V Forum S*u*b Utrzymania Ruchu Movida Conferences, Bia

Report
www.ant-iss.pl
Dedykowane systemy informatyczne dla przemysłu.
„ S y n e r g i a S y s t em ó w I T: E R P + M E S + S C A D A ”
BPC, Kraków 04 października 2012
www.ant-iss.pl
ANT
sp. z o.o.
www.ant-iss.pl
Kim jesteśmy?
• Tworzymy oprogramowanie
na potrzeby przemysłu, produkcji i energetyki
• Integrujemy systemy automatyki
• Łączymy:
Procesy, maszyny, urządzenia z systemami IT
10 lat na rynku,
ponad 200 wdrożeń,
własne oprogramowanie,
20 inżynierów i programistów.
Pracujemy dla najlepszych przedsiębiorstw.
Daje nam to dużo satysfakcji.
ANT - Kraków Poland  + 48 12 296 50 [email protected]
www.ant-iss.pl
Wdrożyliśmy ponad 200 aplikacji w różnych sektorach przemysłu.
Możemy powiedzieć, że zdobyliśmy spore doświadczenie 
www.ant-iss.pl
Systemy MES
OEE, Downtime, Andon, Traceability,
SPC, Quality, Maintenance
Agent OS
Enerigia i media
Oprogramowanie do budowania aplikacji
na rozproszonych kontrolerach
Bilansowanie, optymalizacja zużycia,
rozliczanie, alarmowanie
Chmura
SCADA\Web
Automatyka, BMS, Wizualizacja
Usługi monitorowania
rozproszonych obiektów
Integracja danych:
Telemetria GPRS:
Modemy, AMR, Energetyka,
Telemetria
OPC, SQL, Protokoły
komunikacyjne
ANT Studio
Rozwijane do dziś od 2002r.
www.ant-iss.pl
ANT Factory Portal
Fabryka w przeglądarce
www.ant-iss.pl
• Nadzór nad
realizacją zleceń
• OEE
• Rejestracja i
analiza przestojów
• Rozliczenie
produkcji
• SPC
• Traceability
• Autonomous
Maintenance
• Automatyzacja
laboratorium
Produkcja
Jakość i
logistyka
Utrzymanie
ruchu
• ANDON
• MTTR, MTFB, KPI’s
• Machines
condition based
monitoring
• Zarządzanie
narzędziami
Energia,
zarządzanie
budynkiem
• Nadzór,
optymalizacja
zużycia energii i
mediów
• BMS, monitoring
instalacji
www.ant-iss.pl
Przykład nr 1 - produkcja żarówek
www.ant-iss.pl
Przykład nr 2 - produkcja pasty do zębów
www.ant-iss.pl
Przykład nr 3 - spawalnia części do auta
www.ant-iss.pl
Przykład nr 4 - rozlewnia wody mineralnej
www.ant-iss.pl
Przykład nr 5 - nadzór elektrociepłowni
www.ant-iss.pl
Przykład nr 6 - dystrybucja energii
www.ant-iss.pl
Przykład nr 7 - pakowanie cukru
www.ant-iss.pl
Hardware
www.ant-iss.pl
Przykład integracji z maszyną
Operator interface
Ethernet or WLAN
Independent sub-system,
it continues to work even than
Ethernet connection or server falls.
Real – time data transfer
Machine control unit
RS485 Daisy-chain
Signals from machine
Ready to future
expansion.
eg. analog
signals like P, T
cycle
status
Save machine connection
Digital input interface module
Interface relays
- electrical circuits separation
www.ant-iss.pl
Osiągnięte korzyści dla Klientów
www.ant-iss.pl
• Wzrost OEE średnio ok. 20%,
•
•
•
•
Zmniejszenie ilości awarii i przestojów,
30-90% zmniejszenie odpadu produkcyjnego
Zmniejszenie zużycia i kosztów zakupu energii i mediów energetycznych,
Eliminacja dokumentacji papierowej, ręcznego wprowadzania danych,
przepisywania i raportowania na rzecz automatycznej rejestracji procesów.
• …
"System wskazał rzeczywiste przyczyny przestojów linii, oraz umożliwił zdecydowaną redukcję
mikroprzestojów oraz skrócenie czasu przezbrojeń"
"System wyeliminował ręczne zapisy operatorów oraz przepisywanie arkuszy. Teraz produkcja
raportuje się sama"
"Uzyskaliśmy bieżący monitoring źródeł odpadu"
"Dzięki rozwiązaniu >>ANDON<< UR szybciej reaguje na przestoje maszyn"
"Działanie systemu wymusiło od operatorów zwiększenie dyscypliny pracy"
"Logistyka zna rzeczywisty czas na kiedy zostanie zrealizowane zlecenie"
"System automatycznie rozlicza zużycie energii na wykonaną produkcję oraz kontroluje
parametry zasilania dzięki czemu zakład uzyskał obniżenie kosztów zakupu energii"
"Wdrożenie systemu zwróciło się w pół roku!"
www.ant-iss.pl
U większości klientów nasze systemy są z czasem rozwijane
i obejmują coraz szerszy zakres funkcjonalności.
Nadzór energii
Produkcja
Utrzymanie ruchu
Kontrola jakości
Logistyka
Wspólny system
ANT FACTORY PORTAL
„fabryka w przeglądarce”
www.ant-iss.pl
Dlaczego tak wielu klientów wybrało nasze rozwiązania?
Czym się wyróżniamy ?
www.ant-iss.pl
Doświadczenie oraz otwarte podejście do potrzeb Klientów
Stworzyliśmy system, który działa w ponad 200 aplikacjach.
Wiemy ile to wymagało wysiłku.
Dzięki temu potrafimy zrozumieć klienta,
który chce zbudować najlepiej dopasowane do swoich potrzeb rozwiązanie.
Razem tworzymy koncepcję i zapisujemy je w sposób ukierunkowany na cel.
Nie limitujemy pomysłów licencjami czy brakiem funkcjonalności.
Pomagamy jak najlepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę.
Zapewniamy kompleksową realizację systemów od dostawy i instalacji urządzeń po
licencjonowanie i konfigurację oprogramowania oraz dokumentację i szkolenie.
www.ant-iss.pl
Wdrażamy własne oprogramowanie
• Ma to bezpośredni wpływ na cenę systemu,
• Gwarantujemy ekspercką wiedzę naszych inżynierów,
• Mamy możliwość zmiany funkcjonalności systemu przez co lepiej dopasowujemy się do
wymagań Klienta,
• Możemy dopasować licencję i funkcjonalność do potrzeb Klienta oferując dedykowany
produkt.
Nasze systemy działają przez przeglądarkę
•
•
•
•
Ma to bezpośredni wpływ na cenę systemu,
Nie limitujemy ilości użytkowników systemu,
Prosta obsługa – „fabryka w przeglądarce”
Działa na każdym komputerze w sieci, nie potrzeba instalować użytkownikom żadnych
lokalnych aplikacji.
www.ant-iss.pl
Budujemy dedykowane, indywidualne rozwiązania
• Ma to bezpośredni wpływ na cenę systemu
• Klient otrzymuje system dostosowany do jego potrzeb, do procesu produkcyjnego, do
sprawdzonej formy raportowania i nadzoru
• Integrujemy się z istniejącymi aplikacjami, wykorzystujemy arkusze Excela.
Wykorzystujemy technologie komercyjne i open-source
• Ma to bezpośredni wpływ na cenę systemu,
• Nie korzystamy z dodatkowo płatnych technologii,
• Wykorzystujemy istniejącą u Klienta infrastrukturę i oprogramowanie,
W ramach usługi powdrożeniowej bezpłatnie aktualizujemy nasze
oprogramowanie
• Ma to bezpośredni wpływ na koszt utrzymania systemu
• U naszych klientów jest zawsze zainstalowana aktualna wersja oprogramowania z dostępnymi
nowymi funkcjami.
www.ant-iss.pl
Single source
Jeden dostawca
www.ant-iss.pl
Dziękuję
Andrzej Jarosz
Prezes Zarządu
[email protected]
ANT sp. z o.o.
ul. Wadowicka 8a
30-415 Kraków, Polska
Kontakt
tel: +48 12 296 50 40
fax. +48 12 296 50 41
e-mail: [email protected]
www.ant-iss.pl

similar documents