Prezentacja Szymona Brańki

Report
Szymon Brańka
Gimnazjum nr. 12
Kl. III
Ul. Filarowa 52
43-300 Bielsko-Biała
Opiekun: Agata Frączek
Co to są kryształy?
Kryształ jest to ciało stałe, anizotropowe, w
którym atomy są ułożone w periodycznie
powtarzających się odstępach czyli
podstawowych periodach identyczności, w
co najmniej trzech nierównoległych
kierunkach.
Jak powstaje
kryształ?
Sieć kryształu można utworzyć poddając
kolejno translacjom jeden lub kilka atomów
w trzech nierównoległych kierunkach.
Krystalizacja
Krystalizacja kryształów może trwać 1000
lat, albo w ułamek sekundy. Wystarczy
drobny kryształek, pyłek lub impuls. Tak
powstają sole, metale, półprzewodniki i lód.
Krystalizacja kryształów soli
kuchennej doświadczenie:
Sublimacja i resublimacja
kryształów:
Niektóre substancje pod wpływem wysokiej
temperatury z postaci kryształów lub ciała
stałego przechodzi do postaci gazowej lub
pod wpływem niskiej temperatury krystalizuje z
stanu gazowego w kryształ. Przykładem jest
np. powstawanie szronu.
Metale:
Metale – pierwiastki chemiczne
charakteryzujące się obecnością w sieci
krystalicznych elektronów swobodnych.
Metale dzięki swojej budowie należą do
grupy kryształów.
Stopy metali:
Stop metali – tworzywo o właściwościach
metalicznych, w którego strukturze metal jest
osnową, a poza nim występuje co najmniej
jeden dodatkowy składnik, zwany dodatkiem
stopowym. Dodatki są wprowadzane w celu
poprawienia wytrzymałościowych właściwości
materiału.
Struktura amorficzna
metali:
Faza amorficzna czyli bezpostaciowa rzadko
występuje w całej objętości substancji, lecz zwykle
współistnieje z fazą krystaliczną.
Otrzymywanie metali
amorficznych:
Metal, który jest w stanie ciekłym jest gwałtownie
ochładzany. W trakcie tak szybkiego schładzania
metal nie zdąży utworzyć sieci krystalicznej i pozostaję
we wcześniejszej pozycji.
Szkło metaliczne:
Otrzymywane podczas gwałtownego
chłodzenia materiały amorficzne noszą
nazwę tzw. szkła metalicznego , które
posiada budowę jak zwykłe szkło okienne.
Kwazikryształy:
Atomy układają się w pozornie regularną, jednak nie
w powtarzającą się strukturę, co uniemożliwia
wyróżnienie ich komórek elementarnych.
Kwazikryształy ukazują nam koncepcje
wielowymiarowej przestrzeni.
Przestrzeń 3D
Przestrzeń 5D
Zastosowanie
kryształów:
 Duża
twardość i niski współczynnik tarcia
kwazikryształów jest wykorzystywany do
produkcji łożysk i turbin, a niski
współczynnik korozji może być
wykorzystywany do pokryć statków;
 Piękno i szykowność takich kryształów jak
np. diament lub szmaragd
wykorzystywana jest w lubilerstwie;
 Bardzo
leki stop magnezu dzięki różnym
modyfikacją jest wykorzystywany do tworzenia
obudów na telefony, laptopy itp. urządzenia;
 Niektóre kryształy dobrze rozpuszczające się w
wodzie mają duże zastosowanie w medycynie;
 Kryształy są wykorzystywane na całym świecie w
wielu różnych potrzebach ułatwiając nam życie
dlatego są tak dla nas ważne;
Bibliografia:Zdjęcia:
Treść:





http://www.tvp.pl/wiedza/nauka-itechnika/laboratoriumeuropejskie/laboratorium-xxi/krysztaly-i
krystalizacja/57660

http://www.tu.kielce.pl/~wdep/index.htm#r5
http://157.158.19.181/platforma//file.php/1/p
rezentacje/Struktura%20krystaliczna%20i%20a 
morficzna.pdf
Materiały własne








http://157.158.19.181/platforma//file.php/1/preze
ntacje/Struktura%20krystaliczna%20i%20amorficzn
a.pdf
http://www.studiohelios.com.pl/litoterapia.htm
http://www.garnek.pl/andre53/21494757/krysztaly
-halitu-inowroclaw
http://www.firmy.net/WZPHT,kurs-litoterapiawlasciwosci-krysztaly-i-kamieniepolszlach,HVV5.html
http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/fizyka
/c_fizyka_metali/17.htm
http://miodek.com.pl/site4.html
http://nie-dajsie.com/krystalizacja-miodu-proces/
http://przyrodana6.blogspot.com/p/jakwyhodowac-krysztay-soli-instrukcja.html
http://jagathon8.blogspot.com/2012/09/praca-zkrysztaami-i-zmiany-dna-i-ciele.html
http://davidicke.pl/forum/big-page-byandromedan-oczami-obserwatora-t4501.html
http://www.centrumlakiernictwa.pl/diament.html
Materiały własne

similar documents