Az ipar telepít* tényez*i

Report
Az ipar telepítő tényezői
Iparszerkezet
• Egyes iparágak jelentősége a szektoron belül
• Folyamatosan változik!
• Húzóágazatok (ipari forradalomtól napjainkig):
a, textilipar
b, kohászat, gépgyártás
c, vegyipar, autóipar
d, számítástechnika, elektronika
e, távközlés, biotechnológia, űrtechnika
Az ipar területi elhelyezkedése
• Telepítő tényezők:
a, természeti – nyersanyagok, víz, (éghajlat)
b, társadalmi – munkaerő, piac, kooperáció,
tőke
• Tankönyv!
Bányászat és alapanyagipar
• Ércek, nem fémes nyersanyagok
energiahordozók kitermelése
• Meghatározók:
• terület geológiai adottságai,
• a kitermelés beindítását befolyásoló tényezők
(rétegek vastagsága, helyzete, a nyersanyag
mennyisége, termelés gazdaságossága,
rendelkezésre álló tőke stb.)
• hosszú távon csak, ahol nagy mennyiségű,
nyereségesen kitermelhető nyersanyag áll
rendelkezésre
Ércek bányászata(Tk.ábrák)
• A legnagyobb termelők között mindig szerepel legalább
három-négy ország Földünk gazdaságilag legfejlettebb
államai közül,
• Több ország (Mexikó, Indonézia, Peru, Chile, Guinea,
Jamaica, Kongói Demokratikus Köztársaság, Irán)
jelentős ásványvagyona és -bányászata ellenére is
megrekedt a gazdasági fejlettség közepes vagy alacsony
szintjén.
• Helyzetük érdemi javulása a jövőben sem várható:
A, csupán egy-két bányakincs exportja miatt
gazdaságuk sebezhető, egyoldalú.
B,készleteik végesek, bevételeik a – nem is olyan távoli
– jövőben csökkeni fognak
Kohászat
• Vaskohászat – Fe, mészkő, energia
acélgyártás – nyersvas (ócskavas), acélötvözők
energia
• Hagyományos iparvidékek alapja
(Közép-Anglia, Szilézia, Ruhr-vidék, Mandzsumedence…)
• Nyersanyag a telepítő tényező először
(vaskoh., acélgy., gépipar vertikum) - csőd
Szállítás – nagy kikötőkben, importra
Speciális ötvözők, munkaerő – erre van kereslet
Al kohászat
• Nagy versenytárs a műanyag
• A, timföldgyártás – víz és bauxit igényes
• B, kohászat – energia!!!!
(tk. Ábra)
Kőolajipar
• A hatalmas kőolajipari vállalatok az utóbbi
évtizedben egyre növekvő számban szerepelnek a
legjelentősebb árbevételt produkáló
transznacionális vállalatok között
• 2009-ben a 20 legnagyobb bevetélt produkáló cég
közül kilenc az olajipart képviselte.
• Ezek az óriási monopóliumok tevékenysége a
kitermeléstől a feldolgozáson át az értékesítésig a
gazdaság teljes spektrumát átfogja.
• A kiemelkedő cégek között az
Egyesült Államok, Kína és néhány EU-ország
(Hollandia, Nagy-Britannia, Olaszország) vállalatai
(Exxon, Chevron, Total, ConocoPhillips, Sinopec,
China National Petroleum, Royal Dutch Shell, BR,
ENI) említhetők elsősorban
Oroszországban (Lukoil),
Brazíliában (Petrobras) és
Indiában (Indian Oil) is vezető szerepet játszanak
• Az ágazat fejlődése töretlennek tűnik, a
motorizáció, a közlekedés fejlődési dinamikája
hosszú távon biztos keresletet generál az olajipar
termékei számára.
A növekedés korlátai
• A. készletek esetleges kimerülése
B. környezetszennyezés növekedése
• Számos országban megindult az alternatív
üzemanyagok felhasználása (biodízel, bioetanol).
Napjainkban ezek felhasználása még korlátozott
• De : egy liter bioetanol előállításához közel annyi
energiára van szükség, mint amennyi annak
energiatartalma
Csak hosszú távon lehet megoldás.
• Olyan mértékben megnövekedhet bizonyos növények
(kukorica, cukorrépa, cukornád) termőterülete,
élelmiszernövények termelésének visszaesését,
világélelmezési gondokat eredményezhet.
Feldolgozóipar
• Egy adott ország gazdasági fejlettségét a
kitermelőipar csak kismértékben befolyásolja,
a hangsúly a feldolgozóiparra helyeződik.
Húzóágazatok
• a villamosenergia-ipar, a kőolajipar, a vegyipar,
a gyógyszeripar, a gépjárműgyártás, a
híradástechnika, a számítástechnika, a
biotechnológia vagy az információtechnológia
• jelentős tőkét és magasan kvalifikált
munkaerőt igényelnek.
• Azok az országok, amelyek számottevő
kapacitásokkal rendelkeznek ezen
ágazatokban, Földünk iparilag legfejlettebb
államai.
Gépipar
• Termelési eszközök, mezőgazdasági gépek,
közlekedési eszközök…… gyártása
• Képzettség, kooperáció, kutatás fejlesztés
(nemzeti jelleg csökken)
• A cégek központjaiban fejlesztés,
csúcstechnológia
Leányvállalatok, alegységek összeszerelnek,
alkatrészeket gyártanak
Gépkocsigyártás
• 1980-ig húzóágazat
• Ma a kutatás-fejlesztés nem ebben az
iparágban zajlik
• Fontos:
biztonság, kényelem, környezetvédelem, kis
fogyasztás
• Túltermelési válság
• 2005-től fokozatosan háttérbe szorultak az
autógyártó vállalatok az olajipari cégek mögött,
• 2009-ben – a gazdasági válság hatására visszaeső
kereslet – mindössze egy vállalat (Toyota - Japán)
szerepelt a tíz legnagyobb bevételt produkáló cég
között. (A visszaesés főként az amerikai cégek
esetében szembetűnő,
Európát is csak a Volkswagen képviseli).
• Az autógyártás terén is a legfejlettebb országok
(USA, Japán, Koreai Köztársaság, néhány EUtagállam – Németország, Olaszország,
Franciaország, Svédország) szerepe a
meghatározó.
• Az ágazat jellemzője, hogy a legtöbb
nagyvállalat leányvállalatokat, összeszerelő
üzemeket, alkatrészgyártó üzemeket létesít
iparilag kevésbé fejlett, feltörekvő
országokban; e beruházások a befogadó
ország gazdaságának fejlődésére is jótékony
hatást gyakorolnak.
Számítástechnikai, elektrotechnikai,
híradástechnikai ágazatok
• Az autóiparhoz hasonló területi elhelyezkedés
• Jelentős tőkét és magasan képzett munkaerőt
igényel
• Ugyancsak a legfejlettebb országoké a vezető
szerep,
• Külföldi tőkebefektetéseik, zöld- vagy barnamezős
beruházásaik révén az iparilag kevésbé fejlett
országokban is segítik ezen ágazatok
megtelepedését, ezen keresztül pedig a befogadó
országok gazdasági fejlődését is.
• Barnamezős beruházás
• A barnamezős beruházások alatt azt a folyamatot
értjük, amikor a
• leromlott állapotú,
• többségében használaton kívüli,
• környezeti károkkal és tulajdonviszony-problémákkal
terhelt
területeket
• megtisztítanak terheiktől,
• és elvégzik az új használati funkcióhoz szükséges
infrastrukturális és funkcionális beruházásokat.
• Barnamező
• A "barnamező" tehát egykori iparterületet, gazdasági
területet, vasútterületet, illetve felhagyott katonai
területet, laktanyát stb. jelent
• A zöldmezős beruházás olyan új ipari vállalkozást jelöl,
amely korábban mezőgazdasági művelés alatt álló,
lehetőleg városhoz közeli területen jön létre.
• A telephely teljes egészében újonnan létesül
Általában sík, tereptárgyaktól mentes területet
Előnye, hogy nincsenek sem elrendezési, sem
funkcionális, sem építési megoldási megkötöttségek.
Hátránya az infrastruktúra kiépítési igénye és
a szigorú környezetvédelmi szabályozás
• A zöldmezős beruházás haszna
1. a legtöbb újonnan foglalkoztatott a hazai átlagnál
valamivel jobban fizetett munkához juthat (különösen
az ipari parkokban),
a beruházó nyereségre tehet szert,
az önkormányzat adóbevételekhez juthat
Gyula – ipari park
Mikroelektronika
• Csúcstechnológia (chipek, mini integrált
áramkörök)
K+F – nagy tőkeigény, de nagy nyereség
• 35% USA (Szilícium völgy)
30% Japán
15% Ny-Európa
20% fejlődő országok
(DK-Ázsia, Brazília, Mexikó )
Felhasználása
• Ipari robotok
Hadipar
Űrtechnológia
Biotechnológia....
• Mobiltelefon, bankkártya
Gyógyszeripar, a biotechnológia
információtechnológia
• Nagy tőkeigény
magasan kvalifikált munkaerő iránti fokozott
kereslet,
nagy K+F ráfordítás
• Csak a gazdaságilag legfejlettebb országokban
• Az előzőekkel ellentétben aligha lehetséges a
fejletlenebb országban való megtelepedésük.

similar documents