Formularz dla parafii – gospodarzy

Report
Wrocław 20-25 lipca 2016
Kraków 26-31 lipca 2016
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
1 grudnia 2013 w całej Polsce ruszyły
duchowe przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku.
Rio de Janeiro, 28 lipca 2013
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Droga do ŚDM 2016
Papież pisze do młodych orędzie
2014 „Błogosławieni ubodzy w duchu…”
2015 „Błogosławieni czystego serca…”
2016 „Błogosławieni miłosierni…”
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Pielgrzymka symboli ŚDM
Krzyż ŚDM
Od samego początku wiernym świadkiem
Światowych Dni Młodzieży
jest Krzyż Roku Świętego, zwany też Krzyżem Młodych
i Krzyżem ŚDM. Podarowany młodym na zakończenie
Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia,
od 22 kwietnia 1984 roku stał się
"żywą ikoną Kościoła pielgrzymującego
po drogach świata".
Na Krzyżu znajdują się słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II:
"Nieście go po całej ziemi
jako znak miłości Pana Jezusa do całej ludzkości
i głoście wszystkim, że zbawienie i odkupienie
jest tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym".
Krzyż ŚDM wędruje po całym świecie docierając do milionów serc młodych ludzi.
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Pielgrzymka symboli ŚDM
Peregrynacja Krzyża i Ikony po polskich diecezjach
WROCŁAW – KWIECIEŃ 2016
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Pielgrzymka symboli ŚDM
Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani
Od Niedzieli Palmowej 2003 roku razem z Krzyżem ŚDM
wędruje Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
Opiekunka Ludu Rzymskiego jest najbardziej ukochaną
i czczoną ikoną maryjną w Rzymie.
Oryginał Ikony znajduje się w Bazylice MB Większej w Rzymie.
Te dwa znaki: Krzyż i Ikona Matki Bożej pokonują
każdego roku długą drogę, aby młodzi całego świata
mogli spotkać przy nich Jezusa Chrystusa
i zdać sprawę z nadziei, która w nich jest.
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Pielgrzymka symboli ŚDM
Przejęcie Krzyża i Ikony przez polską młodzież
Ceremonia przejęcia symboli ŚDM
od młodzieży brazylijskiej
miała miejsce w Rzymie
w Niedzielę Palmową,
13 kwietnia 2014 roku.
Ojciec Święty Franciszek dokonał
Tego na zakończenie uroczystej
liturgii na placu św. Piotra.
Krzyż ŚDM oraz Ikona Matki Bożej
zostały przejęte od młodych Brazylijczyków przez 100-osobową
delegację Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży.
Wśród nich byli także przedstawiciele naszej diecezji.
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Dni w Diecezjach
Przyjęcie młodych w diecezjach polskich
Od roku 1997 centralne wydarzenia
Światowych Dni Młodzieży
są poprzedzone kilkudniowym
pobytem grup zagranicznych
we wszystkich diecezjach kraju,
który jest gospodarzem spotkania.
Okres ten w Brazylii nazwano „Tygodniem misyjnym”,
ale najczęściej nosił on nazwę „Dni w Diecezjach”.
Przewidujemy, że w tym etapie weźmie udział
ok. 300 tysięcy młodych z zagranicy.
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Dni w Diecezjach
Przyjęcie młodych w diecezjach polskich
Na czas przygotowań do ŚDM 2016
każda diecezja otrzymuje nazwę biblijną,
nawiązującą do miejsc w Ziemi Świętej.
WROCŁAW - GALILEA
Galilea była, a diecezja wrocławska niech się staje
• miejscem działalności i cudów Jezusa
• miejscem powoływania uczniów
• miejscem codziennej pracy
• miejscem spotkania ze Zmartwychwstałym
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Dni w Diecezjach
W parafiach i w domach
Młodzi przyjmują Młodych
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Co mogę zrobić w drodze na ŚDM 2016
1.
2.
3.
4.
Dołączyć do punktu przygotowań
Zostać wolontariuszem w parafii
Wspólnie czytać Orędzie i modlić się w intencji ŚDM
Mówić innym o wydarzeniu
i o spotkaniach w punkcie przygotowań
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Włącz się w przygotowania…
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Informacje o planowanych spotkaniach
i akcjach wolontariuszy w diecezji wrocławskiej
znajdziesz na stronie:
www.sdm2016.wroclaw.pl
e-mail: [email protected]
tel: +48 71 327 11 09
Adres: ul. Katedralna 4
50-328 Wrocław
Diecezjalny sztab przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016
w Archidiecezji Wrocławskiej
www.sdm2016.wroclaw.pl
Kraków 2016

similar documents