HOMOGENNÍ A HETEROGENNÍ SM*SI

Report
SEPARACE SMĚSÍ
- HOMOGENNÍ A
HETEROGENNÍ SMĚSI
- ROZTOKY
Jitka Benešová, 1. C
HOMOGENNÍ SMĚS
•
•
•
•
má ve všech svých částech stejné vlastnosti
velikost částic – menší než 10-9 m
např.: vzduch, roztoky solí, čaj, slitiny, atd.
Disperzní soustava – přiřazují se k heterogenním
soustavám
a) hrubě disperzní – aerosoly, emulze, suspenze, pěna
- částice se usazují
b) jemně disperzní = koloidní (nepravé) roztoky
- částice se neusazují
HETEROGENNÍ SMĚS
• skládá se ze dvou, případně více homogenních oblastí
• velikost částic – větší než 10-7 m
• Fáze = homogenní část soustavy, oddělená od ostatních částí
rozhraním, na němž se vlastnosti mění skokem
http://www.youtube.com/watch?v=0qxm1Nf-k4c
• např.: žula
• třídění: suspenze, emulze, pěna, aerosoly (mlha, dým)
• oddělování složek z heterogenních směsí: přebírání, usazování,
odstřeďování, filtrace, plavení, sublimace a extrakce
ROZTOKY A JEJICH VLASTNOSTI
• roztok = homogenní směs dvou nebo více látek
• rozpouštění = děj, v jehož průběhu roztoky
vznikají
• rozpouštědlo = látka, která je v soustavě v
nadbytku (např.: voda, aceton,…)
DĚLENÍ ROZTOKŮ
Podle skupenství:
a) pevné - slitiny kovů
b) kapalné - cukr
c) plynné – vzduch
Podle vlastností rozpouštěné látky:
a) roztoky neelektrolytů
b) roztoky pravých elektrolytů
c) potenciální elektrolyty
SLOŽENÍ ROZTOKŮ
1) neomezeně mísitelné
2) omezeně mísitelné - nenasycené a nasycené
3) nemísitelné
Rozpustnost látky v daném rozpouštědle se
většinou udává hmotností látky.
PRAMENY
• http://www.pivojakokren.cz/?m=201003
• http://www.ohnostroje-zvonek.cz/cz/specialniefekty/kourove-a-dymove-efekty
• http://zmeny-skupenstvi.euweb.cz/sublimace.html
• http://docs.gimp.org/2.2/cs/gimp-tool-painting.html

similar documents