naudojama ir eksploatacijai.
4
2D projekto darbo etapai
BIM leidžia atlikti statinio analizę,
simuliaciją ir pakeitimus, kol kaštai nėra
išaugę (neprasidėjusi statyba, nepradėtas
statinio elementų gaminimas)
BIM projekto darbo etapai
Sukūrus detalų statinio modelį,
automatiniu būdų galime gauti reikalingą
dokumentaciją, atlikus statinio pakeitimus,
dokumentacija sugeneruojama naujai.
5
Infrastruktūros objektų gyvavimo ciklas
Galimybių studijų
rengimas ir PAV
Prarasta informacija
Tyrinėjimas
Projektavimas
Statyba, projekto
vykdymo priežiūra
Informacijos nuokrypiai dėl skirtingų pradinių duomenų (dokumentų versijų) naudojimo
6
Kodėl prarandama informacija ?
•
•
STR 1.05.06:2010 „ Statinio projektavimas“
– Statytojui perduodamas projektavimo darbų rangos sutartyje numatytas
Projekto kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta Projekto kopija
skaičius. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos
minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, galimi formatai – *.jpg,
*.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų). Projekto
originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo
darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui
neperduodami.
– Projektuotojas turi visų jo parengtų Projekto sprendinių autorines teises
[5.8]. Statytojas be Projektuotojo sutikimo Projekto kopijas gali naudoti
tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.
Reikalingos taisyklės, standartai leisiantys sklandžiai apsikeisti
informacija visiems projekto dalyviams.
7
UAB „Kelprojektas“ teikiamos paslaugos
ir informacijos srautai
Galimybių studijų ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) darbai
Tyrinėjimas
Geodeziniai ir žemėtvarkos darbai
Informacijos
srautai
Informacijos
mainai
Geologiniai tyrimai
Projektavimas
Projekto vykdymo priežiūra
Susisiekimo komunikacijų projektavimas
Kelių (gatvių)
Inžinerinių tinklų projektavimas
Geležinkelio kelių
Negyvenamųjų pastatų projektavimas
Oro uostų statinių
Hidrotechnikos statinių projektavimas
Vandens uostų
Tiltų, estakadų, viadukų
8
Padalinys
I
Padalinys
II
Padalinys
III
SM* I
SM II
SM
III
Padalinys
I
Padalinys
II
Padalinys
III
Integruotas SM (Vault)
Projektas
Projektas
Nenaudojant BIM
BIM
*SM – skaitmeninis modelis
9
BIM elementų taikymo aktualumas projektavime
•
Skaitmeninio modelio pridėtinė vertė projektavime:
– Automatizuotas projektavimas
– Automatizuotas brėžinių parengimas
– Automatizuotas žiniaraščių parengimas
– Kokybės kontrolė
– Darbas komandoje
– Vizualizacijų kūrimas
– Eismo intensyvumo skaičiavimai
10
BIM elementų taikymo aktualumas statyboje
•
Skaitmeninio modelio pridėtinė vertė statyboje:
– Mašinų, įrenginių kontrolė:
• Programinis asfalto dangos frezavimas
• Programinis asfalto klotuvo valdymas
• Greiderių, ekskavatorių valdymas
– Statybos etapų planavimas
– Statybos logistikos planavimas
11
12

similar documents