Siła w wiedzy i nowoczesna technologia

Report
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
 świadczymy usługi w sferze ubezpieczeń majątkowych i
ubezpieczeń na życie;
 przygotowujemy programy ubezpieczeniowe;
 prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielami, organizujemy
przetargi;
 pośredniczymy w zawieraniu umów ubezpieczenia;
 aktywnie uczestniczymy w procesie likwidacji
szkód, ich obsłudze, w procedurach
windykacyjnych;
 monitorujemy i analizujemy rynek
ubezpieczeniowy;
 prowadzimy usługi szkoleniowe
i seminaria dla pracowników
naszych Klientów;
mentor.pl
2
SIEĆ ODDZIAŁÓW I
PRZEDSTAWICIELSTWA
LOKALIZACJA
ODDZIAŁÓW
Szczecin
Toruń
Warszawa
Poznań
Warszawa, Chorzów,
Szczecin, Poznań, Rzeszów,
Toruń, Łódź, Kielce, Kraków,
Wrocław.
Łódź
Wrocław
Kielce
PRZEDSTAWICIELSTWA
Chorzów
Kraków
Rzeszów
Warszawa, Lublin, Bydgoszcz,
Konin, Kempen ( Niemcy),
Kleczew (filia).
mentor.pl
3
PRACOWNICY
NASZEJ SPÓŁKI
Edyta Czarniecka- Łuszcz
Zastępca Dyrektora BUKS
 zatrudniamy 200 osób;
 naszym klientom doradza 103
licencjonowanych brokerów
ubezpieczeniowych, ponad połowa
z nich posiada wykształcenie
prawnicze bądź ekonomiczne;
 specjaliści z zakresu oceny ryzyk,
Szymon Piotrowski
Zastępca Dyrektora
Oddziału Wrocław
likwidacji szkód ubezpieczeniowych,
IT i innych dziedzin;
 ok.130 osób w ramach Mentor jest
bezpośrednio związana z realizacją
usług brokerskich;
Justyna Różańska
Broker BUKS
4
MENTOR W RANKINGACH
Od kilku lat Spółka zajmuje czołowe miejsca w
różnorodnych rankingach polskich i zagranicznych
firm brokerskich.
mentor.pl
5
NAGRODY I
WYRÓŻNIENIA
 Medal Europejski dla Wyrobów
w IX edycji 2005;
 tytuł „Gazele Biznesu 2008”;
 trzecie miejsce w rankingu
najlepszych brokerów
ubezpieczeniowych Home &
Market;
 laureat konkursu Najwyższa
Jakość Quality International
2011;
 spółka Mentor laureatem
konkursu Lider Polskiego
Biznesu 2011;
 Pracodawca Roku 2012 Regionu
Kuj.-Pomorskiego.
mentor.pl
6
NASZE ATUTY W LICZBACH
20
lat
działalności
na rynku
36 mln
euro
wysokość polisy
OC brokera
3500
103
licencjonowanych
brokerów
obsługiwanych
Klientów
500 000
osób
ubezpieczonych
na życie
5000
ilość rocznie
likwidowanych
szkód przez
brokera
512
mln
wysokość rocznej składki
ubezpieczeniowej
zainkasowanej przez
zakłady ubezpieczeń
7
radców
prawnych
mentor.pl
7
NASZE SUKCESY
GRUPA ENERGA -
jeden z czterech holdingów elektroenergetycznych w
Polsce; wytwarzanie i obrót energii. Mentor opracował
program ubezpieczeń majątkowych dla Grupy.
RMF -
wdrożenie programu ubezpieczeń majątkowych dla
Spółek wchodzących w skład Grupy oraz ubezpieczeń
na życie dla pracowników.
KRKA Polska -
opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu
ubezpieczeń majątkowych w tym floty.
TOP FARMS -
opracowano program ubezpieczeń majątkowych,
prowadzimy kompleksową obsługę programu,
szkolenia dla pracowników.
mentor.pl
8
NASZE SUKCESY
Miasto Bełchatów
Centrum Usług Wspólnych-
centralny zamawiający dla sektora rządowego w
Polsce; obejmujący Ministerstwa , Urzędy
Wojewódzkie, Urzędy Centralne, Główne
Inspektoraty
WOJSKO POLSKIE -
przygotowanie, opracowanie i wdrożenie programu
ubezpieczeń na życie i pakietu ochrony prawnej.
mentor.pl
9
SYSTEM ANALIZ NAWIERZCHNI
DROGOWYCH SAND®
mentor.pl
10
SYSTEM ANALIZ NAWIERZCHNI
DROGOWYCH SAND®
System analiz nawierzchni drogowych Sand w firmie Mentor
Consulting sp. z o.o. służy badaniom i ocenie nawierzchni
dróg
bitumicznych,
betonowych
oraz
wykonanych
z betonowych elementów drobnowymiarowych.
mentor.pl
11
ZASTOSOWANIE SYSTEMU
Powszechnie wykorzystywany przy realizacji prac związanych z:
 budową autostrad, dróg ekspresowych i modernizacją dróg
publicznych;
 poszukiwaniem kopalin i gazu ze źródeł konwencjonalnych
oraz z łupków.
Może służyć również do bieżących ocen stanu nawierzchni,
okresowych przeglądów oraz wspomagać rozwiazywanie
problemów związanych z planowanymi remontami
nawierzchni.
mentor.pl
12
OCENA NAWIERZCHNI
Ocena odbywa się w dwóch etapach:
I Skanowanie nawierzchni jezdni przy pomocy szerokopasmowych
skanerów laserowych, umieszczonych na pojeździe badawczym
oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi
przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer (część mobilna
systemu).
II Obróbka danych na stanowisku stacjonarnym (część stała
systemu).
mentor.pl
13
ODWZOROWANIE LASEROWE
I FOTOGRAFICZNE
Prosta w użyciu przeglądarka pozwala na analizę skanów nawierzchni
jednocześnie z obrazami fotograficznymi.
Zdjęcie
z wyświetlanego
odcinka
Zdjęcia
laserowe
Odwzorowanie nierównościhipsometryczna
mentor.pl
14
Po kliknięciu wybranego kwadratu
pojawia się wykaz dostępnych skanów
mentor.pl
15
Bieżący pikietaż
wyświetlanego odcinka
Identyfikacja współrzędnych
wyświetlanego miejsca
mentor.pl
16
Dane identyfikacyjne
badanego odcinka
Statystyki
zidentyfikowanych
uszkodzeń
z oznaczeniem ich
rodzajów
i sumarycznych
rozmiarów
wyświetlanego odcinka
Zdjęcia z wyświetlanego
odcinka
Zidentyfikowane
uszkodzenia
z oznaczeniem ich
rodzaju, pozycji
i rozmiarów
mentor.pl
17
Legenda uszkodzeń
zgodnie z klasyfikacja
SOSN
mentor.pl
18
Profile nawierzchni
w odstępach co 10
metrów
mentor.pl
19
OCENA ZMIAN DEFORMACJI
POWIERZCHNI
mentor.pl
20
PODSTAWOWE ZALETY
SYSTEMU SAND ®

Powtarzalność wyników badań;

Obiektywność- wysoka dokładność;

Eliminacja zakłóceń,

Niezależność od warunków oświetlenia zewnętrznego (pomiary
możliwe są również nocą, co ze względu
na natężenie ruchu ma często istotne znaczenie.
Sand jest w pełni przydatny do bieżących ocen stanu nawierzchni, do
wykonywania okresowych przeglądów dróg oraz przy rozwiązywaniu
istniejących problemów związanych z planowanymi remontami
nawierzchni, budowami i przebudowami dróg.
mentor.pl
21
System SAND® został uznany przez firmę LANE ENERGY za czołowy system
badania stanu nawierzchni dróg w skali europejskiej i jako jedyny uzyskał
rekomendację i wpis do warunków ESHIA, jakie musi spełnić firma celem
uzyskania na terenie Polski formalnej zgody środowiskowej na realizację
przedsięwzięcia.
mentor.pl
22
3500 WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Z NAMI KLIENTÓW !
mentor.pl
23
Dziękujemy
za uwagę
www.mentor.pl
mentor.pl
24

similar documents