Kap. 15

Report
BØK100
Bedriftsøkonomi 1
Kapittel 15
Kostnad – resultat –
volumanalyser
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
1
Læringsmål
Nullpunktsanalyser.
Nullpunkts-, deknings- og resultatdiagram.
Sikkerhetsmargin.
Produktmiks.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
2
Kostnad – Resultat – Volum
KRV analyser
Hensikten er å få frem sammenhengen mellom
volumendringer og resultatendringer når en del av
bedriftens kostnader er bundet opp i faste kostnader.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
3
Eksempel
Årlig salg av 18 000 høgtalere.
Dekningsbidrag = Omsetning – variable kostnader.
Skal dekke faste kostnader og fortjeneste.
=
=
Mengde = 18 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Årets overskudd
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Totalt
9 000 000
5 400 000
3 600 000
3 000 000
600 000
Per enhet
500,00
300,00
200,00
4
Salg pr. måned: 1 000 enh
Faste kostnader pr. måned er 3 000 000/12 = 250 000
=
=
Mengde = 1 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Månedens overskudd
Totalt
500 000
300 000
200 000
250 000
-50 000
Per enhet
500,00
300,00
200,00
Hvor mange flere høytalere må man selge for å gå i 0?
50 000/200 = 250. (= DB for lite totalt/DB pr stk.)
Nullpunktomsetning = 1 250 enheter (= 1.000 + 250)
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
5
Nullpunktomsetning 1 250 enh
Faste kostnader pr. måned er 3 000 000/12 = 250 000
Mengde = 1 250
Driftsinntekter
- Variable kostnader
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
= Årets overskudd
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Totalt
625 000
375 000
250 000
250 000
0
Per enhet
500,00
300,00
200,00
6
Salg = 1 500 enheter
Mengde = 1 500
Driftsinntekter
- Variable kostnader
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
= Månedens overskudd
Totalt
750 000
450 000
300 000
250 000
50 000
Per enhet
500,00
300,00
200,00
Prosent
100 %
60 %
40 %
Dekningsgrad er dekningsbidrag i % av inntektene.
DG = (Omsetning – variable kostnader)/Omsetning.
DG = (750 000 – 450 000)/750 000 * 100 = 40 %.
DG = (500 – 300)/500 * 100 = 40 %.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
7
Anvendelse av KRV - analyse
Er det lønnsomt å sette ned prisen 5 % (fra kr. 500 til
kr 475), hvis solgt kvantum øker fra 18 000 til 20 000
enheter per år?
=
=
Mengde = 20 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Nytt overskudd
Gammelt overskudd
Totalt
9 500 000
6 000 000
3 500 000
3 000 000
500 000
Per enhet
475,00
300,00
175,00
Prosent
100 %
63 %
37 %
600 000
Ikke lønnsomt! (Det gamle overskuddet er større.)
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
8
Anvendelse av KRV - analyse
Hvis markedsføringskostnadene øker med 250 000,
kan salget øke med 2 000 enheter. Er dette lønnsomt?
Mengde = 20 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Årets overskudd
Gammelt overskudd
Totalt
10 000 000
6 000 000
4 000 000
3 250 000
750 000
600 000
Per enhet
500,00
300,00
200,00
Prosent
100 %
60 %
40 %
Økt dekningsbidrag = 200 * 2 000 = 400 000.
Økte faste kostnader = 250 000, netto økning 150 000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
9
Anvendelse av KRV - analyse
Hvis kvaliteten øker og variable kostnader øker med
30 pr enhet (fra 300 til 330), kan salget øke med
2.000 enheter (fra 18 000 til 20 000).
Er dette lønnsomt?
Mengde = 20 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Årets overskudd
Gammelt overskudd
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Totalt
10 000 000
6 600 000
3 400 000
3 000 000
400 000
600 000
Per enhet
500,00
330,00
170,00
Prosent
100 %
66 %
34 %
10
Anvendelse av KRV - analyse
Hva hvis reklamebudsjettet øker med 360 000 (fast
kostnad i utgangspunktet 3 000 000), prisen
reduseres med 30 kr (fra kr 500), og salgsvolum øker
med 6 000 (fra 18 000 til 24 000)?
Mengde = 24 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Årets overskudd
Gammelt overskudd
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Totalt
11 280 000
7 200 000
4 080 000
3 360 000
720 000
600 000
Per enhet
470,00
300,00
170,00
Prosent
100 %
64 %
36 %
11
Symboler og sammenhenger
P = Pris
(Prisfast tilpassing, atomist. Pris uavhengig av mengde)
X = Mengde
TI = P∙X = Total Inntekt
VEK = Variable EnhetsKostnader
(Konstant enhetskostnad)
VK = VEK∙X = Totale Variable Kostnader
DBE = P – VEK = DekningsBidrag per Enhet
DB = DBE∙X = TI – VK = Totalt DekningsBidrag
DG = DBE / P = DB / TI = DekningsGrad
FK = Totale Faste Kostnader
TK = FK + VK = Totale Kostnader
TR = TI – TK = Totalt Resultat
TR = TI – (VK + FK) = P∙X – VEK∙X – FK
TR =(P – VEK )∙X – FK = DBE∙X – FK = DB – FK
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
12
Nullpunktanalyse
Nullpunkt = den omsetningen som er nødvendig for
at regnskapet skal gå i balanse, dvs. at:
Totale inntekter
– variable kostnader
– faste kostnader
=0
Totale inntekter (TI) = totale kostnader (TK)
Dekningsbidrag = faste kostnader
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
13
Nullpunkt
TR = 0 = Nullpunkt (Totalt resultat er null)
TR = 0  TI – TK = 0
 TI = TK = VK + FK
 P∙X = VEK∙X + FK
 (P – VEK)∙X = FK
 DBE∙X = FK
 DB = FK
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
14
Nullpunkt i stk
TR = 0
 DB = FK
 DBE∙X = FK
 X = FK / DBE
XNULL = FK / DBE
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
15
Nullpunkt i kroner
TINULL = P∙XNULL = P∙(FK / DBE) 
TI NULL
P  FK
P  FK
FK
P



DBE
DBE
DG
P
TINULL = FK / DG
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
16
Sikkerhetsmargin (SM)
Sikkerhetsmarginen (risikomarginen) viser hvor mye
salget kan falle før man går med underskudd:
Sikkerhetsmargin i kr: TI – TI0
Sikkerhetsmargin i stk: X – X0
Sikkerhetsmargin i %:
(TI – TI0)/TI * 100
(X – X0 )/X * 100
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
17
Nullpunkt: TI0 = FK / DG
Sikkerhetsmargin: TI – TI0
Kr
Verdi
TR = TI - TK
Overskudd
TI=P∙X
TK = VK+FK
Underskudd
VK =VEK∙X
VK=VEK∙X
Nullpunkt: FK / DBE
X0 = FK / (P – VEK)
TI0
Sikkerhetsmargin
X – X0
FK
X0
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
X
X
Mengde
18
Nytt eksempel: DVD produksjon
=
=
Mengde = 2 400 000
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Overskudd
Totalt
16 800 000
10 920 000
5 880 000
3 600 000
2 280 000
Per enhet
7,00
4,55
2,45
Prosent
100 %
65 %
35 %
Hva er dekningsgrad, nullpunktomsetning og
sikkerhetsmargin?
DG = (5 880 000/16 800 000) * 100 = 35 %
TI0 = (3 600 000/35) * 100 = 10 285 714
SM = (16 800 000 – 10 286 000)/16 800 000 = 38,7%
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
19
kr
16.800.000
Overskudd
Overskuddsområde
SM
Nullpunkt
VK
3.600.000
Underskuddsområde
1.469.000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
TK = 4,55 • X + 3.600.000
Omsetning 20x1
TI 0 =10 .300.000
TI = 7 • X
Omsetning 20x1
FK
FK SM
=X0
2.400.000
Antall enheter
20
kr
16.800.000
TI = 7 • X
Omsetning 20x1
Overskudd
TK = 4,55 • X + 3.600.000
DB
SM
V K = 4,55 • X
Dekningsbidrags
område
Nullpunkt
Omsetning 20x1
TI 0 =10 .300.000
VK
VK
FK
3.600.000
FK
SM
1.469.000
=X 0
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
2.400.000
Antall enheter
21
Resultatdiagram - DVD eksempel
kr
5.000.000
Resultat (R)
4.000.000
3.000.000
Nullpunkt
2.260.000
2.000.000
1.000.000
0
2.500.000 enheter
2.000.000
-3.000.000
1.500.000
-2.000.000
1.000.000
-1.000.000
antall
enheter
-3.600.000
-4.000.000
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
22
KRV-analyser i flervarebedrifter
Driftsinntekter
- Variable kostnader
= Dekningsbidrag
- Faste kostnader
= Overskudd
Nullpunktomsetning
Sikkerhetsmargin
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
Totalt
12 600 000
8 820 000
3 780 000
2 880 000
900 000
Prosent
100 %
70 %
30 %
9 600 000
23,81 %
23
TI
12.600'
12.000'
TI 0
TK
10.000'
9.600'
8.000'
VK
5.000'
3.000'
2.88 0'
2.000'
FK
1.000'
900'
0'
-1.000'
R
4.000'
8.000'
9.600’
TI 0
12.000'
12.600'
kr TI
-2.000'
-2.880'
-3.000'
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
24
Nullpunkt: TI0 = FK / DG
TI
Sikkerhetsmargin: TI – TI0
Kr
Verdi
TR = TI - TK
Overskudd
TI
TK = VK+FK
TK = VK+FK
Underskudd
VK
VK
Nullpunkt: FK / DG
TI0 = FK / (DB/TI)
TI0
Sikkerhetsmargin
TI – TI0
FK
TI0
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
TI
Kr
Verdi
25
Målsatte driftsinntekter
Målsatt driftsinntekt – nødvendig omsetning
bedriften må ha for å oppfylle et bestemt resultatmål.
Hvis for eksempel faste kostnader = 100 000,
dekningsgrad 25 %, målsatt overskudd 200 000, hva
er nødvendig driftsinntekt?
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
26
Målsatte driftsinntekter
Hvor stor omsetning (TI) må vi ha får å nå et bestemt
resultat?
M = Målet (resultat f.eks. 200 000)
FK = 100 000
DG = 0,25
FK  M
TI M 
DG
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
100 000  200 000

 1 200 000
0,25
27
Produktsammensetning
Med produktsammensetning eller produktmiks,
menes den forholdsmessige andel de enkelte
produktene utgjør av bedriftens samlede salg.
Endring i produktsammensetning kan slå ut på
resultat, nullpunktomsetning og sikkerhetsmargin.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
28
Produktsammensetning
År 1
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Årets resultat
A
2 000 000
1 500 000
500 000
%
100 %
75 %
25 %
B
8 000 000
4 000 000
4 000 000
%
Totalt
100 % 10 000 000
50 % 5 500 000
50 % 4 500 000
2 700 000
1 800 000
%
100 %
55 %
45 %
År 2
Driftsinntekter
Variable kostnader
Dekningsbidrag
Faste kostnader
Årets resultat
A
8 000 000
6 000 000
2 000 000
%
100 %
75 %
25 %
B
2 000 000
1 000 000
1 000 000
%
Totalt
100 % 10 000 000
50 % 7 000 000
50 % 3 000 000
2 700 000
300 000
%
100 %
70 %
30 %
Omsetningen er den samme begge år, men resultatet
er lavere i år 2. Hvorfor ?
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
29
Effektene av endret produktmiks
Overskudd kr
+2.000.000
Resultatlinje 20x0
+1.000.000
Overskudd 20x0
0
10 mill
6 mill
kr TI
Resultatlinje 20x1
- 1.000.000
FK
- 2.000.000
- 2.700.000
- 3.000.000
Underskudd kr
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
30
Driftsgiring
Omhandler forholdet mellom virksomhetens faste og
variable kostnader.
Ved hjelp av driftsgiringstallet kan vi beregne
resultateffekten av salgsvolumendringer:
Driftsgiringstallet = Totalt dekningsbidrag
Totalt overskudd
alternativt
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
= Dekningsgrad
Overskudd i %
31
Driftsgiring
Eksempel: Dersom driftsgiringstallet er 2,5 hvor mye
vil overskuddet øke med dersom omsetningen øker
med 10%?
Driftsgiringstallet fungerer som en multiplikator for
den relative endringen i salgsvolum.
Hvis omsetningen øker med 10% vil resultatet øke
med 2,5  10% = 25%.
Merk: Driftsgiringstallet er ikke en konstant – det
endrer seg med salgsvolum (aktivitetsnivået).
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
32
Både kostnads- og inntektsforhold er lineære i hele
det relevante kapasitetsområdet.
Kostnader splittes nøyaktig opp i variable og faste
kostnader.
Produktmiksen er konstant.
For tilvirkningsbedrifter:
Det må eventuelt korrigeres for beholdningsendringer.
BØK100 Bedriftsøkonomi 1 - Rasmus Rasmussen
33

similar documents