Zasoby portalu Scholaris jako jeden ze sposobów wzbogacenia

Report
Suwałki, 9 września 2014 r.
Zasoby portalu Scholaris
jako jeden ze sposobów
wzbogacenia procesu
edukacyjnego
Prezentacja opracowana w oparciu o materiały
Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
Dziecko sześcioletnie
w pierwszej klasie
Zasoby portalu Scholaris
jako jeden ze sposobów wzbogacenia procesu
edukacyjnego
Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli.
Posiada zasoby, które korelują z wieloma
tematami omawianymi w Naszym elementarzu.
Dzięki odpowiednio dobranym materiałom
(ilustracje, prezentacje, filmy) nauczyciel może
wzbogacić proces edukacyjny, tak aby stał się on
ciekawszy i lepiej dostosowany do percepcji
uczniów sześcioletnich.
Zasoby portalu Scholaris
jako jeden ze sposobów wzbogacenia procesu
edukacyjnego
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
przygotował zestawienie będące propozycją poszerzenia
większości tematów zaprezentowanych
w podręczniku o nowe treści.
Dają one możliwość postrzegania poszczególnych tematów
w różnym (innym, szerszym niż w podręczniku) kontekście.
Są okazją do wieloaspektowego i polisensorycznego poznawania
świata.
Dzięki nim dzieci mogą przenieść się w świat przyrody, zabawy,
fikcji… co sprawi, że kolejny dzień w szkole będzie wielką
przygodą z edukacją.
Propozycje Scholaris do realizacji treści
zawartych w I cz. Naszego elementarza
Droga do szkoły
• Dźwięki mojej drogi do szkoły
• W drodze do szkoły
• Sygnalizacja świetlna
• Uliczna orkiestra
Gdy jesteśmy chorzy
• Paluszek i główka to szkolna wymówka
• Gdy dorosnę, będę... lekarzem!
http://www.scholaris.pl/zasob/50504?bid=0&iid=&query=lekarz&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/50505?bid=0&iid=&query=lekarz&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/50506?bid=0&iid=&query=lekarz&api=
Propozycje Scholaris do realizacji treści
zawartych w I cz. Naszego elementarza
W jak woda
• Woda - dar życia
• Odgłosy wody
• Oszczędzaj wodę
• Woda i jej znaczenie
• Powódź - niebezpieczna wielka woda
• Staw
• Górski staw
http://www.scholaris.pl/zasob/50053?bid=0&iid=&query=staw&api=
http://www.scholaris.pl/zasob/50052?bid=0&iid=&query=staw&api=
Propozycje Scholaris do realizacji treści
zawartych w I cz. Naszego elementarza
U jak Ul
• Pszczoła
• Gdzie znajdziemy miód?
• Miód i jego zastosowanie
Listopadowa pogoda
• Pogoda. Rebusy (I) i (II)
http://www.scholaris.pl/zasob/49765?bid=0&iid=&query=+pogoda&api=
http://www.scholaris.pl/resources/zasoby?bid=0&iid=&rset=0&externals=1
&sorts=score&query=+pogoda&api=&page=1
• Pogoda w ciągu roku
• Pogoda pani pogodynki
• Atmosferyczne zagadki
• Różne warunki atmosferyczne
• Chłopiec - pogoda deszczowa
Prezentacja przygotowana
w oparciu
o materiały ORE
Opracowanie: Danuta Moroz

similar documents