TEHNICA PL**ILOR *I FINAN**RII INTERNA*IONALE

Report
UNIVERSITATEA ROMÂNO - AMERICANĂ
CURSUL 6:
“Componentele sistemului financiar
internaţional”
Conf. dr Cristian PĂUN
Structura Sistemului Financiar
Tranzacţii
financiare
Guvernul
Tranzacţii
financiare
Instituţii
financiare
Populaţia
2
Companii
private
Tranzacţii
financiare
Pieţe financiare
Pieţele financiare - caracteristici
PIEŢE FINANCIARE
Pieţe monetare (scadenţă < 1 an):
- foarte lichide;
- tranzacţii cu instrumente de credit;
- fluctuaţii reduse ale preţurilor
activelor => risc redus
Pieţe de capital (scadenţă > 1 year):
- tranzacţii cu instrumente de împrumut
şi acţiuni (bonds, equities)
- fluctuaţii mai mari de preţ
Piaţa internaţională a creditului, Euromarkets şi FX
Markets
- Piaţa primară
- Piaţa secundară
Exchange offices (NYSE, CBOT)
OTC Markets
3
Pieţele financiare - caracteristici
Caracteristici
Pieţe monetare
Pieţe de capital
Scadenţă
Sub un an
Peste 1 an
Riscuri
Mai mic
Mai mare
Instrumente
Instrumente de credit
Instr. de împrumut + acţiuni
Lichiditate
Mai mare
Mai mic
Volumul tranzacţiilor
Mai mic
Mai mare
Instrumente de împrumut şi acţiuni
Instrumente de credit
- Titluri de stat;
- Acţiuni obişnuite
- Hârtii comerciale;
- Acţiuni preferenţiale
- Certificate de depozit;
- Obligaţiuni
- Forward;
- Participaţii la fondurile de investiţii
- Credits;
- Poliţe de asigurare
- REPO
- Participaţii la fondurile de pensii
4
Resursele de finanţare pentru o companie
- Reinvestirea
profiturilor;
- Majorări de capital;
- Conversia datoriilor
în acţiuni;
- Amortizarea
mijloacelor fixe.
Resurse
interne
Decizia de
finanţare
- Credite;
- Obligaţiuni;
- Acţiuni.
Resurse atrase
5
Când se recomandă utilizarea surselor interne ?
Avantaje ale utilizării surselor interne de finanţare:
• Creşterea valorii companiei;
• Autonomie mai mare faţă de instituţiile financiare;
• Cost de tranzacţionare mai redus (comisioane bancare şi taxe mai mici);
• Avantaje fiscale aplicate profitului reinvestit;
• Companii mici sau companii aflate la început;
• Companii îndatorate puternic (high debt).
Dezavantaje:
Costul total al surselor proprii este cel mai mare datorită impozitării (tax shield) şi
datorită costului de oportunitate)
Resursele proprii costă cel mai mult !!!
6
Când se recomandă utilizarea surselor atrase ?
Avantaje:
• afaceri mature – “cash-flow cows”;
• sunt mai puţin costisitoare decât sursele proprii;
• posibilitatea de obţinere a unor resurse de capital importante;
• scadenţe mai mari;
• deducerea cheltuielilor cu dobânda;
Dezavantaje:
• Costuri adiţionale (taxes, commissions applied);
• Dependenţa de instituţiile financiare;
• Existenţa unui calendar precis de rambursare;
• Necesitatea unei bune proiecţii a dezvoltării viitoare a afacerii.
7
Finanţare directă vs. Finanţare indirectă
Intermediarii
financiari
Finanţare indirectă
Investitor
Debitor
(beneficiar)
Finanţare directă
8
Finanţare directă vs. Finanţare indirectă
Avantajele intermedierii financiare:
• o mai bună informare cu privire la excedentul de resurse financiare;
• risc mai redus (unele instituţii financiare pot prelua din riscuri);
• consultanţa financiară;
• facilităţile de finanţare;
• o multitudine de tehnici de financiare;
• condiţiile impuse de intermediarii financiari;
• cost de tranzacţionare mai scăzut.
Dezavantajele intermedierii financiare:
• costuri operaţionale mai mari;
• inexistenţa unui contact direct cu piaţa;
• impunerea unui istoric al relaţiilor cu piaţa.
9
Serviciile furnizate de intermediarii financiari
•Vânzarea şi cumpărarea de active financiare;
•Derularea fluxurilor de încasări şi plăţi;
•Finanţarea afacerilor (incl. export financing);
•Consultanţa financiară;
•Monitorizarea pieţelor financiare internaţionale (rating agencies);
•Asigurarea împotriva riscurilor financiare;
•Garantarea riscurilor financiare;
•Expertiza managerială;
•Monitorizarea companiilor (competitors, clients);
•Management de portofoliu;
•Administrarea fondurilor de investiţii.
10
Instituţiile financiare de pe piaţa internaţională
I. Instituţiile financiare internaţionale:
-International Monetary Fund;
-World Bank (IBRD, IDA, IFC, IMGA);
-EBRD;
-European Investment Bank;
-Bank for International Settlements;
II. Agenţiile guvernamentale:
-Agenţii de creditare a exporturilor;
-Agenţii de garantare a creditelor de export;
-Agenţii de asigurare a creditelor de export;
III. Instituţiile depozitare:
-Băncile comerciale;
-Casele de economii;
-Băncile mutuale de economii;
-Uniunile de credit.
IV. Instituţiile non-depozitare:
-Băncile de investiţii;
-Fondurile mutuale;
-Fondurile de pensii;
-Companiile de asigurări;
-Companiile de finanţare;
-Fondurile cu capital de risc;
-Societăţile de valori mobiliare.
11
Instituţii
financiare publice
Instituţii
financiare private
Activele şi pasivele intermediarilor financiari
Tipul intermediarului
Sursa fondurilor (pasivele)
Utilizarea fondurilor (activele)
- Bănci comerciale
Depozite
Credite de consum, credite de
afaceri, credite ipotecare, obligaţiuni
de stat
- Asociaţii de credite şi de
economii
Depozite
Credite ipotecare
- Bănci mutuale de economii
Depozite
Credite ipotecare
- Uniuni de credit
Depozite
Credite de consum
1. Instituţii depozitare:
2. Instituţii de economisire pe baze contractuale
- Companii de asigurări de
viaţă
Prime din poliţe de asigurare
Obligaţiuni corporative, credite
ipotecare
- Companii de asigurare
împotriva
accidentelor
Prime din poliţele de asigurare
Obligaţiuni municipale, obligaţiuni
corporative, titluri de stat
- Fonduri de pensii
Contribuţii din salariile angajaţilor
Acţiuni şi obligaţiuni corporative
- Companii de finanţare
Hărtii comerciale, acţiuni, obligaţiuni
Credite de consum şi de afaceri
- Fonduri mutuale
Acţiuni
Acţiuni, Obligaţiuni
- Fonduri monetare
Acţiuni
Instrumente ale pieţei monetare
3. Instituţii de investiţii
Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa de plăţi externe
12
Structura intermediarilor financiari pe piaţa SUA
13
Instrumentele financiare
• Un instrument financiar este un contract între împrumutător şi împrumutat;
• Acest contract stabileşte:
• Mecanismul de finanţare;
• Rolul fiecărui participant în mecanismul de finanţare;
• Suma;
• Scadenţa;
• Moneda;
• Costul finanţării şi modalitatea sa de plată;
• Alocarea riscurilor între participanţi;
• Rambursarea împrumutului;
• Alte aspecte.
14
Instrumentele financiare
Instrumentele financiare
Instrumente de investiţie directă
Pieţele monetare:
• Treasury Bills;
• Negotiable
bank certificates
of deposit;
• Commercial
papers;
• Banker’s
acceptances;
• Repurchase
Agreements;
• Government
Funds.
Instrumente de investiţie indirectă
Pieţele de capital
Instrumente cu
venit fix:
T-bonds;
Municipal Bonds.
Corporate Bonds.
Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa
de plăţi externe
Acţiuni:
Common
stocks;
Preferred
Stocks;
GDR.
15
- Investment Funds
Participations;
- Insurance Policies;
- Pension Funds
Participations.
Derivate:
Futures;
Options;
Swaps;
Caps;
Floors;
Collars.
Instrumentele pieţelor monetare
• Titluri de stat;
• Certificate de depozit negociabile;
• Hârtii comerciale;
• Accepte bancare;
• Acorduri de răscumpărare;
• Fonduri monetare federale.
Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa
de plăţi externe
16
Instrumentele pieţelor de capital
• Acţiuni (common stocks, preferred stock);
• Credite ipotecare;
• Obligaţiuni de stat;
• Obligaţiuni municipale;
• Obligaţiuni corporative
Cursul 2: Evoluţia SFI. Balanţa
de plăţi externe
17
Clasificarea instrumentelor financiare în funcţie de risc
Nivelul 4: Instrumente foarte riscante
Derivatives, junk bonds
Nivelul 3: Instrumente cu potenţial de creştere:
Blue chips, Mutual Funds Participations, Convertible Bonds.
Nivelul 2: Instrumente cu venit sigur:
T-Bills, Municipal Bonds / T-Bonds.
Nivelul 1: Instrumente fără risc:
Cash, Deposit Certificates, Insurance Policies.
18

similar documents