Lantmäteriet RIGES

Report
Regional Innovativ GIS- och Etjänstsamverkan
Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner I Västernorrland.
Beslut från Tillväxtverket för stöd från regionala
utvecklingsfonden. Projektstart i januari 2011
Projekttid 20110101-20131231
1
Innehåll
Introduktion till Standard för detaljplan sid 4-13
- utgångspunkt, användningsfall
- syfte
- avgränsningar
- omfattning
- hur
Varför tittar RIGES på standarden? sid 14-14
Vad har RIGES handlat upp? sid 16-18
2
SIS TK 501 - Användningsfall
• För en viss fastighet kan medborgaren få veta vad denne får
bygga/göra på sin fastighet
Ja
Nej
3
Användning av kvartersmark
B5
Bostäder. Friliggande bostadshus i en våning, ej
vind, ej källare. Endast en lägenhet per tomt eller
arrendelott. Högsta byggnadshöjd 3 m. Taket ska
ges en lutning på max 27 grader.
4
Användning och Utformning
B
Bostäder
Fril.
Endast friliggande hus
I
Högsta antal våningar
Vind får ej inredas
Källare får ej anordnas
27
Högsta taklutning i grader
Högsta byggnadshöjd i meter
5
Syfte standard
Överföra data mellan IT-system som alla tolkat data
på samma sätt och nyttja för annat än rita en
plankarta – e-tjänster
6
Hur?
• Anger vilka data för att beskriva en planbestämmelse
• Förtydligande och formalisering hur en planbestämmelse
(användning, egenskaper, administrativa) formuleras.
• Krav på förhållande mellan olika planbestämmelser och
hur det förhåller sig till olika geografiska områden.
• I text för att hantera digitalt på ett sätt som inte tidigare
varit nödvändigt.
7
Applikationsschemat
är för
programvaruleverantörer!
8
Varför tittar RIGES på standarden?
Jo, vi måste göra informationen rätt i planen.
Strukturera och kalla saker vad de är!
Anpassa oss till vad det heter i standarden!
Specificera det som avviker.
Föra tillbaka avvikelser till SIS TK 501 (tekniska
kommittén för planstandarden).
För att få smarta e-tjänster!!
E-tjänster för bygglov och fysisk samhällsplanering
9
Vi är först att tillämpa standarden!!!!
• Vi gör en pilottest av standarden, version 1.0
• Vi kommer stöta på problem vi inte känner till.
• Vårt ansvar att testa och ta fram förslag till TK 501 AG2
(Det finns programvaruleverantörer som hävdar att det inte finns
efterfrågan. Vi skapat det!)
10
Skiss ev. permanentlösning efter projektet för kommunernas Planavdelningar
Planprogram 1
Kommun A och B
Planprogram 2
Kommun C
Planprogram 3
Kommun D
E-tjänst
export
data
export
data
export
data
import
Planmosaik
databas
SIS standard
Planprogram 4
Kommun E
11
Mer information
www.harnosand.se/riges

similar documents