Nemzetgazdaságunk területi szerveződése

Report
Nemzetgazdaságunk ágazati
megoszlása a GDP%-ában
mezőgazdaság
ipar
szolgáltatások
K+F
Ipar alágazati megoszlása
bányászat
energiaipar
feldolgozóipar
építőipar
Feladat
• A TK alapján nevezd meg a feldolgozóipar 3
legjelentősebb területét!
• Keress összefüggést az ipar termelési értéke és
a működőtőke-befektetések területi
eloszlásában!
Ágazati és területi koncentráció
Nemzetgazdaságunk területi
szerveződése
A magyar gazdaság térszerkezete
TK. 168-172
Globális gazdaság színterei
• Lokális földrajzi tér szerepe
– Világvárosok szerepe
• Régiók erősödése (horizontális kapcsolatok)
• Nemzetközi integrációk hatása
Meghatározó folyamatok
• Piacgazdaság kialakulása
• Működő tőke
• Technikai átalakulás
Ipar szerepe visszaesik, szolgáltatás és innováció
szerepe nő.
Az Európai Unió hatása
• Nyitott határok
Határmenti dinamikus
zónák
A, nagyberuházások
B, illegális kapcsolati háló
C, munkahelyi ingázás
Periféria helyett dinamikus
perem
• Regionális politika
2003-as uniós rendelet
határozza meg a régiókat
Források:
– Kohéziós Alapok
– Strukturális Alapok
– Közösségi
kezdeményezések
Régiókat támogató
pályázatok
Területi felosztás: NUTS rendszer
• NUTS 1: ország
• NUTS 2: régiók (7)
regionális
– megyehatárok
– lakósság arányos
• NUTS 3: megyék+BP (20)
• NUTS 4: kistérségek (167)
• NUTS 5: települések (3145)
lokális
Területi különbségek
• Mikor van nagyobb esélyed a jobb életfeltétel
megteremtésére?
• Ha
– A, Nyíregyházán
– B, Győrben élsz?
Elemzési szempontok
•
•
•
•
•
•
GDP régiónként
Demográfiai (népességi) mutatók
Személyi jövedelem ( Atlasz 23. o)
Munkanélküliségi ráta
Vállalkozások száma
Külföldi működő tőke
Demográfiai adatok
EREDMÉNY
• Budapest kiemelkedő szerepe
(BP-vidék kettőssége)
• Két dinamikusan fejlődő tengely:
– Budapest-Bécs
– Budapest-Balaton
• Három fejlettebb régió:
– Közép-Magyarország
– Nyugat-Dunántúl
– Közép-Dunántúl
NY-K
kettősség
RÉGIÓK fejlesztése
• Stratégiai tervek
• EU-s pályázatok
• ?
turizmus

similar documents