2-hastane yönetimi

Report
Hastane
Yönetimi
İzdihamın
önlenmesi ve sağlık personelinin
emniyeti için gerekli güvenlik tedbirleri alınır,
Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı yardımı
ile gerçekleştirilir,
Hastane dışında arındırma yapılır
Normal zamanda hastane
Acil Servis
Acil Servis
Hastane Acil Bariyeri







Hap planı kapsamında özelleştirilmiş KBRN yanıt
planının devreye sokulması
Ayaktan başvurulara karşı hazırlıklı olunması
Hastane acil bariyerinin oluşturulması
Acil servisin hazırlanması
İvedilikle arındırmanın yapılıp tedavinin başlanması
Tıbbı tedavi açısından gerekli uzmanlık dallarının
bilgilendirilmesi ve hazırlanması
KBRN VAKALARI ADLİ VAKALARDIR!!!
 KBRN vakalarında dekontaminasyon
/izolasyon tedavinin en önemli basamağıdır








Toplu gıda zehirlenmeleri
Beklenmeyen yanıklar
Toplu hayvan ölümleri
Bölgesel bitki örtüsü zararları
TK sonrası uyumsuz sağlık problemleri
Yaygın kan tablosu değişiklikleri
Mevsim ile uyumsuz salgınlar
Sanayii tesislerinde çalışanlar veya yakınlarında ikamet
edenlerde benzer hastalıklar görülmesi






Havalandırma ve giriş kapılarını kapattır bölümde
çalışan personeli uyar.
Güvenlik personelini başka hasta alınmaması
konusunda uyar 112 KKM yi konu hakkında bilgilendir.
Acilde o anda bulunan diğer hastalar ve gerekli
olmayan personel durumuna göre bölgeden
uzaklaştırılır.
Yaralı olmayan bulaş sağlık personelini havalandırması
çalışmayan bir odaya al pencere ve kapı altlarını kapat.
Arındırma ünitesini hazır hale getirt. İlgili personeli göreve
çağır.
KBRN vakası olduğu düşünülen vakalar arındırma için
üniteye yönlendir











Hastane yöneticisi konu hakkında bilgilendirilir.
Genel sekreter konu hakkında bilgilendirilir.
Referans hastane konu hakkında bilgilendirilir.
Emniyet birimleri konu hakkında bilgilendirilir.
İtfaiye konu hakkında bilgilendirilir.
Vakalar hastanede kalacaksa ayrılan kat tahliyesi başlatılır.
Tüm servisler ve idare konu hakkında bilgilendirilir.
Asansörler kontrol altına alınır.
Mümkünse rutin hasta ile KBRN vakasının karşılaşması
engellenir.
Ameliyathane ve yoğun bakımlar konu hakkında uyarılır.
Vakaların yatacağı katta gerekli hazırlıklar tamamlanır.







KKM tarafından olay öğrenildiğinde KBRN eğitimi ve
donanımı olan ekipler olay yerine görevlendirilir.
UMKE ekipleri olay yerine görevlendirilir.
İl Sağlık Müdürü konu hakkında bilgilendirilir.
Valilik makamı İl Sağlık Müdürünce konu hakkında
bilgilendirilir.
Valilik tarafından AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü konu
hakkında bilgilendirilir.
Emniyet müdürlüğü çevre güvenliğini almakla görevlidir.
İlde AFAD olay yerinin tüm yönetiminden sorumludur.
YOĞUN BAKIM HAZIRLIĞI
YOĞUN BAKIM HAZIRLIĞI
HASTANE İÇİ GEÇİŞ
HASTANE OTOPARKI
HASTANELERDE OLAĞAN ÜSTÜ DURUM
TOPLAM HER GÜN 1,1 MİL. TON TEHLİKE
NAKİL EDİLİYOR
Gemi İçsular Trafiği, 51 Mil. t
Karayolu
Yük Trafiği,
46 Mil.t
14%
11%
51%
10%
Trenyolu Trafiği,
14%
Yakın Yük
Trafiği, 200 Mil. t
38 Mil. t
Gemi Deniz Trafiği, 50 Mil. t
Dr. Türkay ESİN
17

similar documents