Török-magyar oktatási rendszer történelmi fázisainak

Report
ISKOLATÁSKÁBÓL RIDIKÜL,
AVAGY OKTATÁS ÉS MUNKA
KELETEN ÉS NYUGATON
Készítette: Gasparek Zsófia
Szent István Egyetem
GTK TV BA
III. Évfolyam, nappali tagozat
Konzulens: Dr. Czeglédi Csilla
Egyetemi docens
Szent István Egyetem, GTK- PTI
Munkagazdaságtani és Minőségügyi Tanszék
ETDK Konferencia
Gödöllő, 2013.11.20.
A prezentáció menete
• Témaválasztás indoklása
• Elméleti háttér bemutatása
A kulturális különbségek
A gender kérdés, a nők szerepe és helyzete
• Empirikus kutatás - fontosabb eredmények
Témaválasztás
A török és magyar nők oktatásban betöltött
szerepe és munkaerőpiaci helyzete
Törökország és Magyarország
A nők megítélése
Hipotézisek
• H1: Magyarországon a nők fontosabbnak tartják az önmegvalósítás, mint a
török nők.
• H2: A török nőknek, fontosabb a társadalmi értékek tisztelete a
munkaerőpiacon, mint a magyar nőknek.
• H3: Azon magyar hallgatók szerint, akiknek munkájukhoz szükségük van a
diplomára, egyetértenek az állítással:„A családi élet rovására megy,
és megsínyli a család, ha a nő teljes munkaidőben dolgozik”.
• H4: Törökországban a továbbtanulás egyik fő motivációja a külföldi
munka lehetősége nyugaton, úgy, mint Magyarországon.
• H5: A török és magyar felsőoktatás fejlődése megfelel alapvetően az
elvártaknak.
Nőkkel szembeni kulturális és társadalmi
különbségek
• Diszkrimináció
„A diszkrimináció azt jelenti, ha
valakivel hátrányosabb módon
bánnak, mint egy másik emberrel.”
Dr. Udvari Márton
• Gender gap
„Férfiak és nők közötti
különbség, különösen a
társadalmi, politikai, szellemi,
kulturális és gazdaság aspektus
fényében.”
Linfield - Krevinsky
Nőkkel szembeni kulturális és társadalmi
különbségek
• Nőkkel szembeni
megkülönböztetés
Magyarországon
• Gender pay gap
• Csökkenő társadalom
• Nőkkel szembeni
megkülönböztetés
Törökországban
• Nőkkel szembeni erőszak
• Fiatalodó társadalom
„Nem hiszek a nők és férfiak közötti
esélyegyenlőségben.”
Recep Tayyip Erdogan
Oktatási rendszer
Az oktatásban lévő női
hallgatók
• A magyar felsőoktatás
fejlődése
Már 1980: 50%
• A török felsőoktatás
fejlődése
2011-ig: 22%
„Az iskolának az a feladata, hogy a kérdezést
természetes és leküzdhetetlen szokásunkká tegye.”
Örkény István
A munkaerőpiac
• A nők elhelyezkedési lehetőségek
• A munkaerőpiac női arca
• Magyarország
Foglakoztatottság
és megoszlás
• Törökország
Foglalkoztatottság
megoszlása
A pályakezdő nők foglalkoztatási száma
korcsoportonként, Magyarországon
KSH adatok alapján
300
249.6
250
212.6
194.5
Ezer fő
200
181.9
15–19 évesek
150
125.8
20–24 évesek
93.9
100
50
25.9
8.2
4.3
0
2000
2004
Évek
2011
25–29 évesek
A török és magyar munkaerőpiac
megoszlása,2010-ben
KSH és Turkstat adatok alapján
Magyarország
Törökország
Kutatás módszertana és célja
Módszertan:
Kvantitatív kérdőíves és kvalitatív mélyinterjús kutatás
• N (kérdőív) = 123
• N (mélyinterjú) = 4
• Célcsoport: Pályakezdő vagy felsőoktatási
intézményben tanuló női
magyar és török hallgatók
A célcsoportok
A családja akarta ellenére jár egyetemre/főiskolára?
Saját készítésű ábra
Magyarország
Törökország
A célcsoportok
Szűk családjában Ön lesz az első (női) diplomás?
Saját készítésű ábra
Magyarország
Törökország
Magyarországon a nők fontosabbnak tartják
az önmegvalósítást, mint a török nők?
Saját készítésű ábra
50
45
Egyetértés mértéke
45.3
40
41.2
35
30
25
Nem ért egyet
2
Kicsit ért egyet
3
Közepesen ért
egyet
4
Nagyjából ért
egyet
26.1
20
18.8
15
10
1
13.7
15.0
11.9
11.3
9.6
5
7.1
0
Magyarország
Törökország
Önmegvalósítás, mint a csalás ellátása
%
Forrás: Saját készítésű táblázat
5
Teljes
mértékben
egyet ért
Magyarországon a nők fontosabbnak tartják
az önmegvalósítást, mint a török nők!
Saját készítésű ábra
50
45
Egyetértés mértéke
45.3
40
41.2
35
30
25
Nem ért egyet
2
Kicsit ért egyet
3
Közepesen ért
egyet
4
Nagyjából ért
egyet
26.1
20
18.8
15
10
1
13.7
15.0
11.9
11.3
9.6
5
7.1
0
Magyarország
Törökország
Önmegvalósítás, mint a csalás ellátása
%
Törökországban ma nagyon fontos,
főként az urbanizált területeken.
5
Teljes
mértékben
egyet ért
A török nőknek, fontosabb
a társadalmi értékek tisztelete
a munkaerőpiacon, mint a magyar nőknek!
Saját készítésű ábra
Törökország
Magyarország
Önbizalmat ad
Anyagi jólétet biztosít
Emberi megbecsülést ad
Családbarát munkalehetőséget
biztosít
A török nőknek, fontosabb
a társadalmi értékek tisztelete
a munkaerőpiacon, mint a magyar nőknek!
Saját készítésű ábra
Törökország
Magyarország
Önbizalmat ad
Anyagi jólétet biztosít
Emberi megbecsülést ad
Családbarát munkalehetőséget
biztosít
Azon magyar hallgatók szerint, akiknek munkájukhoz szükségük
van a diplomára, egyetértenek az állítással:
„A családi élet rovására megy, és megsínyli a család,
ha a nő teljes munkaidőben dolgozik”!
Saját készítésű ábra
Nem ért egyet
Egyet ért
Azon magyar hallgatók szerint, akiknek munkájukhoz szükségük
van a diplomára, egyetértenek az állítással:
„A családi élet rovására megy, és megsínyli a család,
ha a nő teljes munkaidőben dolgozik”!
Saját készítésű ábra
Nem ért egyet
Egyet ért
Törökországban a továbbtanulás egyik fő motivációja
a külföldi munka lehetősége nyugaton,
úgy, mint Magyarországon?
Saját készítésű táblázat
Magyarország
Törökország
Törökországban a továbbtanulás egyik fő motivációja
a külföldi munka lehetősége nyugaton,
úgy, mint Magyarországon!
Saját készítésű táblázat
Magyarország
Törökország
A török és magyar felsőoktatás fejlődése
megfelel alapvetően az elvártaknak?
Saját készítésű ábra
A török és magyar felsőoktatás fejlődése
megfelel alapvetően az elvártaknak!
Saját készítésű ábra
Mélyinterjúk
“Reform” gondolat: A családi szerepekről és a karrierről
Diszkrimináció a női hallgatók felé
Saját készítésű ábra
Magyarország
Törökország
Konklúzió
A nők esélyegyenlősége
Törökország vs. Magyarország
Köszönöm a
megtisztelő figyelmet!

similar documents