Bild 1 - Trafikverket

Report
Program Framtidens kapacitetstilldelning
Arbetssätt och verktyg
(befintlig it-miljö)
Framtida funktionalitet
Ansökan om kapacitet
Successiv tilldelning
Upphandling
ny it-miljö
Utredning Påverkan
Ansökan om kapacitet
Förbättring Lean
Teknik
Effektiv
kapacitetstilldelning
banarbeten, tidiga
skeden
Arbetsätt
Kund &
kommunikation
Förändringsledning
Införande
Programstyrgrupp
Anders Edvinsson ,TL, Joakim Olsson, Uh,
Peter Eriksson, IT, Tommy Jonsson ,S,
Birgitta Johansson Reis, Ivs, Pelle
Andersson, Green Gargo, Jens Wigen, SJ,
Catrine Carlsson (Ordf.), Sk
Programsponsor Catrine Carlsson
Strategisk och taktisk samordning
Catrine Carlsson, Monika Knutsen, Hans
Stenbacka, Jonas Westlund, Camilla
Lennartsdotter, Peter Eriksson, Fredrik
Lemon, Veronica Molin, Birger Höök
Programstöd
Erika Andersson (adm), Carin Rosell
(komm), Carina Nordström (contr),
Kenneth Håkansson (samv), Anders
Ljungberg (jur)
Programchef Veronica Molin
Bitr Birger Höök
Arbetssätt och
verktyg
Framtida
funktionalitet
Kund &
kommunikation
(befintlig it-miljö)
PS Catrine Carlsson, PL Christian
Tham
PS Hans Stenbacka, PL Malin
Öhgren
Ansökan om
kapacitet
Successiv
tilldelning
Upphandling
ny it-miljö
PS Jonas Westlund, PL Pia
Lundqvist/Christer Sundberg
PS Hans Stenbacka, PL Birger
Höök/Bo Hedlund
Del Stefan Persson
Utredning Påverkan
Ansökan om
kapacitet
Förbättring Lean
Teknik
Utredare Camilla Olsson
Effektiv
kapacitetstilldelning
banarbeten, tidiga
skeden
PS Monica Knutsen, PL
Göran Styhr
PS/FS Jonas Westlund, FöL
Fredrik Eriksson, Anna
Broberg/Bitr Cecilia
Cederloo
Del PL Stefan Persson
Förändringsledning
PS/FS Jonas Westlund, FöL
Camilla Lennartsdotter
Arbetsätt
Införande
Del PL Christian Tham
PL Cecilia Cederloo

similar documents