Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi (prezentacja)

Report
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
al. Politechniki 38
93-590 Łódź
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
• Dalkia Łódź S.A.
• Engorem
• BSH i firmy współpracujące z BSH
• PGE Dystrybucja Łódź
• ASD
• Compal
• Flextronics
• P&G Gillettte
• ASCO Numatics
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Patronem naukowym szkoły jest
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki Politechniki Łódzkiej
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Technikum nr 9
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Technikum nr 9
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych;
• użytkowania urządzeń elektronicznych;
• naprawy urządzeń elektronicznych.
Klasa objęta patronatem Gillette Poland International Sp. z o.o.
Współpraca z firmą ASD
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy
potwierdzające kwalifikacje :
• Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
• Eksploatacja urządzeń elektronicznych
Klasa objęta patronatem Gillette Poland International Sp. z o.o.
Współpraca z firmą ASD
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej;
• wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie
dokumentacji technicznej;
• lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych;
• oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji
elektrycznych po montażu i naprawie;
• montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy
potwierdzające kwalifikacje :
• Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
• Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
• Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Współpraca z firmą Dalkia Łódź S.A.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• wykonywania konserwacji, przeglądów
i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
• wykonywania pomiarów parametrów
instalacji i urządzeń energetycznych;
• nadzorowania i obsługiwania maszyn
i urządzeń w elektrociepłowniach,
elektrowniach i ciepłowniach.
Klasa objęta patronatem firmy Dalkia Łódź S.A.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy
potwierdzające kwalifikacje :
• Eksploatacja instalacji i urządzeń
do wytwarzania i przesyłania energii
cieplnej
• Eksploatacja instalacji i urządzeń
do wytwarzania i przesyłania energii
elektrycznej
Klasa objęta patronatem firmy Dalkia Łódź S.A.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
• projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
administrowania tymi sieciami;
• projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
• tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi
stronami i aplikacjami.
Współpraca z firmą Compal
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy
potwierdzające kwalifikacje :
• Montaż i eksploatacja komputerów osobistych
oraz urządzeń peryferyjnych
• Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
i administrowanie sieciami
• Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych
oraz administrowanie bazami
Współpraca z firmą Compal
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie przygotowany
do wykonywania następujących zadań zawodowych:
•
•
•
•
montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy
potwierdzające kwalifikacje :
• Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
• Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
• Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów
mechatronicznych
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent :
• nabywa umiejętność montażu i naprawy maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych;
• zdobywa również wiedzę z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych;
• jest także przygotowywany w zakresie montażu i eksploatacji
układów automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów;
• poznaje tajniki budowy i eksploatacji linii kablowych
i napowietrznych.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Absolwent szkoły będzie zdawał egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie :
• Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
• Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym
potwierdzającym kwalifikacje w zawodach:
Technik
elektronik
Technik
elektryk
Technik
informatyk
Technik
energetyk
Technik
mechatronik
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Po ukończeniu technikum absolwent uzyskuje tytuł technika
i może podjąć pracę lub kontynuować kształcenie w szkole
wyższej.
Wielu z naszych absolwentów studiuje na wyższych
uczelniach m.in. na Politechnice Łódzkiej: elektronikę
i telekomunikację, informatykę, elektrotechnikę,
mechatronikę, robotykę.
Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w firmach, w których
mają potem szanse na zatrudnienie.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
pracownie ogólnokształcące
pracownie zawodowe
pracownie Praktycznej Nauki Zawodu
pracownie informatyczne
pracownie językowe z dostępem do Internetu
Izba Pamięci Narodowej i Tradycji Szkoły
sala gimnastyczna, siłownia
biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnych
Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych
Akademia Sieci CISCO
chętni mogą uczestniczyć w kursach
uprawniających do zdawania egzaminów
na międzynarodowe certyfikaty
(IT Essentials: PC Hardware and Software
i CCNA Discovery)
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny
Koło Sympatyków Żołnierzy Armii Krajowej
Szkolne Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Klub Promocji Zdrowia
Klub Europejski EURONIKA
Klub Czytelnika
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Sztandar naszej szkoły odznaczony został
Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Dekoracji sztandaru szkoły dokonali
Wiesława Zewald i Andrzej Cewiński.
Uczniowie klas pierwszych mieli zaszczyt złożyć
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły uhonorowany
tym wyjątkowym odznaczeniem.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Brązowy medal na Łódzkiej Olimpiadzie Młodzieży
Szkolnej dla szkolnej drużyny piłki ręcznej
II miejsce w Mistrzostwach Łodzi w Lidze
Lekkoatletycznej Szkół Ponadgimnazjalnych
Uczniowie naszej szkoły wywalczyli
III miejsce drużynowe w biegu na orientację
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
W szkole aktywnie działa koło SKKT PTTK, które regularnie
zajmuje wysokie miejsce w gronie najlepszych szkolnych
klubów krajoznawczo-turystycznych w Polsce.
Nasi uczniowie uczestniczą w rajdach i biegach na orientację.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Wycieczka do Niemiec sfinansowana została
przez firmę patronacką BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
W roku szkolnym 2009/2010 krew oddało 124
uczniów - łącznie 55 l 800 ml krwi, w roku
szkolnym 2010/2011 129 uczniów - łącznie 58 l 050
ml krwi, zaś w roku szkolnym 2011/2012 udział w
akcji wzięło 193 uczniów, którzy oddali łącznie 86 l
050 ml krwi.
„Młodzież ZSP nr 9 w Łodzi wielokrotnie
udowodniła, że bezinteresowna pomoc innym
ludziom, solidaryzm społeczny, sumienność,
obowiązkowość i zwykła ludzka przyzwoitość to
wartości dla niej niezwykle istotne. Honorowe
krwiodawstwo to niewątpliwie szkoła postaw.”
„Świat Dawcy” (2012, nr 4, s. 8)
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
ZSP nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
we współpracy
z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
i Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
jest organizatorem
Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Program:
• doradztwa edukacyjno-zawodowego „Szkolne drogowskazy – mój uczeń wybiera
przyszły zawód”;
• Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej;
• Znam Swoje Prawa;
• szkolny program edukacji patriotycznej „Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
W szkole realizowany jest projekt:
• „Mikroprocesory i ich zastosowanie w życiu codziennym”
– projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
„Mikroprocesory i ich zastosowanie w życiu
codziennym”
• projekt w ramach Programu Comenius Partnerskie
Projekty Szkół, realizowany wspólnie ze szkołą
niemiecką z Wetzlar.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Projekt profilaktyczny
„Patrz w niebo, chodź po ziemi”
• Projekt wykorzystuje techniki socjoterapii i turystykę
z elementami survivalu, jako formę alternatywną, mającą
przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym.
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
„Dziedzictwo Patriotyczne Armii Krajowej”
Młodzież naszej szkoły, żołnierze AK,
w Żerechowej - miejscu zrzutu dla Armii
Krajowej dokonanego 9 maja 1944 r.
Młodzież naszej szkoły na Polskim
Cmentarzu Wojennym w Bykowni (Ukraina).
ZSP nr 9
im. KEN w Łodzi
www.zsp9.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej
al. Politechniki 38, 93-590 Łódź
e-mail: [email protected]
strona internetowa szkoły: www.zsp9.pl
tel./fax: 42 684-39-75

similar documents