PL IV Analiza de sistem

Report
ANALIZA DE SISTEM
CALITATEA ÎN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
SUPERIOR ROMÂNESC
- PL IV Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Obiective
• Evaluarea starii calitatii sistemului national de
invatamant superior in vederea fundamentarii pe
baze empirice valide a propunerilor de ajustare a
politicilor si metodologiilor de evaluare si asigurare a
calitatii.
• Dezvoltarea si implementarea sistemului de
asigurare interna a calitatii in universitati, atat la
nivel institutional, cat si la nivelul programelor de
studii, prin sprijinirea si formarea membrilor
implicati in dezvoltarea programelor de studii sau a
membrilor comisiilor interne de asigurare a calitatii
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Activitati
• IV.1. Realizarea a trei sondaje coordonate
de către Beneficiar şi subcontractate unei
companii specializate pe eşantioane
reprezentative de angajatori, cadre
didactice universitare si respectiv studenti
pentru măsurarea percepţiei acestora
faţă de politicile şi calitatea
învăţământului superior românesc la
nivel de sistem
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Activitati
• IV.2. Realizarea Barometrului Calitatii ce
cuprinde rezultatele sintetice ale celor trei
sondaje, a datelor rezultate din evaluarea
externa si interna a universitatilor precum si alte
date de sistem
• IV. 3. Elaborarea unui Policy Paper la finalul
proiectului. Formularea de concluzii şi
propunerea de politici privind îmbunătăţirea
calităţii la nivel de sistem şi pe tipuri de instituţii
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Rezultate anticipate
• IV.1 Raport de cercetare
• 3 sondaje de opinie privind calitatea
invatamantului superior, realizate in randul
populatiilor:
– cadre didactice (1),
– studenti (2)
– angajatori (3);
• 30 de interviuri cu reprezentantii categoriilor
enumerate
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013
Rezultate anticipate
• IV.2 Barometru al Calitatii invatamantului
superior
• IV.3. Un document cu privire la concluziile
desprinse in urma analizei institutionale Policy Paper care sa recomande politici de
imbunatatire a calitatii invatamantului
superior la finalul proiectului Barometrul
Calitatii si Policy Paper se vor publica in limbile
romana si engleza, in format hartie sau
CD/DVD, in 300 de exemplare
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Metodologia de implementare PL.IV.
• PL.IV. In perioada de implementare, vor fi elaborate 3
chestionare vizand populatiile de cadre didactice,
studenti, respectiv angajatori ce vor fi aplicate pe
esantioanele elaborate de catre beneficiar, urmand a fi
aplicate un numar de aproximativ 2100 de chestionare.
• Datele culese prin chestionare vor fi triangulate cu date
provenind din cercetare calitativa. Se vor realiza un
numar de aproximativ 30 de interviuri, cu reprezentanti
ai fiecarui grup mentionat mai sus, inclusiv cu persoane
cu atributii in asigurarea calitatii la nivel institutional si de
sistem.
Proiect cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Metodologia de implementare PL.IV.
• Datele culese vor fi prelucrate statistic si vor fi elaborate
distributii grafice ale opiniilor si perceptiilor grupurilor vizate
cu privire la starea calitatii.
• In urma analizei datelor de opinie culese cu instrumentele de
mai sus, dar si a datelor obiective rezultate din raportarilor
universitatilor pe principalii indicatori de calitate, se va realiza
un raport sumativ privind starea calitatii la nivel sistemic,
denumit Barometrul Calitatii.
• Acesta va contine si o sectiune distincta de analiza
instituționala cu privire la reformele strategice, politicile
educaționale, instrumentele de măsurare și indicatorii
adoptați și implementați în perioada 2011-2013 de către
instituțiile centrale în domeniul învățământului superior.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Metodologia de implementare PL.IV.
• Se vor analiza efectele pe care diversii factori de input
prezenți în noua legislație ii au asupra actorilor din
sistem, în special asupra universităților, cu privire la
creșterea calității sistemului de învățământ superior.
• Documentul de politici elaborat la finalul proiectului va
viza formularea de propuneri de imbunatatire a
politicilor, de propuneri legislative care sa
corecteze/completeze legislația existentă în măsura în
care sunt identificate riscuri, necorelari,
incompatibilitati in reglementarile cu privire la
invatamantul superior de natura sa afecteze asigurarea
calitatii la nivel de sistem.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European
prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Vă mulţumim
pentru atenţie !
Bucureşti, 25 septembrie 2014

similar documents