Teamkoordinatoren?

Report
Velkommen til TKU
Dagens program
•
Velkomst og præsentation
•
Check ind
•
Mål for TKU
•
Oplæg fra lederne
•
Refleksion
•
Pause
•
Interviewguide
•
Tingleff
•
Afrunding
Check ind:
”Jeg vil gerne blive bedre til…”
og ”jeg tror, jeg er den eneste her i rummet der….
Mål for TKU
• TK’erne bliver klædt på til at være ledere af
samarbejdet i team.
• TK’erne bliver i stand til at skabe sammenhæng
mellem skolens overordnende udvikling og
teammedlemmernes hverdag.
• TK’erne bliver via forskellige redskaber i stand
til at facillitere teammøderne.
Program for uddannelsen
Dato
Indhold
9.12.
Koordinatorrollen
15.1.
Tuckmanns teammodel
Domæneteori
20.2.
Mødeledelse
kommunikation
13.3.
Mødeledelse
kommunikation
3.4.
Anerkendelse
Systemisk tilgang
Oplæg fra leder
Refleksionssamtaler
Forberedelse til interview
• Hvordan tænker du din rolle som
teamkoordinator?
• På hvilken måde vil det gøre en forskel for
teamsamarbejdet?
Pause
Interviewguide
Gå i grupper á 3 personer
Hvordan ser du din rolle som teamkoordinator?
I skiftes til at være interviewer, fokusperson og observatør.
•
Fokuspersonen fortæller om sine tanker. Beskriv så detaljeret som muligt
•
Intervieweren udforsker nysgerrigt med uddybende spørgsmål
•
Observatøren holder styr på tiden og noterer evner, færdigheder, ressourcer og
andre faktorer, der bidrager til godt teamsamarbejde.
•
Der gennemføres 3 runder á ca. 8 min – i alt 25 min.
6 minutter til interview og 2 minutter til observatørens feedback
Skriv på post-it, en ting pr. seddel
Kommunikation og situationer imellem
mennesker forstået som sprogspil
Pearce & Wittgenstein
Sprogspil (Game)
Ethvert samspil imellem mennesker følger bestemte
regler for roller og handlinger - som i et spil.
Gameplayer
Gamemaster
- ved hvordan man følger
reglerne for spillet, men
kender ikke de overordnede
betingelser og værdier, som
spillet bygger på.
- har gameplayerens
færdigheder samt en overordnet
forståelse for hvornår spillet
behøver en ændring og hvordan
man skaber nye variationer og
nye spil.
Gamemasterens
kommunikationsredskaber
Kontrakt
Metaniveau
Handlingsniveau
aftale
arbejdsform,
emne og mål
Time out
samtale om samtalen,
genforhandling af
kontrakt
Samtale, spørgsmål og beslutninger
Afslutning
Hvordan blev
målene nået?
Hvilke aftaler?
Teamkoordinatoren som gamemaster
-2 grundliggende kommunikationsniveauer i ledelse af samarbejde
Metaniveau
Handlingsniveau
Kontrakt
- klargør målet med
processen,
arbejdsform og tid
- skriv det op
Time out
- er vi på rette kurs?
- skal vi justere
emner, arbejdsform,
tempo?
Samtale, spørgsmål og beslutninger
Afslutning
- hvad er jeres konklusioner?
- hvem gør hvad, hvornår?
- er der noget vi skal justere
/omkring næste gang?
Hjemmeopgave
Gamemaster
• Prøv gamemasterrollen af i det
team, du er koordinator for.
• Medbring meget gerne en TKkollega som observatør (aftal
fokuspunkter).
• Kommentarer til og erfaringer
med oplevelsen deles næste
gang.
Vi ses til januar

similar documents