PowerPoint-presentatie

Report
Platform wars for smart grids
Met subkop
Andreas Ligtvoet en Geerten van de Kaa
4e valorisatieworkshop 22 november 2013
Delft
University of
Technology
Challenge the future
Agenda
13.00-13.10 welkom en mededelingen
13.10-13.30 presentatie van de q-sort analyse + discussie
13.30-13.45 presentatie studentenenquête
13.45-13.55 pauze
13.55-14.30 stakeholderanalyse
14.30-
2014 en wat verder ter tafel komt
Platform wars
2
Afgelopen tijd…
• Gesprekken met enkele stakeholders
• Analyse q-sort
• Analyse studentenenquête
• Schrijven artikel Energies/Energy Policy
• Bijdrage aan boek over Complexe Systemen
Platform wars
3
Inventarisatie van waarden
Er is een verschil tussen
slimme meters en
home energy management systems!
Platform wars
4
Top 5 waarden slimme meter
Privacy: Het systeem stelt mensen in staat om te bepalen welke
informatie over hem gebruikt en gecommuniceerd wordt.
Correctheid: Het systeem verstrekt de juiste gegevens of verricht
de juiste actie.
Betrouwbaarheid: Het systeem vervult zijn functie zonder de
noodzaak om het te controleren of onderhouden.
Bewuste toestemming: Het systeem stelt mensen in staat om
vrijwillig en beredeneerd een keuze te kunnen maken.
Economische ontwikkeling: Het systeem is gunstig voor de
economische/financiële status van haar gebruikers.
Platform wars
5
Top 5 waarden HEMS
Economische ontwikkeling: Het systeem is gunstig voor de
economische/financiële status van haar gebruikers.
Universele bruikbaarheid: Het systeem kan door iedereen makkelijk
gebruikt worden.
Privacy: Het systeem stelt mensen in staat om te bepalen welke
informatie over hem gebruikt en gecommuniceerd wordt.
Autonomie: Het systeem stelt mensen in staat om hun eigen keuzes
te maken en eigen doelen na te streven.
Betrouwbaarheid: Het systeem vervult zijn functie zonder de
noodzaak om het te controleren of onderhouden.
Platform wars
6
En nu …?
Platform wars
7
Ontwerpcriteria SM
Privacy: introductie van encryptieprotocol
Correctheid en Betrouwbaarheid: worden al geadresseerd in
meetcode
Bewuste toestemming: geen technische, maar een procedurele
oplossing door huishoudens 4 keuzes te geven
Economische ontwikkeling: geen technische, maar een procedurele
oplossing door maximale meettarieven te stellen
Platform wars
8
Ontwerpcriteria HEMS
Economische ontwikkeling: prijs van het apparaat/systeem en een
interface focus op euro’s, niet kWh
Universele bruikbaarheid: interface dat begrijpelijk is voor nietingenieurs
Privacy: beveiligde communicatieprotocollen, niet anders dan
andere huishoudelijke/communicatieapparatuur
Autonomie: gebruikers moeten zelf het apparaat/systeem kunnen
configureren
Betrouwbaarheid: gelijk andere huishoudelijke apparatuur
Platform wars
9
Studentenenquête
Helaas niet zeer representatief: studenten en hun ouders, allen
(zeer) hoog opgeleid, hoog inkomen, grote huizen
Aantal
respondenten
leeftijd
Platform wars
10
Desalniettemin, uitkomsten enquête
700 respondenten
21% heeft SM (laten aanbrengen)
43% positief tot zeer positief over SM, 33% neutraal
Belangrijke aspecten SM: juistheid gegevens (71%), inzicht
energieverbruik (69%), besparing (67%), veiligheid (59%),
efficiëntie netbeheerder (56%), minder gedoe jaarafrekening
(38%), minder mensen aan de deur (34%)
• Van de niet-bezitters wil 35% (heel) graag een SM en 12%
(absoluut) niet
•
•
•
•
Platform wars
11
Pauze
Platform wars
12
Stakeholderanalyse
SUBJECTS
PLAYERS
CROWD
CONTEXT SETTER
Interest
Power
Platform wars
13
10 typen stakeholder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Productieketen
Eindgebruikers en gerelateerde organisaties
Ontwerpers
Fysieke systemen
Inspectie
Toezichthouders
Onderzoek en consultancy
Onderwijs
Vertegenwoordigende organisaties
Groepen van belanghebbenden
De Vries et al. (2003)
Platform wars
14
Waardeketen als uitgangspunt
Platform wars
15
2014
• Laatste valorisatiebijeenkomst van dit project
• i.c.m. andere Responsible Innovation projecten
• maart 2014
• Nieuwe call van NWO
• Verwacht in april 2014
Platform wars
16
Dank voor jullie input!
Platform wars
17
Focus op huishoudens / HEMS
Platform wars
18

similar documents