Bij de dienst op zondag 2 februari Deze zondag luisteren we naar

Report
WIJKBERICHT 27 JANUARI 2014 – jrg. 13 nr. 04
Bij de dienst op zondag 2 februari
Deze zondag luisteren we naar het begin van de bergrede, de zaligsprekingen
zoals ze in vroegere vertalingen werden genoemd.
Tegenwoordig wordt 'zalig' vaak vertaald met 'gelukkig'. Het verwijst naar een
woord dat veel in psalmen en wijsheidsliteratuur wordt gebruikt.
Het psalmenboek begint ermee: 'Gelukkig de mens, die niet gaat de weg van de
goddelozen' (de mensen die zich buiten de gemeenschap van God en mensen
plaatsen). Het geluk heeft dus te maken met de keuze die men in het leven
gemaakt heeft: de weg die men (al dan niet) is ingeslagen. Je wordt gelukkig
geprezen als je de weg van Gods koningschap inslaat.
We lezen Matteüs 5 : 1-12.
In deze dienst zal Frank Christiaansen worden bevestigd tot ouderling met een
bijzondere opdracht, nl. voorzitter van de Algemene Kerkenraad.
Wij gedenken Johannes den Breems
Omdat Johannes den Breems op 15 januari 2014 is overleden is er voorafgaand
aan de begrafenis op 22 januari een dienst van Woord en Gebed gehouden in de
aula van de begraafplaats Holy. Precies twee maanden nadat wij Annie, zijn lieve
vrouw, hebben begraven. Waar toen de meditatie eindigde is nu mee begonnen:
‘Toen God zag dat de weg te lang, de berg te hoog en het ademen te zwaar
werd, legde Hij een arm om hem heen en zei: “Het is goed zo”.’ Het enige dat Jo
wilde was bij zijn Annie zijn. Johannes den Breems is verenigd met zijn Johanna
den Breems-Boerdam in het grote Licht en Leven. Dat geloven wij omdat de
bijbel ons daarheen de weg wijst. Jezus heeft voordat hij naar de hemel ging
gezegd: in het huis van mijn hemelse Vader zijn vele woningen en ik ga daar
naar toe om voor u een plaats te bereiden. Als het anders was zou Hij dat gezegd
hebben. Jo geloofde daar ook stellig in. In zijn leven heeft hij ook die veiligheid
van dat hemelse huis mogen ervaren, dat God er is en bij je is. Daar heeft Jo
zich zijn levenlang aan vast gehouden. Ook op die momenten dat het leek alsof
het afgelopen was met zijn aardse huis. En dan bedoel ik zijn lichaam, waarin hij
heeft gewoond. Hij heeft er voor gevochten om daarin te blijven wonen, om hier
te blijven leven. In de oorlog, in Duitsland, toen hij bij Wilton Feijenoord ging
werken en hij van 10 meter hoogte tussen wal en schip viel. Al die
gebeurtenissen maakten Annie bang. En tot haar verdriet maakte hij daar ook
nog eens grapjes over. Annie zei: “Jo, doe normaal.” En dan zei hij: “Als ik er niet
meer ben hoor je mij ook niet meer.” Vol trots kon hij vertellen hoe hij aan het
schip Statendam heeft gewerkt, Willem Ruys en Karel Doorman en over de
proefvaarten. Hoe het voor hem was om baas te zijn over zoveel mensen in de
scheepsbouw, hoe hij leiding kon geven. Ouderling is hij geweest in de
Hervormde Kerk. De laatste tijd van zijn leven was wel één van de rijkste, rijk
aan relaties en liefde. Alles voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Deze laatste maanden waren zeker voor zijn dochter Coby niet de eenvoudigste.
Ook al is zij heel dankbaar dat ze beide ouders zelf heeft kunnen verzorgen in
hun eigen huis, het verdriet om het gemis is heel groot. Het lijkt haast
onmogelijk wat Coby heeft gedaan. “Ik ontvang kracht naar kruis” zegt ze. Zij
heeft met veel liefde heel veel voor haar ouders mogen betekenen. De kinderen,
klein- en achterkleinkinderen hebben veel kunnen geven omdat ze ook veel liefde
en aandacht van omi en opi ontvangen hebben. Johannes den Breems is 97 jaar
geworden. Boven de kaart staat Jesaja 43 vers 1: ‘Ik heb u bij uw naam
geroepen, gij zijt Mijn’. Wij weten dat dit mensenkind is thuisgekomen bij zijn
hemelse Vader.
Ds. Rianne Noordzij-Hijweege
'Meester men zoekt u wijd en zijd' 2)
De melodie van 'Meester men zoekt u wijd en zijd' heeft in tegenstelling tot wat
ik vorige week schreef wel degelijk een nieuwe tekst gekregen in het nieuwe
Liedboek. Jan Blankers attendeerde mij hierop. Het is lied 837 'Iedereen zoekt U,
jong of oud'. De tekst is van Gert Landman. Tussen mij en deze tekst is het nog
geen liefde op het eerste gezicht. Maar vooruit, vele liefdes moeten eerst wat
groeien om langdurig te blijven.
De Buurtbezem: Waarom zou je zwerfvuil opruimen?
Al lijkt Ambacht best een nette wijk, toch ligt ook in hier heel wat zwerfvuil. Loop
eens langs de dijk, kijk eens bij het Emaus of langs de Vlaardingse Vaart. Veel
blikjes, papiertjes en plastic flesjes. Het ziet er rommelig uit.
En... al het zwerfvuil dat in het water terecht komt, kan uiteindelijk in de
Noordzee belanden en zo op de oceaan, waar al een enorme berg plastic drijft.
Dit heeft invloed op het leven in de oceaan en niemand weet nog hoe deze
plastic soep aan te pakken....
De buurtbezem probeert hier iets aan te doen door zelf prikker en vuilniszak ter
hand te nemen. De Bethelkerk ondersteunt dit initiatief door gastvrij te zijn en
de buurtbezem onderdak te geven voor en na het vegen. Zo willen wij kerk in de
wijk zijn, met elkaar en voor elkaar, open en gastvrij. Doet u als
gemeentelid ook een keer mee om dit initiatief een warm hart toe te dragen?
Ook kinderen vinden het vaak leuk om mee te doen.
U/je bent van harte welkom op:
Zaterdag 1 februari van 10.00 -12.00 uur
Verzamelplek: vanaf 9.30 uur (koffie!!) bij de Bethelkerk
Voor de vegers is er koffie, prikkers, hesjes en vuilniszakken, neem wel je eigen
bezem of bladhark mee. Aanmelden is handig, maar hoeft niet.
([email protected]).
Als je spontaan langs wilt komen: prima!
Heb je een half uur of uurtje tijd? Ook goed!
Namens de werkgroep ‘kerk in beeld’ Pastor Marja Griffioen
Jeugdkerk
Hé jij daar!! Ben jij tussen de 12 en 16? Kom dan zondag 2 februari naar de
jeugdkerk. Als jij komt wordt het nog leuker!! Wil je iemand mee nemen? Dat
mag natuurlijk altijd!!
We starten in de kerk en gaan tegelijk met de kindernevendienst naar onze eigen
ruimte!!
Lisette, Rianne, Irma, Loes en Marianne
Bijbelgesprekskring
We vervolgen onze lezen in het boeken 2 Koningen over de profeet Elisa. Lazen
we vorige keer over Naäman, een groot man die de moed heeft knecht te worden
en wordt gezegend en over Gehazi, een knecht die heer wil worden en wordt
gestraft, deze keer begeven we ons op het slagveld
We lezen 2 Koningen 6.
Woensdag 5 februari om 10.30 uur.
Jaarbericht van OPA
De mannen van het Oud-Papier hebben het afgelopen jaar veel papier bij u
weggehaald!
Totaal 300.080 kg…. Ja, 300 ton oud-papier dus. Papier dat anders in de
vuilnisbak zou verdwijnen blijkt gewoon geld waard. Iedere eerste zaterdag van
de maand kunt u uw papier en karton kwijt in de containers bij de
Goudenregenstraat en iedere tweede zaterdag wordt u met open armen
ontvangen op het Verploegh Chasséplein… Steeds tussen 08.30 uur en 12.00 uur.
Het afgelopen jaar werd er door u wel minder gebracht en verzameld, maar toch
bleek dat papier, ondanks de lage papierprijs, een waarde te vertegenwoordigen
van maar liefst € 13.846,71.
Maar wist u dat meer dan de helft van dat bedrag bij elkaar gehaald wordt door
een ploeg mannen die doordeweeks hun adresjes langslopen en heel trouw
allerlei opslagruimtes leeghalen!!!
Totaal verplaatsten zij maar liefst 155.400 kg dit jaar… Daar kan geen avondje
sportschool tegenop!
Kortom:
Blijf sparen, blijf brengen en laat het weten als we bij u langs moeten komen
omdat uw opslagruimte overvol raakt!
Giften
Bij een bezoek in de wijk ontving Edith de Lange een gift van € 5,- voor de
wijkkas.
Waarvoor dank.
ACTIVITEITENOVERZICHT
Berichtjes kunt u sturen naar
de scriba Anneke Vat: [email protected] of
ds. Guus A.V. Fröberg: [email protected]
Zaterdag 1 februari
Oud papier Goudenregenstraat
Buurtbezem
Bethel Vrouwen Zingen
Concert BVZ
08.30
09.30
13.30
16.30
Zondag 2 februari
Jeugdkerk
Midwinterspel jeugdclubs
Tienerclub
10.00 uur
14.00 - 16.30 uur
19.00 - 20.30 uur
Maandag 3 februari
Klussenclub
Jongensclub 8-12 jaar
Pastoraal team
09.30 - 12.00 uur
19.15 - 20.15 uur
20.00 uur
Dinsdag 4 februari
Ouderensoos
Meidenclub 10-12 jaar
Cantorij
14.30 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.00 uur
- 12.00 uur
uur
uur
uur
Woensdag 5 februari
Bijbelgesprekskring
Jongens-/meidenclub 6-8 jaar
Basiscatechese
Platform Pasen
Kamerkoor Animato
10.30
18.45
19.15
20.00
20.00
Donderdag 6 februari
Meidenclub 8-10 jaar
Glorious Touch
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 22.00 uur
Vrijdag 7 februari
Messengers
20.00 uur
Zaterdag 8 februari
Oud papier Verploegh Chasséplein
tevens boekenmarkt Windwijzer
08.30 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
- 12.00
- 19.45
- 20.00
uur
- 22.15
uur
uur
uur
uur
Voor deze week en daarna:
De zaligsprekingen waar we eigenlijk in geloven en van waaruit we leven:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gelukkig de mensen die veel weten en alles kunnen,
want zij hebben het voor het zeggen op deze aarde.
Gelukkig de mensen die zich gepantserd hebben tegen alle narigheid,
want zij hebben geen troost nodig.
Gelukkig de mensen die zich verweren kunnen,
want niemand zal over ze heen lopen.
Gelukkig de mensen die zich verzadigen aan de welvaart,
want zij hebben niets anders meer nodig.
Gelukkig de mensen die hard kunnen zijn en ‘nee’ zeggen,
want zij houden veel voor zichzelf over.
Gelukkig de mensen die compromissen kunnen sluiten,
want zij zullen het ver brengen met een goed geweten.
Gelukkig de mensen die op hun eer en hun recht staan,
want zij krijgen altijd gelijk.
Gelukkig de mensen die een beetje geven en nemen,
want ze komen nooit in moeilijkheden.
Gelukkig bent u als u daarin slaagt:
positie en populariteit zal uw deel zijn.
Wees tevreden, want uw loon is groot op aarde.
Zo zijn alle grote mensen geslaagd.
Ds. W.R. Van der Zee (1930-1995)
Ds. Guus A.V. Fröberg

similar documents