SM-möte för 2015

Report
Välkomna till genomgång inför
SM Bruks- & IPO 2015
Bruks- och IPO-SM 2015
28, 29 och 30 augusti
• Vi vill arbeta med ”Ett glatt Positivt SM för
tävlingsekipage, publik, funktionärer och sponsorer.”
Var är vi i planeringen?
–
–
–
–
–
Tidsaxel
Malmö stad
Skiss på området
Marker
Arrangemang
•
•
•
•
Service
Marknadsföring/info/sponsring
Teknik/it
Speaker
Tidplan 2014-2015
•
•
•
•
•
1:a kvartalet:
Ägarskap och delaktighet andra klubbar
Sponsorbudget:
Budget (utgifter)
Marknads & Kommunikationsplan
Huvudansvarig olika uppgifter:
Mötesplan 2014
Milersättningsfråga
2:a kvartalet:
Tävlingsansvarig+Tävlingsledare
Mark
Ansvarsfördelning övrigt (ej tävling):
Tillstånd & Kommunen.
SM 2014 (material)
3:e kvartalet:
Studiebesök Nynäshamn SM 2014
Camping+boende
4:e kvartalet
Mat (restauranger) lev. Kontakter.
Idrottsklubbar
Antal personer till olika uppgifter
Sekretariat
Planering 2015
1:a kavartal 2015
2:a kvartal 2015
Samverkan med Malmö stad
• Positiv inställning från stadens
arrangemangsenhet
• Tillstånd
• Tävlingsområde Ribersborg
• Logistik
• Ev. mark
• Parkering
Marker
• Skydd
– Spår
– Avsök
•
•
•
•
Sök
Spår
Rapport
IPO
Fulltofta?
Fulltofta?
Klåveröd?
Björka? Vomb?
Kabusa?
Bemanning SM 2015
SM-organisation
SM-general
Information/PR
Kassör
Webbmaster
Sponsorer
Teknik/IT
Service/Info
Sekretariat
Huvudspeaker
Huvudtävlingsledare
EvaLena Cronhamn
Danielle Braender
Robert Kling
Eva Wallberg
Leif Borgenlöv
Bemanning SM 2015
Skyddshundgruppen
Tävlingsledare
Uppletande
Spår
Avsök
Resultat
Lydnad
Övriga funktionärer
Spårläggare
Föremålsutläggare
Skrivare
Poster
Lördag
Mats Eriksson
Bemanning SM 2015
Skyddshundgruppen
Tävlingsledare
Bitr tävlingsledare
Planskydd
Skrivare
Resultatgivning
Speaker
Söndag
Mats Eriksson
Bemanning SM 2015
Spårhundgruppen
Tävlingsledare
Inrapportering betyg
Transport
Grupp A (2+10)
Grupp B (2+10)
Grupp C (2+10)
Lördag
Bemanning SM 2015
Spårhundgruppen
Lydnad
Tävlingsledare (2)
Skrivare (4)
Resultatgivning (2)
Speaker
Söndag
Bemanning SM 2015
Sökhundgruppen
Lördag
Tävlingsledare (2)
Tar hand om tävlande (2)
Figuranter (6)
Resultatrapportör
Hämtar från Malmö (2)
Parkeringsvakter (3)
Håkan Svärdh, Ronny Bergström
Bemanning SM 2015
Sökhundgruppen
Lydnad
Tävlingsledare (2)
Skrivare (2)
Resultatgivning (2)
Speaker
Söndag
Håkan Svärdh, Ronny Bergström
Bemanning SM 2015
Rapporthundgruppen
Lördag
Tävlingsledare (2)
A-station (2)
B-station (2)
Skyttar
Resultatrapportör (2)
Parkeringsvakter (3)
Servering
Reservtävlingsledare
Lars Johnsson
Bemanning SM 2015
Rapporthundgruppen
Lydnad
Tävlingsledare (2)
Skrivare (2)
Resultatgivning (2)
Speaker
Söndag
Lars Johnsson
Bemanning SM 2015
IPO-gruppen
Gruppansvarig
Spår
Ansvarig
Spårläggare (2)
Resultatrapportör
Lydnad
Provledare
Insläpp/utsläpp id-kontroll (2)
Grupp (4)
Skytt
Resultatrapportör
Lördag
Bemanning SM 2015
IPO-gruppen
Provledare
Insläpp/utsläpp id-kontroll (2)
Skärmskötare (6)
Resultatrapportör
Tävlingsböcker
Söndag
Bemanning SM 2015
Uppletande
Publikvärd/speaker
Tävlingsledare
Framropare
Valla/föremålsutlägg (3)
Övriga (3)
Lördag/söndag
Bemanning SM 2015
Körersättningar
Totalt 30.000 kr fördelat på följande:
Rapport 5.000 kr
Spår
10.000 kr
Sök
5.000 kr
Skydd
5.000 kr
IPO
5.000 kr
Detta gör att respektive grupp får ersättning för 270 resp 540 mil.
Exempel
< SM -14
< 1/1 -15
22/7 -15
20/8 -15
28/8 -15
29/8 -15
Rapport
4 ggr
10 mil
40 mil
5 bilar
10 mil
50 mil
4 bilar
10 mil
40 mil
4 bilar
10 mil
40 mil
4 bilar
10 mil
40 mil
6 bilar
10 mil
60 mil
1 + 8 bilar
8 bilar
10 mil
80 mil
8 bilar
10 mil
80 mil
1 +8 bilar
1 +8 bilar
20 mil 10 mil
20 mil 10 mil
100 mil
100 mil
Spår
4 ggr
20 mil
80 mil
20 mil 10 mil
100 mil
Stort tack till alla som deltog i mötet.
Anteckningar från grupp EvaLena
•
•
•
•
•
•
Höör/Hörby gör bedömningen att de tillsammans kan fylla
funktionärer i Skyddshundgruppen.
Gunilla Andersson nämndes som ett namn.
Sandra från Skurup är intresserad av att hjälpa till med
uppvisningar av olika slag på lördagen.
Sandra har också en ingång till Pågen ev. sponsor.
It teknik och resultat tavlor finns en firma som IPO-VM fått tips på
från Malmö stad fritidsförvaltningen.
Till administration och tävlings sekretariat anmälde sig Ulf
Andersson Höganäs SBK
Lottas grupp
• Utnyttja hemvärnet, FMCK, FRO(radiokommunikation)
• Kontakta Skånetrafiken för ev. busstransporter från camping eller
större parkeringar.
• Skanörs tåget?
• Lars Burlöv gav kontaktnamn Jägersro resultat tavlor.
• Kontakta orienteringsklubb är deras system användbart
• Web sändning förslag Thomas Szabo Landskrona Stefan Marveus
Malmö
• Arne kontakt tryckeri
• Förslag aktiviter/uppvisningar skickas till Danielle för senare
diskussion
• Lista att tillgå på Malmös hemsida där man kan se var vi behöver
funktionärer
• Helsingborg/Malmö kollar med matleverantörer
Hur går vi vidare?
• Vi skickar ut anteckningar från mötet till alla
närvarande.
• Närvarande lovar att fylla på intresserade och
skicka tillbaka innan 22 april
• Efter vårt möte i SM-gruppen 22 april kommer
vi att återkomma med mer information.
Kontakter
EvaLena Cronhamn
[email protected]
Leif Borgenlöv
0704-717601
[email protected]
Danielle Braender
[email protected]

similar documents