TUTAK ANADOLU *MAM HAT*P L*SES*

Report
•
•
•
•
•
BABA BENLE KİTAP OKUR MUSUN?
YETENEK SİZSİNİZ
KAHVEHANELERİN ASLINA DÖNÜŞÜ
ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM
SİNEMA GECELERİ
BABA BENLE KİTAP OKUR MUSUN?
 Projenin Amacı:
Projemizin amacı kitap
okumanın, özelliklede öğrenciye
ayrılan vaktin az olduğu bölgemizde
kısa bir sürede olsa hem kitap okuma
oranını artırabilmek hem de her evde
ufakta olsa bir kitaplık oluşturabilmek
ayrıca ailenin ortaklaşa yapabileceği
bir etkinlik vakti meydana
getirebilmek içindir. Çocuklarımız için
yapılacak bu etkinlik onları hem
sosyalleştirecek hem de yaşama daha
farklı ve ışıl ışıl bakabilen yeni fertler
olmasını sağlayacaktır.

 Gerçekleştirilen Faaliyetler:
1. Bu projenin tüm öğretmenlere ve
öğrencilere
duyurulması
ve
2.
3.
4.
5.
projeden bilgi sahibi olmaları
sağlatıldı.
Ev ziyaretlerine başlanıldı.
Gidilen her evde projemizin
tanıtılması yapıldı.
Ev ziyaretlerinde tüm katılımcılarla
10’ar dakikalık kitap okuma saati
uygulandı.
Yapılan bu çalışmalar fotoğraflarla
belgelendi.
YETENEK SİZSİNİZ

Projenin Amacı:
Projemizin
amacı
öğrencilerimizin
içindeki yetenekleri ortaya çıkarmak üzerine
kuruludur.
Bu
sayede
gençler
kendi
yeteneklerinin farkına varacak, işlenen ve
sürekli gelişen yetenekleri sayesinde eğitim ve
sosyal hayatlarında daha başarılı ve özgüven
sahibi bireyler haline geleceklerdir. Projemiz
gençlerin bedensel, sanatsal, zihinsel, kültürel
ve sosyal açıdan kendilerini geliştirmeleri
toplum içinde kendilerini daha rahat ifade
edebilmelerine olanak sağlayacağı gibi, sosyokültürel
seviyelerinin
de
artmasını
sağlayacaktır. Gençler bu aktiviteleri sayesinde
sokak
ortamına
uzak
kalacaklarından
kendilerini evrensel kültürün bir taşıyıcısı
olarak görecekler, çevrelerine, hayata, dünyaya
bakış açıları yeni umutlar, heyecanlar ve
kardeşlik bağları üzerine kurulu olacaktır.

 Gerçekleştirilen
Faaliyetler:






Projemiz için okul genelinde yetenekli
öğrencilerin keşfedilmesi sağlandı.
Okul tiyatro ekibi kurularak
çalışmalara başlanıldı.
Okul voleybol takımı oluşturuldu ve
çalışmalara başlanıldı.
Okul ilahi ekibi oluşturularak ilk
çalışmasını Mevlana haftasında
sergilenmesi sağlanıldı.
Okul futbol takımı oluşturulması için
turnuvalar yapıldı ve dereceye giren
öğrenciler ödüllendirildi.
Bu kapsamda okulumuza masa tenisi
temin edildi ve en kısa zamanda
çalışmalara başlaması için çalışmalar
başlatıldı.
KAHVEHANELERİN ASLINA DÖNÜŞÜ
 Projenin Amacı:
 Kanuni
Sultan
Süleyman
döneminde yaygınlaşan ve halkın bir
araya gelip kitap okuyup fikri ve
sanatsal müzakerelerde bulundukları
kıraathaneler;
zaman
içerisinde
maksadından saparak yalnızca çay ,
sigara içilen ve kumar oynanan; en
kıymetli şey olan zamanın tüketildiği
kahvehanelere dönüşmüştür.
 Projemizin amacı kahvehaneleri
tekrar asıl hüviyeti olan kıraathanelere
dönüştürebilmektir.
 Gerçekleştirilen Faaliyetler:






Kitap ve dergiler için sponsor bulunmuştur.
205 tane dergi ve 70 tane kitap temin
edilmiştir.
Kahvehanelere yerleştirmek için 10 adet
kitaplık temini yapılmıştır.
Projenin tanıtımı için afiş ve broşürler
tasarlanmıştır ve basıma hazır hale
getirilmiştir.
Bazı kahvelere gidilerek bu projenin
tanıtımı yapılmıştır ve katılım için söz
alınmıştır.
Bundan sonra ise kahvehanelere gidilerek
kitaplıklar yerleştirilecek ve topluca kitap
okuma ve tartışma saatleri yapılacak.
ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM
 Projenin Amacı:
 Öğrencilerimizi daha bilinçli
bir hale getirebilme,
sağduyulu bir birey
oluşturabilmek ve her yıl
zayi olan kağıtların
tekrardan kullanılabilir hale
getirilmesi için uygulanan
bu proje sayesinde her yıl
mahvolan tonlarca kağıt
israfının da önüne
geçebilmek.
 Gerçekleştirilen Faaliyetler:
 Atık kağıtlarla ilgilenen
firmalarla iletişime geçilmiş.
 Okul içerisine belirlenen
noktalara atık kağıt geri
dönüşüm kutuları
konmuştur.
 Toplanan atık kağıtların
depoda biriktirilmesi
sağlanıyor ve bunlarda
belirli bir miktar olunca firma
tarafından gelip teslim
alınacaklar.
SİNEMA GECELERİ
 Projenin Amacı:
 Öğrencilere daha sosyal bir




ortama kavuşturmak.
Öğrencilere sanat, estetik ve
güzellikler kazandırabilmek.
Öğrencilere güzel ahlak
kazandırabilmek.
Öğrencilere beraberlik ve
kardeşlik ruhunu
aşılayabilmek.
Öğrencilere sinema alışkanlığı
kazandırabilmek.
 Gerçekleştirilen Faaliyetler:
o Her Perşembe akşamları
pansiyonlu öğrencilerimize bir
sinema filmi izletiliyor.

similar documents