Na plezierige gesprekken te hebben gevoerd met Stefan van den

Report
Na plezierige gesprekken te hebben gevoerd met Stefan van den Oever en Theo van der Bom stel ik
mij graag kandidaat voor de vacature van lid Raad van Toezicht, Ergotherapie Nederland.
Aanvankelijk wilde ik geneeskunde of tandheelkunde studeren. Het werd rechten in Utrecht, maar de
zorg bleef mij trekken. Als jurist heb ik gewerkt voor de VVAA, het Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) en de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(NMT).
Sinds 2010 heb ik een adviespraktijk van waaruit ik zorgverleners in de eerste en tweede lijn adviseer
over juridische aspecten van samenwerking in de zorg. Ook ben ik door een aantal gemeenten
ingeschakeld om te adviseren over samenwerking door zorgverleners in het kader van de WMO, de
Wet op de Jeugdzorg e.d. Daarnaast ben ik parttime werkzaam als stafadviseur van de Raad van
Bestuur van Meander Medisch Centrum in Amersfoort.
Het lijkt mij erg leuk om alle opgedane kennis en ervaring aan te wenden voor de beroepsorganisatie
van ergotherapeuten. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de diverse ontwikkelingen.
Marije Feeburg

similar documents