Omówienie projektu, prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski

Report
Seminarium Podsumowujące projekt „Inżynieria Internetu
Przyszłości”
Warszawa, 27-28 maja 2013
Wojciech Burakowski, Politechnika Warszawska
1
Agenda
O projekcie
Cele i osiągnięcia projektu
Zespoły realizujące projekt
„Podróże” projektu
Plan Seminarium
2
Projekt „Inżynieria Internetu
Przyszłości”
Czas trwania: 01.01.2010 – 30.06.2013
Budżet: 40 mln PLN
18 zespołów z 9 czołowych ośrodków badawczych i
politechnik (ponad 120 pracowników badawczonaukowych)
Politechnika Warszawska – lider
Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Politechnika Wrocławska
Politechnika Poznańska
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie
Centrum Superkomputerowo Sieciowe
Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Politechnika Śląska
Politechnika Gdańska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
w Krakowie
PG
PW
IŁ
PP
PCSS
PWr
IITiS
PŚl
AGH
Zakres projektu
Infrastruktura
Sieciowa dla
Internetu Przyszłości
Transformacja
z IPv4 do IPv6
Krajowa sieć badawcza dla realizacji eksperymentów
Rozpowszechnianie wyników
Zastosowania dla
Internetu Przyszłości
Harmonogram czasowy
Stan
sztuki
Specifikacja
systemu
Etap A
Testowanie
Implementacja
Etap B
Etap C
Integracja
Etap D
Etap E
Etap F
Jesteśmy
tutaj
Osiągnięcia projektu: CS1
Opracowanie narzędzi dla usprawnienia procesu
transformacji sieci z IPv4 do IPv6
Ogólnopolska sieć eksperymentalna PL-LABv6 wraz
z dedykowanym środowiskiem badawczym (usługi
oraz maszyny wirtualne dla użytkowników)
Nowe usługi i aplikacje działające w IPv6
(środowisko IPTV, DHCP Dibbler – zaproponowany
jako norma IETF czy też streaming 4k 3D)
6
Osiągnięcia projektu: CS2
Zdefiniowanie architektury Systemu IIP
Implementacja Systemu IIP
Poziom wirtualizacji infrastruktury bazowej Systemu IIP –
poziom 1 i 2
Trzy platformy: Ezappliance, NetFPGA, Xen
Podsystem zarządzania
Podsystem bezpieczeństwa
Implementacja Równoległych Internetów: sieci IPv6 QoS i sieci
CAN
Sieć szkieletowa
Sieć dostępowa WiFi
Przyłączenie aplikacji do Równoległych Internetów IPv6
QoS i CAN
7
Architecture of the IIP System
Users
Applications/Services
Level 4
Virtual
networks
VN2
VN1
VN2
VN1
VN1
IPv6 QoS
Virtual nodes:
IPv6 QoS, CAN, DSS
Level 2
Virtualization
DSS
CAN
Virtual nodes:
IPv6 QoS, CAN, DSS
Virtual links:
IPv6 QoS, CAN, DSS
Virtual nodes:
IPv6 QoS, CAN, DSS
Virtual links:
IPv6 QoS, CAN, DSS
Creation of virtual nodes and links for IPv6 QoS, CAN and DSS
Level 1
Physical
infrastructure
8
Physical infrastructure enabling for creating
virtual nodes, links (NetFPGA, XEN, EZappliance)
Management
Level 3
Parallel
Internets
VN2
Osiągnięcia projektu: CS3
Zaprojektowanie i implementacja 16
aplikacji z obszarów:
sieci domowe
e-zdrowie
e-edukacja
Internet 3D, kino cyfrowe i UHD
Zintegrowanie z sieciami IPv6 QoS i CAN
9
Osiągnięcia projektu: CS4
Zaprojektowanie i
udostępnienie rozległej sieci
badawczej PL-LAB
Stworzenie Systemu Zdalnego
Dostępu do sieci PL-LAB
Dalsze kroki
Rozbudowa PL-LAB – przystosowanie do
badań w ramach Horizon 2020
Przyłączenie innych ośrodków krajowych
Dołączenie do europejskiej sieci
badawczej
10
Politechnika
Gdańska
Poznańskie
Centrum
Superkomputerowo
Sieciowe
Politechnika
Warszawska
Politechnika
Poznańska
Instytut
Łączności - PIB
PL-LAB VPLS
Politechnika
Wrocławska
Instytut
Informatyki
Teoretycznej
i Stosowanej PAN
Akademia
GórniczoHutnicza
Osiągnięcia projektu: CS5
Organizacje sesji specjalnych na konferencjach:
Międzynarodowych
Krajowych
Publikacje naukowe: książki, czasopisma,
konferencje, wystawy
Popularyzacja projektu
Filmy w TV
Wywiady dla prasy i PAP
Strona www: www.iip.net.pl
11
Zespoły uczestniczące w projekcie
12
Akademia Górniczo-Hutnicza
Zespół Prof. Z. Papira
CS3: aplikacja dla badania QoE dla video 3D
13
Akademia Górniczo-Hutnicza
Zespół Prof. A. Pacha
CS1/CS2: obsługa mobilności
CS2: sieć bezprzewodowa WiFi, bezpieczeństwo, zarządzanie siecią
CS3: aplikacja e- zdrowie
CS4: konfiguracja i utrzymanie części PL-LAB
14
Politechnika Gdańska
Zespół Prof. J. Woźniaka
CS1: dobre praktyki wdrażania IPv6 (migratory, przewodnik,)
CS1/CS2: rozwój usług mobilnych (Proxy Mobile IP,
bezpieczeństwo (koordynacja), zarządzanie
CS3: aplikacja e-edukacji
•
•
•
15
Politechnika Wrocławska
Zespół Prof. A. Grzecha
CS2: bezpieczeństwo Systemu IIP
CS3: aplikacje SmartFit (do wspomagania treningu fizycznego i technicznego) i
eDiab (diabetyka), aplikacja Online Lab (usługi obliczeniowe),
CS4: stanowiska badawcze w środowisku PL-LAB,
16
Instytutu Łączności –
Państwowy Instytut Badawczy
Zespół dr J. Managay Battala
CS1: usługa IPTV, Testy w ramach Przewodnika Migracji
CS2: platforma NetFPGA, adaptery dla dołączenia aplikacji VoD
dla sieci DSS i IPv6QoS
CS4: koordynacja prac PL-LAB, konfiguracja eksperymentów.
Zespół dr J. Granata
CS2: system zarządzania (koordynator), ruting w sieci CAN
17
Zespół Politechniki Śląskiej
Zespół Prof. A. Chydzińskiego
CS2: platforma Xen
Politechnika Poznańska
Zespół Prof. M. Stasiaka
CS2: routing w sieci IPv6 QoS
19
Politechnika Poznańska
Zespół Prof. W. Kabacińskiego
Sieć DSS (koordynacja)
20
Politechnika Poznańska
Zespół prof. K. Wesołowskiego
CS2: Bezprzewodowa sieć dostępowa – Wireless Mesh
21
Instytut Informatyki Teoretycznej
i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
Zespół Prof. T. Czachórskiego
CS2: sieć CAN
CS3: aplikacja Rozproszonego Wirtualnego Muzeum
Rozpowszechnianie wyników (koordynacja)
22
Poznańskie Centrum
Superkomputerowo – Sieciowe
Zespół mgr A. Bińczewskiego
CS1: koordynacja, aplikacja zarządzania
CS2: platforma EZappliance, sieć IPv6 QoS, sieć CAN
CS4: portal dla użytkowników z rezerwacją zasobów i
archiwizacją konfiguracji sieci dla eksperymentów, budowa sieci
PL-LAB
Zespół dr C. Mazurka
CS3: aplikacje z zakresu zdrowia, sieci domowych i aplikacji
strumieniowania 4k i 4k 3D
23
Zespół PCSS
24
Politechnika Warszawska
Zespół dr M. Rawskiego
CS2: platforma NetFPGA
25
Politechnika Warszawska
Zespół prof. Z. Kotulskiego
Podsystem bezpieczeństwa
26
Politechnika Warszawska
zespół prof. M. Pióro
CS2: sieć DSS (warstwa sterowania)
27
Politechnika Warszawska
Zespół Prof. P. Szczepańskiego
CS2: sieć dostępowa światłowodowa GEPON
28
Politechnika Warszawska
Zespół Prof. W. Burakowskiego
Koordynator projektu
CS2: koordynator - System IIP, sieć IPv6 QoS, sieć CAN, Platforma
EZappliance
CS3:aplikacje domowe
CS4: konfiguracja i utrzymanie części PL-LAB
29
Politechnika Warszawska
Zespół I. Lubczyńskiej
Prowadzenie Biura Projektu
30
Plan Seminarium – 27 maja
11.00 11.20 Otwarcie Seminarium, prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski, kierownik projektu, Politechnika Warszawska
11.20–12.00 Omówienie projektu, prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski, Politechnika Warszawska
Omówienie wystawy, dr inż. Piotr Krawiec, Instytut Łączności
12.00–13.00 System IIP część 1
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski, Politechnika Warszawska
Wirtualizacja Infrastruktury sieciowej, dr hab. inż. Andrzej Chydziński, Politechnika Śląska
Sieć IPv6 QoS, dr inż. Halina Tarasiuk, Politechnika Warszawska
Sieć IP CAN, dr inż. Andrzej Bęben, Politechnika Warszawska
13.00–14.00 Lunch
14.00–15.00 Otwarcie wystawy, dr inż. Piotr Krawiec, Instytut Łączności
15.00–16.00 System IIP część 2
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Zarządzanie i wymiarowanie Systemu IIP, dr inż. Janusz Granat, Instytut Łączności
Aspekty bezpieczeństwa w Systemie IIP, dr hab. inż. Jerzy Konorski, Politechnika Gdańska
16.00–16.30 Przerwa
16.30–18.00 Przyszłe aplikacje
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Adam Grzech, Politechnika Wrocławska
Aplikacje otoczenia człowieka, dr inż. Cezary Mazurek, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Aplikacje e-zdrowia, prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek, Politechnika Wrocławska
Aplikacje 3D i 4K, dr inż. Arkadiusz Sochan, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Aplikacje e-edukacji, dr inż. Krzysztof Juszczyszyn, Politechnika Wrocławska
19.00 Kolacja koleżeńska
31
Plan Seminarium – 28 maja
9.00–10.15 Sieci dostępowe
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir, Akademia Górniczo-Hutnicza
Sieci dostępowe WiFi, dr inż. Marek Natkaniec, Akademia Górniczo-Hutnicza
Sieć badawcza PL-lab, mgr inż. Rodosław Krzywania, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
10.15–11.00 Przerwa + wystawa
11.00–12.30 Transformacja IPv4 na IPv6
Przewodniczący: mgr inż. Artur Bińczewski, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Wsparcie migracji do technologii IPv6, dr inż. Krzysztof Nowicki, Politechnika Gdańska
Usługi i aplikacje w środowisku IPv6, dr inż. Jordi Mongay Batalla, Instytut Łączności
Sieć badawcza IPv6, mgr inż. Artur Bińczewski, Poznańskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
12.30–13.00 Podsumowanie Seminarium, prof. dr hab. inż. Wojciech Burakowski, kierownik projektu,
Politechnika Warszawska
13.00 Lunch
32

similar documents