PPT

Report
Konferencja regionalna projektu
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia
ogólnego w przedszkolach i szkołach”
TIK w szkole podstawowej
na lekcjach języka polskiego
Poprawność językowa –
•
•
•
•
Wykorzystanie:
audycji radiowych, internetowych poradni
językowych, wideoblogów;
internetowych zasobów platformy
edukacyjnej SuperMemo;
multimedialnych plakatów - glogów;
puzzli w kreatorze na stronie:
www.jigsawplanet.com
Przydatne linki
http://www.supermemo.net.pl
http://poradnia.pwn.pl,
http://www.polskieradio.pl/9/305/Artykul/305434,
/http://www.poradniajezykowa.us.edu.pl,
/http://www.polskieradio.pl/9/Audycja/7404,
http://jerzybralczyk.bloog.pl/?ticaid=6ef1c
http://www.glogster.com,
http://www.jigsawplanet.com/
Cele:
• uwrażliwienie uczniów na poprawność językową;
zachęcenie do korzystania z internetowych
poradni językowych, audycji radiowych i
wideoblogów ;
• ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie
kształcenia językowego poprzez uczniowską
analizę wypowiedzi językoznawcy;
• wykorzystanie skupienia ucznia podczas słuchania
– na podstawie wysłuchanego tekstu uczeń musi
sporządzić notatkę, rozwiązać konkretne zadania i
przygotować ćwiczenia dla klasy.
Zagadki językowe –
„Co w mowie piszczy”- Katarzyna Kłosińska
• http://www.polskieradio.pl/Player
Zagadki językowe:
Ubierać dziecko, wkładać spodnie,
nakładać czapkę , zakładać korale
Na podstawie wypowiedzi Katarzyny
Kłosińskiej odpowiedz na poniższe pytania,
zaznacz kolorem czerwonym poprawne
odpowiedzi.
Zagadki językowe:
Ubierać dziecko, wkładać spodnie,
nakładać czapkę , zakładać korale
•
•
•
•
Która forma jest poprawna?
włożyć spodnie;
ubrać spodnie;
założyć spodnie;
nałożyć spodnie;
Zagadki językowe
• Wysłuchanie pliku dźwiękowego
• Wskazanie poprawnych przykładów
 Sporządzenie notatki- (mapa mentalna, wykres,
tabela, schemat np. narzędzia Word) praca w
grupach.
 Przygotowanie przez uczniów ćwiczeń
sprawdzających wiedzę na temat poprawności
użycia czasowników : ubierać, włożyć,
założyć,nałożyć- wykorzystanie funkcjonalności
platformy supermemo.net.pl do budowania
zadań sprawdzających (zad. WW. L, D, PF, )
www.SuperMemo net.pl
Dlaczego warto zrealizować ten pomysł?
wzrost aktywności uczniów;
angażowanie wielu zmysłów (system WAK );
nauczanie przez działanie ; uczeń to świadomy użytkownik
TIK
Metoda: prezentacja
przetworzenie
sprawdzenie
z wykorzystaniem TIK
podniesienie efektów kształcenia.
Niebezpieczeństwa: nieefektywne wykorzystanie czasu, złe
planowanie, brak korekty uczniowskich ćwiczeń.
GLOG,
czyli plakat inny niż wszystkie
Glog to multimedialny plakat on-line
• kreator na stronie www.glogster.com - wersja
standardowa -beta (glogster.com) i
edukacyjna (edu.glogster.com)
Glogi
JAK ZROBIĆ GLOGA?
1) utworzenie konta – rejestracja , logowanie;
2) umieszczanie: tekstu, grafiki, zdjęć, plików
audio i video;
3) Określenie statusu plakatu:
prywatny/publiczny
4)Zapisanie plakatu .
• http://www.enauczanie.com/narzedzia/wizual
izacje-online/glogster/samouczek
Zastosowanie
•
•
•
•
Prezentacja działań w projekcie edukacyjnym;
Wykonanie plakatów, ulotek;
Organizacja działań na lekcji;
Podsumowanie lekcji;
Kiedy glog może się nie sprawdzić?
•
•
•
•
•
duża liczba plików tekstowych;
mało czasu na stworzenie plakatu;
polecenia w języku angielskim;
brak dostępu do internetu;
wolne łącze internetowe.
Puzzle w kształceniu kulturowo literackim
• Kreator programu –
http://www.jigsawplanet.com/
Puzzle -
)
Zalety stosowania TIK na lekcjach
języka polskiego
• uatrakcyjnienie lekcji;
• uaktywnienie uczniów;
• wdrożenie uczniów do
samokształcenia;
• podniesienie efektywności
kształcenia;
Anna Galant
[email protected]

similar documents