ściągnięcia prezentacji

Report
www.3idiomas.pl
TRÓJJĘZYCZNE PIĘCIOLATKI
1.
Nauka języka przez dorosłych i dzieci
2.
Specyfika nauczania w przedszkolu trójjęzycznym
3.
Praktyczne przykłady metod nauczania dzieci w wieku
przedszkolnym
www.3idiomas.pl
Różnice w nauczaniu dorosłych i dzieci
• Dorosłych motywuje nauka języka, dzieci motywuje zabawa
• Dorosli są świadomi,że się uczą, dzieci uczą się podczas
zabawy(nie nabywają wiedzy świadmie)
• Dorośli porównują język którego się uczą do swojego języka
ojczystego, dzieci nie różnicują pomiędzy językiem nauczanym
a ojczystym
www.3idiomas.pl
Różnice w metodach używanych w
nauczaniu dorosłych i dzieci
• Dorosłym tłumaczymy jak funkcjonuje język, dzieciom
tłumaczymy zabawę lub zadanie do wykonania używając
języka nauczania jako narzędzia
• z dorosłymi możemy używać ćwiczeń, które wyjaśniają język
jako strukturę, z dziećmi ćwiczeń które używają języka jako
narzędzia do zabawy
www.3idiomas.pl
Jak dzieci uczą się języków?
• Główne źródła motywacji to: zabawy, piosenki, zajęcia
ogólnorozwojowe dostosowane do poziomu dzieci i ich
zainteresowań
www.3idiomas.pl
Klucze do sukcesu w nauczaniu dzieci
języka
• Dzieci będą używać języka wyłącznie w kontekście naturalnym(są
zainteresowane samą komunikacją, nie zaś użyciem języka)
• zajęcia i zabawy muszą być dostosowane do ich poziomu rozwoju
• potrzebują dużo pozytywnego wsparcia
• dużo korzyści przynosi „Motherese”-dostosowanie języka dorosłych do poziomu
dzieci
• Stworzenie warunków zbliżonych do warunków naturalnych używania języka
www.3idiomas.pl
Nauka w trójjęzycznym przedszkolu
• Przedszkole jest instytucją edukacyjną i opiekuńczą
• Elemntami kluczowymi w nauczaniu są: prawie całkowite
zanurzenie w języku i zachowanie zasady OPOL(One person
one language-Jedna Osoba Jeden Język)
• Założenia edukacyjne i językowe powinny być dostosowane do
wieku i stopnia rozwoju dzieci
• Rodzice biorą aktywny udział w nauce soich dzieci i powinni
otrzymywać szczegółowe informacje dotyczące programu i
ewaluacji ich postępów
A w praktyce…
• Jeśli chcecie zobaczyć jak to robimy rzućcie okiem na
krótkie filmiki prezentujące zajęcia z hiszpańskiego…

similar documents