prezentācijā - Aeronautikas institūts

Report
AS Severstaļlat
mūsu korporatīvas kultūras pamati
Krievija
54%
Ukraina
8%
Eiropa
5 uzņēmumi:
ТД Северсталь-Инвест
Severstallat
Severstallat Silesia
Северсталь-Украина
Северстальбел
Severstaļlat
Baltkrievija
6%
32%
Pārdošanas
apjoms:
1,16 milj.tonnu
2
uzņēmumu grupa Severstaļlat
1992.-1999.g.
no 1996.g.
no 2001.g.
No 2004.g.
no 2008.g.
no 2009.g.
Forvardings
Metāla
tirdzniecība
Servisa centrs:
Metinātu cauruļu
ražošana,
apstrāde
Cauruļu
rūpnīca Polijā
Servisa centrs:
Lielākās Latvijas
investīcijas Polijā
Eiropā ir ne vairāk
kā 10 tādas
iekārtas
tērauda lentas
ražošana
Pirmais SC Baltijā,
joprojām
vislielākais
Pirmā un joprojām
vienīgā tērauda
cauruļu rūpnīca
Baltijā
Severstallat Silesia
Sagatavju
ražošana
Severstallat 2013. gadā
Pārdošanas apjoms, 000 t
Stratēģiskie tirgi: Ziemeļu un Centrālā Eiropa
Eksporta īpatsvars kopējā realizācijā: ap 90%
366
= 16 640 kravas mašīnas
= 200 km garš karavāns
= 1 mašīna ik pēc katrām 7.5 minūtēm
3
prakses iespējas AS Severstaļlat
2013.gadā AS Severstaļlat praksi izgāja
26 praktikanti no sekojošām mācību iestādēm:
Rīgas Tehniskā koledža,
Rīgas Tehniskā universitāte (t.sk. Aeronautikas institūts)
Rīgas 3. arodskola,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Transporta un sakaru institūts,
Banku augstskola,
Augstskola Turība,
Rīgas Valsts tehnikums.
No viņiem SEPTIŅI ir kļuvuši
par pastāvīgiem uzņēmuma
darbiniekiem:
plānošanas un dokumentu
noformēšanas centrā (PDNC);
metāla tirdzniecības direkcijā,
pārdošanas atbalsta nodaļā;
personāla nodaļā, sekretariātā.
2014.gadā AS Severstaļlat augstskolu, arodskolu un tehnikumu audzēkņiem piedāvā
gūt iemaņas un pieredzi iziet praksi sekojošās specialitātēs:
Loģistikas speciālists:
Plānošanas speciālists:
Personāla speciālists:
Lietvedis:
Mehāniķis / tehnologs:
Darba aizsardzības speciālists:
Grāmatvedis:
1 vieta
3 vietas
1 vieta
1 vieta
1 vieta
1 vieta
1 vieta
Finansists:
Noliktavas darbinieks/ pārzinis:
IT speciālists:
Klientu apkalpošanas speciālists:
Maiņas vadītājs- ražošanā:
Mārketinga speciālists:
Pašlaik praksi uzņēmumā iziet:
Loģistikas nodaļā, Metāla tirdzniecības
nodaļā un Personāla daļā
1 vieta
1 vieta
2 vietas
2 vietas
1 vieta
1 vieta
prakses iespējas AS Severstaļlat: loģistika
Specialitāte
Darba apraksts
Prasības pretendentam
Praktikanta ieguvumi
Dokumentu
noformēšanas
speciālists (datu
administrators)
Darbs ar dokumentiem un
cilvēkiem:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ražošanas
plānošanas
speciālists
Pieņemt klientu (autovadītāju)
Nosūtīt viņu uz pareizu
noliktavu iekraušanai
Izsniegt CMR, sertifikātus
(dokumentus)
Ievadīt uzskaites tabulā laikus,
kad notika visi kravas
nodošanas posmi
Darbs ar skaitļiem:
•
•
Tehnoloģisko kāršu (TK)
sastādīšana (TK– uzdevumi
ražošanas darbiniekiem)
Kad jau būs saprašana par
procesu, būs iespēja sastādīt
diennakts ražošanas plānu (no
TK)
Uzmanība
Operativitāte
Spēja koncentrēties,
neskatoties uz pastāvīgo
kustību apkārt
•
•
Tiek iegūta darba
pieredze starptautiskā
uzņēmumā
Paaugstinās stresa
izturība
Paaugstinās spējas
koncentrēties
Prakse īpaši noderēs tiem,
kuri mācas par loģistikas
speciālistiem
•
•
•
Loģiskā un analītiskā
domāšana
Matemātikas spējas
Cilvēkam patīk strādāt
ar skaitļiem
•
•
Unikāla iespēja
iemācīties plānot
rūpniecisku ražošanu
Praktiskā darba
pieredze ar uzņēmuma
IT sistēmām
Prakse īpaši noderēs tiem,
kuri studē ekonomiku,
vadību, uzņēmējdarbību
prakses iespējas AS Severstaļlat: tirdzniecība, IT
Specialitāte
Darba apraksts
Prasības pretendentam
Praktikanta ieguvumi
Darbs
Tirdzniecības
direkcijas
Pārdošanas
atbalsta nodaļa
(klientu
apkalpošanas
speciālists,
iepirkumu
speciālists)
Darbs ar klientu pasūtījumiem:
Uzņēmuma tirgotāja asistenta
darbs, līdz ar to uzdevumus dos
tirdzniecības speciālisti un vadītāji:
• Dokumentu apstrāde (sakopēt,
sakārtot mapēs)
• Pasūtījuma informācijas
ievadīšana Excel, Access
Darbs ar dokumentiem:
• Dokumentu apstrāde (sakopēt,
sakārtot mapēs)
• Pasūtījuma informācijas
ievadīšana Excel, Access
• Paziņojumu uzsūtīšana
tirgotājiem
•
•
•
•
•
Darbs
IT nodaļa
•
•
•
•
Ar datorsistēmas apkalpošanu
saistīti darbi,
HelpDesk lietotāju atbalsts
Uzmanība
Precizitāte darbā
Kartība darbā
Ieinteresētība
tirdzniecības lietās
•
Praktiskā darba
pieredze
Saprašana par to, kā
klienta pasūtījums
pārveidojas par īsto
pārdošanu, kad
produkts tiek atkrauts
Prakse īpaši noderēs tiem,
kuri studē tirgzinību,
ekonomiku,
uzņēmējdarbību
•
•
Zināšanas specialitātē
Valodu prasmes (runā
un rakstos)
Augsta atbildības sajūta
Pašdisciplīna
•
Praktiskā darba
pieredze
Prakse īpaši noderēs tiem,
kuri studē IT
prakses iespējas AS Severstaļlat: administrācija
Specialitāte
Darba apraksts
Prasības pretendentam
Praktikanta ieguvumi
Prakse
tehnologu nodaļā
Pienākumos ietilpst
atbalsta sniegšana
uzņēmuma
grāmatvedības nodaļas
darbiniekiem viņu
ikdienas darba gaitās, tajā
skaitā, tiks uzticēti darbi,
kas saistīti ar
grāmatvedības
dokumentācijas kārtošanu
un apstrādi.
•
Labas latviešu un krievu
valodas prasmes;
Labas datora prasmes un
izcilas MS Excel zināšanas;
Analītiskās spējas, augstu
atbildības sajūtu, precizitāti,
iniciatīvu, komunikabilitāti.
Iespēja praktiski pielietot
skolā vai augstskolā gūtās
teorētiskās zināšanas.
Atbalstīt nodaļas
darbiniekus viņu darba
gaitās un piedalīties
sekojošos ar personāla
vadību saistītos darbos:
-personāla lietvedības
kārtošana;
-personāla novērtēšana;
-piedalīšanās personāla
atlases procesā.
•
teorētiskās zināšanas
personāla vadībā vai
uzņēmējdarbībā;
vēlēšanos apgūt praktiskās
iemaņas personāla vadības
jomā;
augstu atbildības sajūtu,
pašdisciplīnu, praksi uzsākot
un to pabeidzot
Iespēja praktiski pielietot
skolā vai augstskolā gūtās
teorētiskās zināšanas.
Prakse
Personāla un
administratīvajā
daļā
•
•
•
•
Prakse īpaši noderēs tiem,
studē inženierzinātnes
Prakse īpaši noderēs tiem,
studē personāla vadību un
uzņēmējdarbību
prakses iespējas AS Severstaļlat: administrācija
Specialitāte
Darba apraksts
Prasības pretendentam
Praktikanta ieguvumi
prakse
grāmatvedībā
Pienākumos ietilpst atbalsta
sniegšana uzņēmuma
grāmatvedības nodaļas
darbiniekiem viņu ikdienas
darba gaitās, tajā skaitā, tiks
uzticēti darbi, kas saistīti ar
grāmatvedības
dokumentācijas kārtošanu un
apstrādi.
•
Iespēja praktiski pielietot
skolā vai augstskolā gūtās
teorētiskās zināšanas.
- atbalsta sniegšana
uzņēmuma darba
aizsardzības un vides
pārvaldības speciālistam,
viņa ikdienas darba gaitās,
tajā skaitā, tiks uzticēti darbi,
kas saistīti ar
darba risku faktoru
novērtēšana, apgaitām,
protokolu noformēšanu,
Praktikanta ieguvumi:
studiju programmas - darba
aizsardzība, ķīmija, veselības
aprūpe, medicīna; vēlēšanās apgūt
praktiskās iemaņas savā profesijā;
augsta atbildības sajūta,
pašdisciplīna, praksi uzsākot un to
pabeidzot
prakse
Darba
aizsardzībā
•
•
Labas latviešu un krievu valodas
prasmes;
Labas datora prasmes un izcilas
MS Excel zināšanas;
Analītiskās spējas, augstu
atbildības sajūtu, precizitāti,
iniciatīvu, komunikabilitāti.
Prakse īpaši noderēs tiem,
kuri apgūst grāmatvedību,
studē ekonomiku, finanses,
uzņēmējdarbību
sakārtota darba vide un labi
prakses apstākļi, darba
apģērbs, darbaudzinātājs,
profesionālās izaugsmes
iespējas un apmācība.
Prakse īpaši noderēs tiem,
kuri studē darba
aizsardzību vai vides
pārvaldību
karjeras iespējas AS Severstaļlat
Artemijs Timošenko,
Metālu mašīnapstrādātājs. 2007.g
Artemijs Timošenko,
«TD Severstaļ-Invest» ģenerāldirektora vietnieks
loģistikas un ražošanas jautājumos. 2013.g
bizness = nauda
uzņēmums = cilvēki
(darbinieki un partneri)
Achieve more together

similar documents