gedragscode leerlingen topsport topsportstage

Report
GEDRAGSCODE LEERLINGEN TOPSPORT
TOPSPORTSTAGE OKTOBER 2014
ALGEMEEN
1.
2.
3.
4.
5.
Elke speler dient zich als een topsporter te gedragen en te verzorgen, dit zowel op het veld als erbuiten.
Het voorziene programma wordt door iedere leerling stipt opgevolgd. De voorziene (nacht)rust en rustpauzes
wordt nauwgezet nageleefd.
Het gebruik van een GSM en muziekinstallatie is tijdens alle gemeenschappelijke activiteiten (maaltijden,
besprekingen, verzorging, kleedkamers, pauzes buiten de kamer, etc.) verboden. Ook tijdens de avondrust en
’s nachts is het niet toegestaan om gsm of ander multimediamateriaal te gebruiken.
Tijdens trainingen en wedstrijden is het verboden kettingen, oorbellen, petten enz. te dragen.
Het is ten strengste verboden het SPORTA-domein tijdens de stage te verlaten.
VERBLIJF IN HET SPORTACENTRUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
De opgelegde kamerindeling wordt strikt nageleefd.
Geen lawaai op kamers, balkons of in gangen. De deur van de kamer is steeds dicht. Tijdens de nachtrust
mogen de deuren van de kamers niet op slot.
Elementaire orde en netheid in de kamers tijdens de stage worden steeds nageleefd.
Het is verboden te roken of alcoholische dranken te nuttigen.
Er zijn geen buitenstaanders op de kamers van de spelers toegelaten.
Het verlaten van de tafel is slechts toegestaan na teken van de lesgever of verantwoordelijke van de VFV en
nadat alle etensresten zijn opgeruimd en de tafel is gedekt voor het volgende eetmaal.
Bij het definitief vertrek uit het Sporta-centrum wordt de staat van de eigen kamer nagegaan en de
kamersleutel aan de lesgever afgeven.
TRAINING/WEDSTRIJD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Het plaatsen van het materiaal (b.v. verplaatsbare doelen) vóór, tijdens of na de training gebeurt door de
voltallige spelersgroep (onder toezicht van de lesgever voetbal).
Er wordt in groep op het veld gegaan.
Na de wedstrijd geeft iedere speler afzonderlijk zijn eigen volledige wedstrijdkledij aan de trainer terug.
Ontbrekende stukken worden de betrokken spelers aangerekend.
De speler(s) die het laatst uit de douches komt (komen), sluit (sluiten) het water af.
De speler die het laatst de kleedkamer verlaat, doet het licht en eventueel ander gebruikte toestellen uit.
De kleedkamers worden steeds "proper" verlaten (geen afval, tapes, flessen, drankbusjes, etc. op de grond
achterlaten, wel in de vuilbak). Iedere speler is verantwoordelijk voor de plaats die hij bekleedt.
MEDISCHE BEGELEIDING / VERZORGING
1.
2.
3.
Op ieder ogenblik dienen kwetsuren en ziektes, van welke aard ook, dadelijk gemeld te worden aan de dokter
en/of kinesist.
Alleen de medische staf kan een leerling vrijstellen van een training of wedstrijd. De leerling dient de beslissing
van de medische staf zo snel mogelijk aan de trainer mee te delen.
Indien de leerling ten gevolge van kwetsuur of ziekte niet meer aan de stage kan deelnemen, verbinden de
ouders van de speler zich er toe om te zorgen voor vervoer terug naar huis of naar school zodat hij/zij er de
normale lessen kan volgen.
Oktober 2014
Oktober 2014
Naam en voornaam van de ouders
Naam en voornaam van de leerling
……………………………………………………..
……………………………………………………..
Gelezen en goedgekeurd
Gelezen en goedgekeurd
Handtekening van de ouders :
Handtekening van de leerling :

similar documents