Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3 en 4

Report
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3 en 4
Datum: 23 oktober 2014
Betreft: Voorlichtingsavond MBO
Woensdag 12 november wordt hier op school voorlichting gegeven over
de verschillende vervolgopleidingen binnen het MBO.
Deze voorlichting wordt gegeven door het ROC van Twente en AOC-Oost.
Elke voorlichting duurt 45 minuten.
Uit bijgevoegde lijst kunt u samen met uw zoon/dochter een keuze maken
voor 2 opleidingen waarvan u informatie wilt ontvangen.
Er zullen tussen 19.30 uur en 21.15 uur 2 voorlichtingsrondes worden
gegeven:


Ronde 1 start om 19.30-20.15 uur,
Ronde 2 start om 20.30-21.15 uur.
Het is voor de leerlingen zeer waardevol deze avond bij te wonen, gelet op
de toekomst van uw kind. Uw kind kan hierdoor een beter beeld krijgen
van de opleiding en het beroep die hij/zij wil gaan volgen, ook is er de
mogelijkheid om vragen te stellen.
Naast de informatierondes in de lokalen is er in de kantine een
informatiemarkt waar ook andere MBO’s, zoals Deltion college en
Landstede zich presenteren. Een mooie kans om u nader te laten
informeren.
Wij verzoeken u het keuzeformulier, samen met uw zoon/dochter in te
vullen en deze te laten inleveren vóór 29 oktober bij de mentor.
U zult dan z.s.m. een formulier terugkrijgen met daarop de tijden en
lokalen van de voorlichtingen.
Met vriendelijke groet,
M.R. Kroeze-Bhagoe
Decaan CSG Het Noordik,
vestiging Van Renneslaan
[email protected]
H.B.M. Oude Geerdink
Decaan Pius X College
vestiging Van Renneslaan
[email protected]

similar documents