Tävlingsutläggning 2014

Report
Tävlingsutläggning 2014
Förbunds- och
Distriktstävlingar
Varför skall GK arrangera ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Glädje för klubben och medlemmen
Golfen är en idrott och tävling är därför en självklar del
Lojalt ta sitt ansvar
Bjuda tillbaks
Profilering - nytta av att göra sig känd
Ekonomi - gynnsam för intäkter i restaurant och shop
Stimulans av ungdoms- och elitverksamheten
Utvecklar klubbkänslan och kompetensen
Presentera en bana i toppskick
Knyta till sig sponsorer
Avtal mellan SGF och GK
• Skyldigheter – tvingande bestämmelser –
som följer av medlemskapet
• 14 punkter bland dem
• Upplåta egen eller anvisad bana till Förbundseller distrikts-tävlingar i enlighet med SGF:s
utfärdade bestämmelser
SoT 2012-2015 bilaga 15.1
• Villkor för A-, B- och C-tävlingar
• ”… Medlemskapet i och Associationen till SGF
innebär bland annat för en golfklubb/anläggning, att
den ibland måste åta sig att anordna förbunds- och
distriktstävlingar enligt nedan. Dessa uppdrag skall
betraktas som hedersuppdrag. Det förutsätts därför
att klubben/anläggningen vidtar alla nödvändiga
åtgärder för att genomföra tävlingen så väl som
möjligt och detta medför uppoffringar och insatser
som följer med arrangemanget….”
Tävlingar på förbundsnivå omfattar:
•
•
•
•
•
•
•
•
SGFs Internationella åtaganden…
SGFs SM- och RM-tävlingar
SGFs juniortävl, Tour, Cup och JSM klubblag
SGFs Nationella Seriespel
SGFs Senior Tour
SGFs Riksomfattande Handicaptävlingar
Skol – SM
HandiGolf Tour
Tävlingar på distriktsnivå omfattar:
•
•
•
•
•
GDFs Scratchtävlingar – enstaka eller som OoM
GDFs Seriespel för olika åldersgrupperingar
GDFs Juniortävlingar
GDFs Seniortävlingar för herrar och damer
GDFs DM-tävlingar
Årsplan för planering av
tävlingsverksamheten (SoT 3.3)
• SGF fastställer program för förbundstävlingar (sept)
• GK TK / GGF TK utvärderar årets tävlingar (sept/okt)
• SGF (Idrottskonferens 1:a eller 2:a helgen i okt) presenterar
programmet för nästa års förbundstävlingar till GK,
som beslutar om deltagande (okt)
• GDF fastställer sitt tävlingsprogram för nästa år.
Samordning av GKs öppna tävlingar (okt – nov)
Arbetsgången (hittills)
• SGF informerar (sista veckan i september) inför
Idrottskonferensen (1:a eller 2 :a helgen i oktober )
om preliminära tävlingsdatum för
•
•
•
•
•
•
•
Internationella tävlingar
Skandia Tour
JSM klubblag
Skandia Cup
Nationella seriespelet
SGF Senior Tour
HandiGolf Tour
Förslag till tävlingsprogram (GGF TK-ordf)
Förslag grundar sig på bland annat (ej prio)
1) Historik
2) Lämplighet (”alla har synpunkter”)
3) Önskemål
4) Antal tävlingsdagar
5) GKs deltagande (Nationella serien)
6) Golfbanans status - zon
Enkelt eller vad är problemet ?
• GK saknar TKO (tävlingskommittéordförande)
• GKs TKO kommer inte till GGF TK-möten
• GKs TKO kommer till GGF TK-möten utan mandat
att fatta beslut / förhandla
• GK / klubbchef har redan bokat annat arr
• GKs TKO vet inte om uppbokade datum
• GK vill inte arrangera
• Ekonomiska aspekter greenfee – anm avg
• GK saknar kompetent TL – anmäl till kurs
Vad skall styra utläggningen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antal slopade hål
Antal tee / banlängd
Möjlighet till 2-teestart vid klubbhuset
Närhet till lämpligt boende
Närhet till allmänna kommunikationer
TL – kompetens
Restaurangkapacitet
Antal medlemmar i GK
Historik
Ekonomisk kompensation
Antal tävlingsdagar enskild tävling / totalt / obl inspel
Annat

similar documents