Musikk, dans og drama - St. Hallvard videregående skole

Report
VELKOMMEN TIL ST. HALLVARD VGS
Skolens visjon:
• Vi er en skole der undervisningen er preget av faglig høy kvalitet og
stort engasjement – der alle trives!
• Alle blir sett, hørt og respektert – for den de er!
• Alle opplever personlig mestring og gode læringssituasjoner
MDD VED ST. HALLVARD VGS
Torsdag 9. januar
Ruth Ødegård
Presentasjon
› Unni Aadalen, rektor
› Toril Aass, utdannings- og yrkesrådgiver
› Preben Kjelsrud, leder språk, samfunnsfag og økonomi
› Ruth Ødegård, leder musikk, dans og drama
› Knut Gilhuus, leder elevtjenesten og spesialavd.
› Ove Brude Kolstad, studieleder og IKT-ansvarlig
Musikk – dans - drama
› En annerledes vei til studiekompetanse
› Populært studietilbud med god søkning
› I tillegg til karakterer kan ferdigheter i musikk, dans eller
drama telle ved opptak
› Skoledag med kombinasjon av almene fellesfag og musikk dans - dramafag
› Prosjektdager og forestillinger – visninger - konserter
› Flere undervisningstimer pr. uke enn på
studiespesialiserende utdanningsprogram
› Skoledager kl. 8.35 – 15.45
Musikklinja
› Etablert 1983
› 3 klasser – 90 elever
› Klassisk profil med valgt hovedinstrument
› Lærere med solid kompetanse – ca. 30 lærere på
musikkfag
› Stor andel elever kommer inn på videre studier
› God søkning – konkurranse om å komme inn
› Elever trives godt
Danselinja
› Etablert 1997
› 3 halve klasser – 42 elever
› Lærere med solid kompetanse – 5 lærere som
underviser i dansefag
› Noen elever til videre studier i dansefag, noen
benytter utdanningen som støtte i andre yrker
› Nytt bygg til musikk og dansefag med 2 store
dansesaler
› Elever trives godt
Dramalinja
› Etablert 1994
› 3 halve klasser – 48 elever
› Lærere med solid kompetanse – 4 lærere
underviser i dramafag
› Elever går videre til studier i dramafag, mange
benytter utdanningen som støtte i andre yrker
› God søkning
› Elever trives godt
Fag og timefordeling for vg1
› Felles fag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag,
fremmedspråk 18t
› Tverrfaglig musikk, dans, drama (4 t)
› Musikk: hovedinstrument, bi-instrument, samspill,
anvendt musikklære (4t) og lytting ( 1,5 t.)
› Dans: Danseteknikker (4t) og bevegelse (1,5t)
› Drama: teateremsemble (4t) og
bevegelse (1,5t)
Fag og timefordeling vg2 musikk
Felles fag
norsk, matematikk, samfunnsfag, geografi, historie,
fremmedspråk 15 t
Musikkfag:
› IKS: hovedinstrument, bi instrument og besifring, kor og
samspill (4 t)
› MIP: lyttetrening og musikkhistorie (4t)
› Musikk fordypning: gehør, arrangering/komposisjon og
musikkformidling (4t)
› Ergonomi og bevegelse: dans, bevegelse, idrett, trening og
livsstil (1,5t)
Fag og timefordeling vg3 musikk
Felles fag: norsk, historie, religion 10 t
Musikkfag:
IKS: hovedinstrument, øvingslære, kor og samspill (4t) MIP:
lytting, musikkhistorie og analyse (4t)
Musikk fordypning: gehør, arrangering/komposisjon og
musikkformidling (4t),
Ergonomi og bevegelse: dans, bevegelse, idrett, trening og livsstil
(1,5t)
Instruksjon og ledelse: kor og ensembledireksjon,
produksjonsledelse (4t)
Fag og timefordeling vg2 dans
Felles fag:
norsk, matematikk, samfunnsfag, geografi, historie,
fremmedspråk) 15 t
Dansefag:
› Scenisk dans: klassisk ballett, jazzdans og moderne
dans/samtidsdans (4t)
› Scenisk dans fordypning: utøvelse og formidling (4t)
› Grunntrening dans: dans og helse, utforsking og samhandling
(1,5 t)
› Dans i perspektiv: dans, estetikk og samfunn,
dansekomposisjon og koreografi (4t)
Fag og timefordeling vg3 dans
Felles fag:
norsk, historie, religion 10 t
Dansefag:
› Scenisk dans: klassisk ballett, jazzdans og moderne
dans/samtidsdans (8t)
› Scenisk dans fordypning: utøvelse og formidling (4t)
› Grunntrening dans: dans og helse, utforsking og
samhandling (1,5 t)
› Dans i perspektiv: dans, estetikk og samfunn,
dansekomposisjon og koreografi (4t)
Fag og timefordeling vg2 drama
Felles fag.
norsk, matematikk, samfunnsfag, geografi, historie,
fremmedspråk 15 t
Dramafag:
› Teaterproduksjon:
Skuespillerutvikling, sjanger og spillestiler (4t)
› Teaterproduksjon fordypning: dramatisk tekst og form (4t)
› Bevegelse: fysisk grunnlagstrening og skapende form (1,5t)
› Drama i perspektiv: teaterhistorie, teaterteori og analyse,
teaterkompaniet (4t)
Fag og timefordeling vg3 drama
Felles fag:
norsk, historie, religion 10 t
Dramafag:
› Teaterproduksjon: skuespillerutvikling, sjanger og
spillestil (4t)
› Teaterproduksjon fordypning: produskjonskonsept og
utforskning av form (4t)
› Bevegelse: fysisk grunnlagstrening og skapende form (1,5t)
› Drama i perspektiv: teaterhistorie, teaterteori og analyse,
teaterkompaniet (4t)
› Drama og samfunn: fortellerkunst, drampedagogisk
forståelse og praksis (4t)
Opptak til skolen - Opptaksprøver
› Eleven tas opp på grunnlag av karakterer
eller en kombinasjon av karakterer og opptaksprøver
› Opptaksprøver gjennomføres i mai/juni
› Opptaksprøver oppfatter
Musikk: fremføring av musikk, notekunnskap og gehør
Drama: fremføring av dramatisk tekst og improvisasjon
Dans: fremføring av dansekomposisjon+danseklasse
› Poeng fra opptaksprøver legges til karakterpoeng
Lokaler
› Musikk og dans: nytt bygg med to store dansesaler, konsertsal
og undervisnings/øvestudioer
› Drama: black-box scene m/amfi
Utveksling i vg2
› Etter innstramming av reglene for godkjenning av fag, er det i
praksis ikke mulig å gjennomføre utveksling i Vg2
Informasjon finnes på hjemmesiden
www.st-hallvard.vgs.no

similar documents