Werking van de atmosfeer

Report
Werking van de atmosfeer
Atmosfeer = de luchtlaag om de aarde
(ongeveer 100 km dik).
De structuur van de atmosfeer:
De atmosfeer is opgebouwd uit lagen die
gedefinieerd zijn op basis van de temperatuur.
Hoe hoger in de atmosfeer, hoe lager de
luchtdruk.
http://www.youtube.com/watch?v=Sp-vHu1PyCk
http://www.youtube.com/watch?v=5b5IzKuoUGI
De opbouw van de atmosfeer
De
Destructuur
structuur van
van de
de atmosfeer
atmosfeer
De onderste laag, de troposfeer is voor de mens
De
laag, de troposfeer is voor de mens
zeeronderste
belangrijk.
zeer belangrijk:
1.Weersverschijnselen vinden plaats in de
● Weersverschijnselen vinden plaats in de
troposfeer
troposfeer
2.De
troposfeer is de laag in de atmosfeer die
● De troposfeer is de laag in de atmosfeer die
het klimaat op aarde bepaalt.
het klimaat
opmotor
aardevan
bepaalt.
3.De
zon is de
de
● De zon is de motor van de
weersverschijnselen.
weersverschijnselen.
De structuur van de atmosfeer
Boven op de troposfeer liggen achtereenvolgens
de navolgende lagen: stratosfeer, mesosfeer en
de thermosfeer.
De grenzen tussen deze sferen worden
respectievelijk: de tropopauze, de stratopauze
en de mesopauze genoemd.
Gat in de ozonlaag
vs.
Versterkte broeikaseffect
Deze twee mondiale milieuproblemen hebben
verschillende oorzaken en ook verschillende
gevolgen.
Eerst wordt kort ingegaan op het gat in de
ozonlaag, vervolgens het versterkt
broeikaseffect
Gat in de ozonlaag
De ozonlaag bevindt zich op 15 tot 45 KM
hoogte, met een hoge concentratie ozon (O 3)
● De ozonlaag heeft een belangrijke functie voor
de mens omdat UV straling voor een deel wordt
geabsorbeerd (UV- straling kan huidkanker en
oogaandoeningen veroorzaken)
●
“Gat” in de ozonlaag
Het gebruik van CFK’s leidt tot afbraak van
ozon (CFK's worden gebruikt in koelkasten,
spuitbussen en bij de productie van
piepschuim)
Gat in de ozonlaag
Ontwikkeling:
● 1985: ontdekking van het ‘gat in de ozonlaag’
● 1989: verbod op productie en gebruik CFK’s
● 1989- toekomst: CFK’s zijn nog lang aanwezig
maar de ontwikkeling van het gat in de
ozonlaag stabiliseert!
HOOPVOL: met internationale afspraken kan
een mondiaal milieuprobleem worden
aangepakt… geldt dat ook voor klimaatverandering door het versterkt broeikaseffect?
Weer
Het weer: toestand van de atmosfeer op een bepaald
moment in een vrij klein gebied.
Weerselementen:
● Temperatuur
● Neerslag
● Luchtdruk en luchtcirculatie
● Bewolking
Het klimaat is het langjarig gemiddelde van het weer
(vaak wordt het gemiddelde van 30 jaar gebruikt)
Weer kan op elk moment veranderen en kan/zal per
gebied verschillen.
● Klimaat verandert over de periode van vele jaren.
●
Temperatuur
De verwarming van de aarde:
In de onderste laag: de troposfeer, daalt de temperatuur
met de hoogte (hoe hoger, hoe kouder)
Deze daling van 0,65⁰ Celsius per 100 meter ontstaat
doordat de zon eerst de aarde verwarmt.
Deze zonne-energie bestaat uit kortgolvige ultraviolet
(UV)- instraling.
De aarde zet deze straling om in langgolvige uitstraling
(= infrarood (IR) = warmtestraling) naar de atmosfeer.
Stralingsbalans
Temperatuur
De langgolvige warmtestraling wordt door bepaalde
gassen in de atmosfeer geabsorbeerd: de broeikasgassen (o.a CO₂, H₂O en CH₄ = methaan).
> Deze warmteopname noemen wij het natuurlijk
broeikaseffect.
Niet alle zonne- energie bereikt de aarde.
Slechts 45% komt terecht op het aardoppervlak,
27% rechtstreeks en
18% na verstrooiing (via lucht en wolken),
15% wordt gebruikt voor directe verwarming van de
atmosfeer door omzetting in warmte door stofdeeltjes
waterdamp en CO₂.
Wat is klimaatverandering?
Klimaatverandering: als er meetbare
veranderingen plaatsvinden in het klimaat na
een lange periode.
Klimaatverandering door:
● Natuurlijke oorzaken
● Activiteiten van de mens
None like it hot: http://
www.youtube.com/watch?v=2taViFH_6_Y
Natuurlijke oorzaken van
klimaatverandering
Verandering in de stralingsbalans (bv. door
toename van broeikaseffect);
● Tolbeweging van de aardas;
● Ellipsvormige aardbaan;
● Vulkanisme: grote uitstoot CO ₂.
●
Klimaatverandering door activiteiten
van de mens
●
●
Bevolkingsgroei
(7 miljard!)
Toenemende welvaart
(consumptie en mobiliteit)
Technologische en Industriële ontwikkeling
http://www.youtube.com/watch?v=rn1n-YYHs4g
http://www.youtube.com/watch?v=9rgBsBQQSQo
●
Gevolgen van klimaatverandering
grootste temperatuurstijging op gematigde en
hoge breedte
● versterking van de luchtdrukgebieden
(equatoriaal minima en subtropische maxima)
● temperatuurstijging het sterkts op noordelijk
halfrond (meer land dan water)
● extreme weersomstandigheden (zware
regenval, meer en krachtigere orkanen)
●
Gevolgen van klimaatverandering
voor het natuurlandschap
Verandering en verschuiving van ecosystemen
(vb. het voorkomen van invasieve planten en
diersoorten)
● Gletsjerregressie en het verdwijnen van
gletsjers
● Verdwijning van koraaleilanden en lage
kustdelen als gevolg van zeespiegelstijging.
●
Gevolgen van Klimaatverandering
voor de mens
Ontstaan van nieuwe (onbekende) ziekten
door mutatie van virussen.
● Verstoring van de drinkwatervoorziening (bv
door verdwijning gletsjers, opdroging meren en
rivieren)
● Aantasting landbouwgebieden door
overstroming en verwoestijning
●
Gevolgen voor Curacao en het
Caribisch Gebied
Extreme weersomstandigheden (krachtigere
orkanen, langere regenseizoenen en extreme
droogte)
● Aantasting biodiversiteit (vb. afsterven
koraalriffen, coral Bleaching, aanwezigheid
invasieve soorten, veranderingen in vegetatie
● Verdwijning van kustdelen en eilanden a.g.v.
van zeespiegelstijging.
●
Oplossingen
Duurzame ontwikkeling: met de aarde omgaan op zo'n
manier dat ook toekomstige generaties op een aarde
kunnen leven die niet uitgeput raakt.
Hoe?
http://www.youtube.com/watch?v=Z_OVinEfLso
Door duurzame maatregelen zoals:
● Milieueducatie
● Recyclen (hergebruik)
● Groene economie (ontwikkeling van economische
activiteiten die minder gevolgen hebben voor het milieu)
● Groene stroom (windenergie/zonnepanelen)
● Consuminderen (genoegen nemen met minder welvaart.
http://www.youtube.com/watch?v=GO9PEYwmCZE

similar documents