Ján Murín - Arteriálna hypertenzia, stále výzva klinickej praxe

Report
Arteriálna hypertenzia
stále výzva klinickej praxe
Ján Murín
LFUK a UN Bratislava
Slovenská Nadácia Srdca
Tlačová konferencia – Svetový deň srdca 2013
19. september 2013, Bratislava
Kód materiálu: SK.CMN.13.08.01
Vydané: 19.9.2013
Prezentácia vznikla za podpory spoločnosti Sanofi
Prečo je HTN stále VÝZVOU ?
(NEJM 2013;369:448-457)
Údaje
o Globálnej záťaži chorôb
Údaje
o Globálnej záťaži chorôb
Intenzita vplyvu RFs a Ochorení na
mortalitu a na invalidizáciu
Murray CJL et al. Lancet 2012, 380:2063-2066
Globálne RFs 1990 a 2010
(všetky vekové skupiny, obe pohlavia)
Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260
Globálna chorobná záťaž
(r 2010, obe pohlavia)
Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260
Invalidizácia pri ICHS
(podiel rizikových faktorov)
Lim SS et al. Lancet 2012, 380:2224-2260
Čo hypertenzia zapríčiňuje ?
Riziko úmrtnosti na ICHS a na mozgové príhody
Lewington et al. Lancet 2002;360:1903
Definícia a klasifikácia (normo-hyper)tenzie
Kategória
Systolický
TK (mm Hg)
Optimálny TK
Normálny TK
Vysoko norm. TK
HTN 1. stupeň
HTN 2. stupeň
HTN 3. stupeň
ISH*
< 120
120-129
130-139
140-159
160-179
≥ 180
≥ 140
Diastolický
TK (mm Hg)
a
a/alebo
a/alebo
a/alebo
a/alebo
a/alebo
a
Pozn.: TK –tlak krvi, HTN – hypertenzia, ISH* (tri stupne dľa TKS)
< 80
80-84
85-89
90-99
100-109
≥ 110
< 90
Definícia a klasifikácia hypertenzie
Kategória
Systolický
TK (mm Hg)
Diastolický
TK (mm Hg)
. V amb.lekára
≥ 140
a/alebo
≥ 90
. Holter – TK
denný
nočný
24-hod.
≥ 135
≥ 120
≥ 130
a/alebo
a/alebo
a/alebo
≥ 85
≥ 70
≥ 80
. Domáce meranie
≥ 135
a/alebo
≥ 85
Tabuľka celkového rizika
RF a
pridružené
ochorenia
0 RF
1 RF
≥ 3 RF,
TOD  DM
KVO
Normálny
TK
Vysoký
Hypert. 1.st.
normálny TK
Hypert. 2.st. Hypert. 3.st.
Priemerné
Priemerné
Nízke
Stredné
Vysoké
riziko
riziko
prid. riziko
prid. riziko
prid. riziko
Nízke
Nízke
Stredné
Stredné
Veľmi vysoké
prid. riziko
prid. riziko
prid. riziko
prid. riziko
prid. riziko
Stredné
Vysoké
prid. riziko
Vysoké
prid. riziko
Veľmi vysoké
prid. riziko
Vysoké
prid. riziko
Vysoké
Veľmi vysoké
Veľmi vysoké
Veľmi vysoké
Veľmi vysoké
prid.riziko
prid.riziko
prid.riziko
prid.riziko
prid.riziko
TOD= ochorenie cieľ. orgánu; DM= diab. mellitus;
prid. riziko
Prístup k liečbe hypertenzie
Kontrola (liečbou) hypertenzie
• je „návodom“ ako zlepšiť kardiovaskulárnu
mortalitu a morbiditu
• osud hypertonika nie je asociovaný s hodnotou
TK, keď pacient k lekárovi prišiel
Ale ... s hodnotami TK s ktorými „od lekára“
(roky, dekády) odchádza
Kontrola TK u diabetikov 2.typu
(riziková populácia)
• je veľmi náročná
• je veľmi potrebná
• máme tu rezervy ?
Kontrola TK u diabetikov 2.typu
(riziková populácia)
Naik AD et al. Circulation 2008, 117:1361-1368
Diagram kontroly hypertenzie u diabetikov
Naik AD et al. Circulation 2008, 117:1361-1368
Aké je tu posolstvo ?
Kontrola TK u diabetikov
(riziková populácia)
• Posolstvo analýzy
- Adherencia k liečbe
- Štýl spolupráce „lekár a pacient“
- Podpora pacientovi
Všetko je o komunikácii - a to je UMENIE
Máme dosť umelcov ?
Máme na to dosť času ?
Nie je veľa administratívy v našej práci ?
Ďakujem za Vašu pozornosť

similar documents