Poruchy ob*hu krve a mízy - Střední Zdravotnická Škola Písek

Report
Poruchy oběhu
krve a mízy
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_NEUMANNOVA_12
Tematická oblast:
Patologie
Téma:
Poruchy oběhu krve a mízy
Cílová skupina:
Žáci školy
Anotace:
Nabytí znalostí o poruchách oběhu krve a mízy
Autor:
Mgr. Petra Neumannová
Datum vytvoření:
3.2.2013
Insuficience (nedostatečnost) oběhu
krve a mízy
Stav,
kdy oběhový systém neplní
svou funkci (celý nebo jeho část)
Příčiny insuficience oběhu
 Poruchy
srdce (nemoci endokardu,
myocardu, vrozené vady)
 Poruchy cév (ateroskleróza, změny TK)
 Poruchy složení a množství krve
(hypovolemie - snížené množství krve),
pletora (zvýšené množství krve), anémie,
hyperproteinémie, hypoproteinémie)
 Akutní insuficience – vznik náhle, může
končit smrtí, může se rozvinout v
chronickou insuficienci
Projevy insuficience oběhu
 Subjektivní:
- dušnost (námahová, klidová, kardiální astma)
-dyspnoe
- cyanóza
 Objektivní:
- insuficience pravé srdeční komory (hromadění
krve v žilním systému - venostáza)
- insuficience levé srdeční komory ( hromadění
krve v plicích, později se rozvine insuficience levé
i pravé komory)





Cyanóza
Venostatický edém (hydrops)
- transudát – řídký, čirý, málo bílkovin, neobsahuje
fibrin, obsahuje buňky krevního původu
- exudát – hlenovitý, hnisavý výpotek
Transsudace do tělních dutin (hydrothorax,
hydroperikard, ascites)
Zvětšení vnitřních orgánů (při venostáze VKO - játra,
slezina, ledviny, orgány poškozeny nedostatkem
kyslíku a nadbytkem oxidu uhličitého-vzniká atrofie,
steatóza orgánu, přibývá vazivo, porucha funkce)
Celková bledost (postižena kůže, sliznice –
nedostatečné prokrvení, vyskytuje se při anémii, šoku,
synkopě)
Následky insuficience
 Následky:
- poruchy přenosu O₂
- hromadění zplodin metabolismu (při
šoku)
- při poklesu TK – snížení glomerulární
filtrace
- změny vnitřního prostředí (až smrt)
- nedostatek živin (při sníženém průtoku –
atrofie orgánů)
Objektivní projevy na srdci
srdeční komory
 akutní plicní srdce (cor pulmonale, dilatace
P. komory, překážka v MKO – embolie,
pneumothorax, pneumonie)
 dilatace levé komory (IM myocardu levé
komory)
 dilatace obou komor (IM, myocarditis)
 dilatace
Citace
 MAČÁK;
MAČÁKOVÁ. Patologie. Praha:
Grada Publishing a.s., 2004, ISBN 80-2470785-3.
 STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Praha: Scientia
medica, spol.s.r.o., 1995, ISBN 80-85526-441.

similar documents