Լեյն Կիրկլանդի անվան Կրթաթոշակային Ծրագիր

Report
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
 ուսուցում լեհական բուհերում 2
կիսամյակների ընթացքում
 2-4 շաբաթ տևողությամբ
աշխատանքային պրակտիկա
պետական կամ մասնավոր
հիմնարկություններում
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l

Ծրագիրը նախատեսված է Ուկրաինայի, Բելոռուսի,
Մոլդովայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հայաստանի,
Ադրբեջանի, Ղազախստանի և Ղրղզստանի բարձրագույն
կրթություն ունեցող երիտասարդ լիդերների համար, ովքեր
շահագրգռված են իրենց երկրներում և տարածաշրջանում
ժողովրդավարության հաստատման, տնտեսության և
քաղաքացիական հասարակության զարգացման հարցերով։
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
Տնտեսագիտություն և կառավարում (մենեջմենթ),
Ադմինիստրացիա / կառավարում (բիզնես, ՀԿ, մշակույթ,
բնապահպանություն, առողջապահություն),
Հանրային կառավարում (պետական կառավարում և տեղական
ինքնավարություն),
Իրավագիտություն, Հասարակագիտական գիտություններ
(սոցիալական հոգեբանություն, սոցիոլոգիա),
Քաղաքագիտություն և միջազգային հարաբերություններ
Զարգացման քաղաքականություն և մարդասիրական օգնություն
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l

Վերը նշված երկրներից մեկի քաղաքացիություն և մշտական
բնակեցում (Լեհաստանի մշտական կացության քարտ ունեցող
անձինք չեն կարող հավակնել Կիրկլանդի կրթաթոշակին);

Լիարժեք բարձրագույն կրթություն (մագիստրոսի կոչում);

Տարիքը՝ մինչև 35 տարեկան (հիմնավորված դեպքերում մինչև 40
տարեկան);
Լեհերենի իմացություն այն բավարար մակարդակով, որպեսզի
ուսանողը կարողանա մասնակցել դասախոսություններին,
սեմինարներին և դիպլոմային աշխատանքը գրելու բավարար
կարողություններ ունենա, կամ անգլերենի իմացություն՝
հավակնորդի կողմից անգլերենով կոնկրետ կրթական ծրագիր
նախապես նշելու դեպքում (այդ պարագայում բավարար է
լեհերենի պասիվ իմացությունը),2 տարվա աշխատանքային փորձ:

w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
Ծրագիրն իր մեջ ներառում է նաև՝
 Ծրագրի հանդիսավոր բացում (սեպտեմբերի կեսին),
 Նախապատրաստական տեղեկատվական դասընթաց (10 օր),
 Դասընթացներ Լեհաստանի առաջատար բուհերում՝ Վարշավայում,
Կրակովում, Պոզնանում, Վրոցլավում, Լյուբլինում (2 կիսամյակ),
 Կիսամյակային և դիպլոմային աշխատանքների պատրաստում,
 Չորս ինտեգրացիոն-դիդակտիկ հանդիպումներ՝ բոլոր
կրթաթոշակառուների մասնակցությամբ,
 Լիդերների անիմացիայի և անձի զարգացման պարապմունքներ,
 Աշխատանքային պրակտիկա (2-4 շաբաթ)՝ սովորաբար ուսումնական
տարվա վերջում,
 Ծրագրի հանդիսավոր փակում և դիպլոմների հանձնման
արարողություն (հունիսի վերջում Վարշավայում):
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
Գիտա-ակադեմիական կենտրոններ
Poznań
Warszawa
Lublin
Wrocław
Kraków
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
Կրթաթոշակը կազմում է ամսական 1800 PLN
Լրացուցիչ, ծրագիրը հոգ կտանի հետևյալ ծախսերի շուրջ՝
• ուսման վարձը,
• Լեհաստանում բնակության վարձը, ապահովագրությունը,
• ճանապարհածախսը Լեհաստան և վերադառնալու,
• վիզայի արժեքը,
• անհրաժեշտ նյութերի և գիտական գրականության
գնումները:
• կրթաթոշակառուներին կտրամադրվեն համակարգիչներ,
որոնք կարող են դառնալ սեփական՝ միայն ծրագրի բոլոր
պահանջները կատարելուց հետո:
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
Հայտաձևը հասանելի է հետևյալ հասցեում՝
http://kirkland.edu.pl.
և պետք է լրացվի առցանց:
Կիրկլանդի Կրթաթոշակի հայտերի լրացման և
ուղարկման վերջնաժամկետը
2015 թ. մարտի 1-ն է
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
ԼԱԱՀ-ը սկսել է գործել 2000 թվականին: Հիմնադրամի
գլխավոր նպատակներն են՝ ամրապնդել
ժողովրդավարությունը, ուժեղացնել քաղաքացիական
հասարակությունը, հավասարեցնել անձնական և
հասարակական զարգացման հնարավորությունները,
զարգացնել շուկայական տնտեսությունը և կիսվել լեհական
փորձով տրանսֆորմացիայի բնագավառում Կենտրոնական և
Արևելյան Եվրոպայի երկրների հետ:
www.pafw.pl
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
"Կրթություն հանուն
ժողվրդավարության" հիմնադրամ
– ծրագրի համակարգող
"Կրթություն հանուն ժողվրդավարության" հիմնադրամը՝ անկախ,
շահույթ չհետապնդող, հասարակական կազմակերպություն է, որը
հիմնադրվել է 1989 թ.։ Հիմնադրամի նպատակն է նախաձեռնել,
աջակցել և իրականացնել կրթական գործունեություն նպաստելով
ժողովրդավարության գաղափարի խթանմանը, ինչպես նաեւ
պատրաստել աշխատանքի համար, ի նպաստ ժողովրդավարության և
ժողովրդավարական ինստիտուտների գործունեության.
Հիմնադրամը աջակցում է տեղական համայնքներում քաղաքացիական
հասարակություն կառուցելու իր ծրագրերը տեղական ավանդույթների
և մշակույթի հիման վրա, համատեղ տարբեր ազգությունների,
կրոնների և քաղաքական համոզմունքներ ունեցող մարդկանց հետ։
Գործում է Լեհաստանում և արտասահմանում: Արեւելյան
Եվրոպայում, Կենտրոնական Ասիայում և Կովկասում,
համագործակցելով տեղական կազմակերպությունների հետ:
www.edudemo.org.pl
w w w. k i r k l a n d . e d u . p l
FUNDACJA EDUKACJA
DLA DEMOKRACJI
PROGRAM STYPENDIALNY
IM. LANE’A KIRKLANDA
ul. Hoża 59 lokal 1A
00-681 Warszawa, Polska
[email protected]
www.kirkland.edu.pl
www.facebook.com/LKscholarships.in.Poland

similar documents