מהי הדרכה משמעותית עבור מורים המלמדים בבתי ספר שבתכנית התקשוב

Report
‫ד"ר נגה מגן – נגר משנה לראש החוג הוראה למידה והדרכה‪,‬‬
‫המכללה האקדמית גורדון‪.‬‬
‫לוי ניצה – מוסמכת ‪ M.Ed.‬המכללה האקדמית גורדון‪ ,‬מורה‬
‫ורכזת תקשוב בבית ספר "הרב מימון"‪ ,‬שלומי‪.‬‬
‫"התאמת מערכת החינוך למאה ה‪"21-‬‬
‫מטרתה ליישם למידה דיגיטלית מתקדמת בבתי הספר בישראל‪.‬‬
‫הגישה בהדרכה התמקדה במיומנויות הוראה חדשות המבוססות על ידע‬
‫תוכן‪ -‬פדגוגי‪ -‬טכנולוגי המסייעות ליישום פדגוגיה מיטבית בסביבה‬
‫מתוקשבת (‪.)Magen-Nagar & Peled, 2013‬‬
‫במערכת החינוך נתפסת עבודתו של המדריך כתהליך התערבות עקבי‬
‫ורציף‪ ,‬שמסייע למורה להתפתח מקצועית‪ ,‬תוך שיפור איכות ההוראה‬
‫וההישגים הלימודיים (משרד החינוך‪.)2014 ,‬‬
‫• הדרכה במסגרת פרטנית‬
‫• הדרכה של אחד לאחד (או לשניים)‬
‫• מקדמת לפיתוח המורה‬
‫• מתבצעת בקבוצה קטנה‬
‫• למשתתפים יש עניין משותף או‬
‫מכנה משותף‪.‬‬
‫הדרכה אישית‬
‫הדרכה‬
‫קבוצתית‬
‫כפי שידוע לנו עד כה המחקר על הדרכת מורים בתחום התקשוב הוא‬
‫מועט‪ ,‬בעוד שקיימת התרחבות של עולם ההדרכה במערכת החינוכית‪.‬‬
‫המחקר הנוכחי בחר להתמקד בשלושה מאפיינים‪:‬‬
‫ידע‬
‫‪TPACK‬‬
‫של מורה‬
‫תפיסת‬
‫ההדרכה‬
‫מסגרת‬
‫ההדרכה‬
‫לבחון את הקשר בין סגנון ההדרכה‪ ,‬תפיסת ההדרכה והידע תוכני‪-‬‬
‫פדגוגי‪ -‬טכנולוגי ( ‪TPACK – Technological Pedagogical and‬‬
‫‪ )Content Knowledge‬בקרב המורים המודרכים‪.‬‬
‫מסגרת‬
‫ההדרכה‬
‫תפיסת‬
‫ההדרכה‬
‫ידע פדגוגי‪-‬‬
‫תוכני‬
‫במחקר השתתפו ‪ 98‬מורים מבתי ספר יסודיים שנכללו בתכנית‬
‫התקשוב הלאומית‪ 28% .‬מהמורים הם מורים מחנכים‪45% ,‬‬
‫מהמורים הם מורים מקצועיים ו‪ 27%-‬מהמורים הם מורים‬
‫המשלבים חינוך כיתה והתמקצעות‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪30‬‬
‫‪27‬‬
‫‪26‬‬
‫‪25‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫‪10‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫מורה מקצועי‬
‫מורה מחנך‬
‫מחנך‪+‬מקצועי‬
‫השאלון למורים היה בנוי משלושה חלקים‪:‬‬
‫חלק א'‪ :‬שאלון בנושא תפיסת ההדרכה בתחום התקשוב (‪)α= .89‬‬
‫השאלון נבנה לצורכי המחקר הנוכחי על סמך הספרות המקצועית ועל‬
‫סמך ראיונות מובנים למחצה‪ .‬בוצע ניתוח גורמים חופשי והתקבלו שלושה‬
‫גורמים של תפיסת ההדרכה‪ .1 :‬משפרת את שילוב התקשוב בהוראה; ‪.2‬‬
‫תומכת בלמידת עמיתים; ‪ .3‬תומכת בלמידה אישית‪.‬‬
‫חלק ב'‪ :‬שאלון ידע ‪ TPACK‬של מורים (‪)α= .96‬‬
‫נעשה שימוש בשאלון ‪ TPACK‬לדיווח עצמי שפותח על ידי קוהלר‬
‫ומישרה (‪.)Koehler & Mishra, 2008‬‬
‫חלק ג'‪ :‬שאלון פרטים אישיים‬
‫נתונים רקע דמוגרפים‪.‬‬
‫תפיסת ההדרכה בתחום התקשוב והשפעתה על ידע‬
‫‪ TPACK‬של המורה‬
‫מצב מצוי‬
‫מדדי תפיסת ההדרכה‬
‫& משפרת את שילוב התקשוב בהוראה‪.‬‬
‫& תומכת הלמידת עמיתים‪.‬‬
‫& תומכת בלמידה אישית‪.‬‬
‫ידע תוכן (‪)TPACK‬‬
‫מצב רצוי‬
‫מדדי תפיסת ההדרכה‬
‫& משפרת את שילוב התקשוב בהוראה‪.‬‬
‫& תומכת הלמידת עמיתים‪.‬‬
‫& תומכת בלמידה אישית‪.‬‬
‫ידע תוכן (‪)TPACK‬‬
‫מורים המודרכים במסגרת קבוצתית הם בעלי תפיסת הדרכה‬
‫בתחום התקשוב חיובית יותר מאשר מורים במסגרת אישית‬
‫‪4‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪3‬‬
‫מצב מצוי‬
‫‪3.47‬‬
‫‪2.88‬‬
‫‪2.92‬‬
‫‪2.5‬‬
‫מצב רצוי‬
‫‪2‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1‬‬
‫סגנון אישי‬
‫סגנון קבוצתי‬
‫במסגרת ההדרכה הקבוצתית ידע ‪ TPACK‬של המורה‬
‫נמצא גבוה יותר מאשר במסגרת הדרכה אישית‬
‫תוצאות מבחן ‪ t‬מצביעות על כך שמורים המשתתפים בהדרכה קבוצתית‬
‫מגלים ידע טכנולוגי (‪ )TK‬במידה רבה יותר מאשר מורים המשתתפים‬
‫בהדרכה אישית‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬בידע תוכן (‪ )CK‬מורים המשתתפים בהדרכה אישית מגלים‬
‫ידע תוכן במידה רבה יותר מאשר מורים המשתתפים בהדרכה קבוצתית‪.‬‬
‫ידע תוכן‬
‫ידע טכנולוגי‬
‫‪2.96‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪2.8‬‬
‫‪3.53‬‬
‫‪3.525‬‬
‫‪3.52‬‬
‫‪2.76‬‬
‫‪3.507‬‬
‫‪3.51‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪3.49‬‬
‫‪2.6‬‬
‫אישי‬
‫קבוצתי‬
‫אישי‬
‫קבוצתי‬
‫‪ ‬הדרכה משמעותית למורים היא קריטית להצלחת תכנית התקשוב‬
‫הלאומית בבתי הספר‪.‬‬
‫‪ ‬רצוי לשלב יותר הדרכות קבוצתיות ולאפשר למורים להיחשף‬
‫אחד לשני באמצעות למידת עמיתים‪.‬‬
‫‪ ‬קיימת חשיבות רבה למקור ההדרכה ולכן רצוי לשלב בין הדרכה‬
‫פנימית ולמקד אותה בידע פדגוגי – טכנולוגי לבין הדרכה‬
‫חיצונית שתתמקד בידע תוכן‪.‬‬
‫ממלא תפקידי הדרכה‬
‫וסיוע בהיבט הטכני‬
‫תיאום בין סוגי ההדרכות‬
‫שהמורים יקבלו‬
‫רכז תקשוב‬
‫דמות מובילה בהפעלת‬
‫החדשנות‬
‫‪ ‬המורים אינם רואים במצב הרצוי הבדל בתפיסתם בין הדרכה‬
‫אישית להדרכה קבוצתית‪ .‬לכן רצוי לשלב את שניהם‪ ,‬על מנת‬
‫שתפיסתם תהיה חיובית ותתרום לשילוב הטכנולוגיה בפדגוגיה‬
‫בדרך מיטבית‪.‬‬
‫‪ ‬מומלץ כי הדרכה בתחום התוכן תינתן על ידי מדריך‬
‫דיסציפלינארי והדרכה פדגוגית וטכנולוגית על ידי‬
‫רכז אשכול ורכז התקשוב הבית ספרי‪.‬‬
‫‪ ‬שיפור תכנון מערך ההדרכות בתחום התקשוב המבוסס על‬
‫תיאום בין המדריכים‪.‬‬
‫להשוות בין תפיסתם של מורים ממחוז שאינו בתכנית התקשוב לבין מורים‬
‫שכבר בתכנית שלוש שנים ולבדוק באיזו מידה ההדרכה הינה גורם משפיע‬
‫על שילוב התקשוב בהוראה‪.‬‬
‫בעקבות ממצאי המחקר מומלץ להשוות בין מדריך דיסציפלינארי‬
‫בתחום התקשוב לבין רכז אשכול ‪ /‬תקשוב בית ספרי בהתאם להדרכה‬
‫אישית וקבוצתית‪.‬‬
‫במידה ויחול שינוי במערך ההדרכה בעקבות ההמלצות שנובעות‬
‫ממחקר זה‪ ,‬מומלץ לבדוק מה המידה שבה ההמלצות מקדמות את‬
‫ההדרכה‪.‬‬
‫לנסות את מערך ההדרכה המומלץ בהשלכות יישומיות לשדה המחקר בבתי‬
‫ספר שאין בהם שילוב תקשוב בהוראה ולבחון את יעילותה‪.‬‬

similar documents