Nieuwe Media

Report
Onderwijsdag
Moderne Media
School en gezin
2013
Onderwijsdag
Kennismaking
 Aart van Steenbergen
 Leerkracht groep 8
 ICT-er Eben-Haëzerschool Barneveld
 Vader
 Naam – school – verwachting – KERNWOORD
vreemdelingschap
2013
Onderwijsdag
Opzet (kennis – visie – praktijk)
1. Kennismaken & verwachtingen uitspreken
2. ‘Wijs met moderne media’ (visie) – dr. Ir. S.M. de Bruijn
3. ‘Moderne media gevat’ (proces) – Artikel Criterium
4. Presentatie materiaal per deelonderwerp (praktijk) –
Folder ouders
5. Feedback
2013
Onderwijsdag
‘Wijs met moderne media’
1. Mensbeeld




Doperse wereldmijding
Open, positivistische houding
Vreemdeling
Weerbaar christen
2. Dit betekent…
 Middelen gebruiken die nodig zijn
 Maat houden (in noodzakelijke dingen & ontspanning (…))
2013
dr. ir. S.M. de Bruijn
Onderwijsdag
‘Wijs met moderne media’
2013
dr. ir. S.M. de Bruijn
3. Onderwijsvisie




School zonder moderne media
Ipadschool
Voorbereiden op netwerksamenleving
Moderne media (=middel). Leerkracht blijft centraal staan.
60
40
20
0
Digitale borden
Video
Internet
Media opvoeding
Onderwijsdag
‘Wijs met moderne media’
4. Vorming
 8 op de 9 ouders heeft zorgen: tijd en toezicht
 Effecten
 Lastig te meten
 Minimale-effectentheorie
 Spiraaltheorie (media die past bij eigen identiteit)
 Richtlijnen opvoeding
 Co-viewing (meekijken)
 Restrictive mediation (beperkingen opleggen)
 Active mediation (in gesprek)
2013
dr. ir. S.M. de Bruijn
Onderwijsdag
‘Wijs met moderne media’
5. Tijdgeest: individualisering (bedreiging en kansen)





Langzaamaan verdwijnen van collectieve standpunten
Ook binnen het gezin (gezag)
Persoonlijk waardeoordeel
Overdragen waarden en normen --> dialoog
Community (kerk – school – gezin)
 Moderne Media boeit (…)
2013
dr. ir. S.M. de Bruijn
Onderwijsdag
‘Wijs met moderne media’
Samenvatting
Bronnen
1. Mensbeeld: vreemdeling
2. Concreet: middelen gebruiken, noodzakelijke dingen &
ontspanning, maar met mate
3. Onderwijsvisie: leerkracht centraal, voorbereiding
4. Effecten: spiraal-theorie
5. Richtlijn opvoeding: Active mediation
6. ‘Kansen’ tijdgeest: dialoog en community
Bronnen:
2013
Wees wijs met moderne media (dr. ir. S.M. de Bruijn)
Digitale revolutie aanval rijk der duisternis (dr. S. Post)
Onderwijsdag
‘Moderne Media gevat’
1. Noodzaak
 Vanuit de kerk (commissie Moderne Media)
 Ouders (enquête)
 Adviesraad (reactie beleidsplan)
2. Brede aanpak





Schrijven mediabeleid (visie school)
Ouderavond
Mediaweek
Uitbrengen praktische folder
Jaarlijkse evaluatie en updaten van het beleid
2013
Artikel Criterium
Onderwijsdag
‘Moderne Media gevat’
3. Ondersteuning ouders




Lezing
Vragen stellen
Praktische folder
Jaarlijkse opvoedingsavond met als thema ‘Moderne media’
4. Mediaweek




Enquête
Interactief (dialoog)
Terugkomende thema’s
Flyers met slogans
2013
Artikel Criterium
Onderwijsdag
‘Moderne Media gevat’
5. Ervaring




Mooiste les thema ‘tijdsbesteding’
Dialoog
Snel verval in restrictive mediation in plaats van active mediation
Sturen op behoefte, n.a.v. enquête
Bronnen:
Moderne media gevat
2013
Artikel Criterium
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
1. Computergebruik in het algemeen







Gevaren (tegen open, positivistische houding)
Tijdsbesteding
Zondag
Ontspanning (nuttigs)
Sociale controle
Flitsende informatie
Alternatief
2013
Folder ouders
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
Bronnen:
2013
Folder ouders
Brochure digitale wereld, jouw wereld? (catechisanten)
Computer de baas (schildserie)
Tijdsbesteding (treffer)
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
2. Computerspelletjes







Slogan: ‘Wat in het ‘echt’ niet mag, ook niet op de computer’
Nuttig
10 Geboden
Achtergrondmuziek
Niet kapot maken, maar opbouwen
Geen online multiplayer spelen
Alternatieven
Bronnen:
Games (mediawijzer)
Computerspelletjes (schildserie)
2013
Folder ouders
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
3. Video en film






Slogan: ‘Geen entertainment, met mate educatie’
Alleen gebruiken voor ‘legitiem doel’
Geen film!
Geen tv entourage
Geen YouTube
Uitwerking beleid school
Bronnen:
DVD (mediawijzer)
DVD en films, Film in huis 1 en 2 (schildserie)
Speelfilms (treffer)
2013
Folder ouders
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
Folder ouders
4. Internet






Slogan: ‘Met mate fun, vooral de functie’
Een filter is om jezelf te beschermen.
Gericht zoeken
Samen met je ouders
Maak een snelkoppeling
Laat geen persoonlijke gegevens achter
Bronnen:
2013
Internet censurabel, dichtbij, internetfilters 1 en 2,
internet 1 en 2 (schildserie)
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
Folder ouders
4. Internet






Slogan: ‘Met mate fun, vooral de functie’
Een filter is om jezelf te beschermen.
Gericht zoeken
Samen met je ouders
Maak een snelkoppeling
Laat geen persoonlijke gegevens achter
Bronnen:
2013
Internet censurabel, dichtbij, internetfilters 1 en 2,
internet 1 en 2 (schildserie)
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
5.
Folder ouders
Sociale media (sms, whatsapp, twitter, facebook, hyves,
linked-in)







Slogan: ‘Wees overal dezelfde!’
Social media alleen op pc, niet op mobiel
Scherm je profiel af
Laat je ouders af en toe meekijken
Geen persoonlijke dingen
Internet ‘vergeet’ nooit
Leerkrachten hebben met leerlingen geen contact via sociale media
Bronnen:
2013
Koninkrijken (treffer)
Hyves (mediawijzer en schildserie)
Sociale media vanaf 12 jaar normaal (Rd 4-10-2013)
Niet bang zijn voor facebook (dr. ir. S.M. de Bruijn)
Onderwijsdag
Materiaal Mediaweek
6. Mobieltjes






Statussymbool
Geen internetbundel
Geen wifi (of www.siteblocker.nl)
Ouders rekening laten controleren
Geen sociale media
Inleveren van mobiel (‘s avonds, weekend)
Bronnen:
Mobiel internet en mobieltjes (schildserie)
Mobieltjes (mediawijzer)
2013
Folder ouders
Onderwijsdag
Informatie ter afsluiting
 Deze presentatie is terug te vinden op www.ehb.nu (downloads)
 In de presentatie staan de hyperlinks naar de achtergrondinfo.
 Klik hier voor de Folder voor ouders (tekst)
 Materiaal voor de mediaweek is te downloaden via onze interne
website.
 Dit materiaal bestaat uit flyers, PowerPoints, achtergrondinfo per
onderwerp, enquêtes en werkbladen
 Vergoeding voor dit materiaal is 100 euro.
 Bestellen: [email protected]
2013

similar documents