Ik zal je leren (pdf 703 kb)

Report
28-11-2014
Ik zal je leren!
• NB Een aantal foto’s is helaas vanwege
copyright verwijderd
Dr. Kees van Overveld
www.keesvanoverveld.nl
Programma Alternatieve
Denkstrategieën (PAD)
1
28-11-2014
Preventie!
Sociaal-Emotioneel Leren (SEL)
Tertiaire preventie
Enkele leerlingen (3-5%)
Secundaire preventie
Kwetsbare leerlingen (7-10%)
Primaire preventie
Sociaal-emotioneel
leren
Aanpak Groepsaanpak
voor alle leerlingen
SEL? Lekker in je vel?
Is dat wel evidence based?
2
28-11-2014
WAT IS ECHT BELANGRIJK?
(CASEL, 2005)
IK-COMPETENTIES
Besef van zichzelf
Zelfregulatie
JIJ-COMPETENTIES
Besef van de ander
Hanteren van relaties
WIJ-COMPETENTIES
Keuzen kunnen maken
Besef van jezelf
Ik-competenties
Besef hebben van jezelf (self-awareness)
 Eigen emoties
 Interesses, waarden, krachten
 Zelfvertrouwen
Zelfmanagement (self-management)
 Impulscontrole
 Omgaan met heftige emoties
 Doelgerichtheid
Emotietaal
• Harriet Tenenbaum (2014): over moeders,
emoties en kinderen
• 30 miljoen woorden
• Kathryn Hirsh-Pasek:
kwaliteit belangrijker
dan kwantiteit
Koppeling
expressie (r) & woorden (l)
3
28-11-2014
Zelfmanagement
Zelfcontrole
Taal als tool
Prefrontale cortex
Verbale zelfspraak
Onderzoek video Cookie Monster
(inner speech)
(Linebarger)
•
•
•
•
Onderzoek McClelland
•
•
•
•
•
276 kinderen; 3-5 jaar;
Red light, purple light; stop and go
High risk
Zelfregulatie
Wiskunde
3-5 jarigen
Marshmellowtest (4 min)
Stil zijn <> verbaal reageren
Onthouden van nummers
Focus op zelfregulatie
• Van grote waarde voor schoolse prestaties
• Zeker bij leerling met speciale
onderwijsbehoeften
• Maar: vroeg beginnen!
4
28-11-2014
Besef van de ander
Besef hebben van de ander (social awareness)
 Empathie
 Perspectief nemen
 Sociale cues interpreteren
Relaties hanteren (relationship skills)
 Samenwerken
 Sociale druk
 Conflicten oplossen
Gegrepen door emoties
(Paul Ekman)
• 44 spieren in het gezicht
• Ruim 10.000 uitdrukkingen!
• Social cues
Introspection is out,
outrospection is in!
Empathie: 3 vormen
• Cognitief: hoe kijkt en denkt de ander?
• Emotioneel: hoe voelt die ander zich?
• Empathic concern > caring classroom
Keuzes maken (responsible decision making)
 Aandacht voor jezelf en de ander
 Bijdragen aan positief klimaat
 Verantwoordelijkheid nemen voor je gedrag
Roots of Empathy >>>
5
28-11-2014
De emotioneel intelligente leraar
We can’t teach
what we don’t know
• eigen gevoelens identificeren
• baas zijn over je eigen gevoelens
• positieve gevoelens beïnvloeden je mate
van acceptatie, tolerantie, geduld, begrip en
voorspelbaarheid
6

similar documents