Regionális fejlesztés

Report
A vonzó és versenyképes város
dr. Koltai Zoltán
Pécsi Tudományegyetem
Felnőttképzési és Emberi
Erőforrás Fejlesztési Kar
Témakörök
• A lakóhelyi vonzerők értékelése.
• Országos és regionális versenyképességi
sorrendek.
• A lakóhely potenciális megváltoztatásának okai
és területi jellegzetességei.
• Magyarországi központok és a települések
méretének szerepe a lakóhelyi preferenciákban.
Kérdések
(2004-2005)
• Milyen szempontokat részesít előnyben a
magyar lakosság és a vállalati szféra lakó- ill.
telephelyének megválasztásakor?
• Melyik magyarországi településeket és miért
tartják versenyképesnek a magánszemélyek,
vállalatvezetők?
• Melyek azok a központi települések, melyeket
valódi vonzásközpontoknak tartanak?
A lakóhelyi vonzerők értékelése
1. egészségügyi szolgáltatások (pl.: orvosok,
kórházi ágyak, gyógyszertárak száma),
2. oktatási viszonyok (pl.: alap-, közép- és
felsőfokú oktatási intézmények száma),
3. települési infrastruktúra (pl.: gázszolgáltatás,
csatornázottság, utak állapota, közvilágítás,
helyi tömegközlekedés, parkolási rend),
4. városi
szerepkörök
szélessége
(pl.:
közintézményekkel
való
ellátottság,
kereskedelmi hálózat szélessége),
A lakóhelyi vonzerők értékelése
5. lakókörnyezet
állapota
(pl.:
zöldterület
nagysága),
6. település természeti adottságai (pl.: éghajlat,
hegyvidék, folyók),
7. település történelme, hagyományok, tradíciók,
8. demográfiai
adottságok
(pl.:
lakosság
korösszetétele),
A lakóhelyi vonzerők értékelése
9. közlekedési kapcsolatok (pl.: országos út-,
vasúthálózatra
csatlakozás,
Budapest
megközelíthetősége),
10.foglalkoztatási
körülmények
(pl.:
munkanélküliség,
bérszínvonal,
kvalifikált
munkahelyek száma),
11.szabadidős lehetőségek (pl.: művelődés,
kultúra, sport, éttermek száma),
12.lakásállomány jellemzői (pl.: lakóépületek kora,
típusa, mennyisége).
,
3
2
1
0
3,06
2,96
történelem,
hagyományok
3,55
demográfia
3,61
lakásállomány
3,69
természeti
adottságok
3,83
szabadidő
4
városi
szerepkörök
4,03
oktatás
4,09
lakókörnyezet
4,13
egészségügy
4,19
foglalkoztatás
4,33
közlekedés
5
infrastruktúra
A lakóhelyet vonzóvá tevő tényezők
fontossága a magyar lakosság megkérdezése
alapján
3,51
Egyéb tényezők
• az emberi (családi, baráti) kapcsolatok,közösség
megléte,
• a közbiztonság színvonala,
• a lakosság etnikai összetétele.
A lakóhelyi vonzerő faktorai
Vonzerők
egészségügy
oktatás
infrastruktúra
városi szerepkörök
lakókörnyezet
természeti adottságok
történelem, hagyományok
demográfia
közlekedés
foglalkoztatás
szabadidő
lakásállomány
szolgáltatások egzisztencia környezet
faktor
faktor
faktor
0,732
0,692
0,665
0,636
0,767
0,755
humán
faktor
0,796
0,618
0,530
0,540
0,751
0,742
Kapcsolatok szorossága
• vonzerők és korcsoportok
• vonzerők és iskolai végzettség
• vonzerők és a lakóhely mérete
Magyarországi városok, mint lakóhelyek
sorrendje a magyar lakosság megkérdezése
alapján
Település
1 Budapest
2 Pécs
3 Sopron
4 Győr
5 Szeged
6 Debrecen
7 Székesfehérvár
8 Eger
9 Kecskemét
10 Veszprém
11 Miskolc
12 Szombathely
Említés
575
258
238
197
182
164
125
120
72
65
60
54
Súlyozott
2523
830
766
644
551
511
414
396
263
205
205
189
Magyarországi városok, mint lakóhelyek
sorrendje a dél-dunántúli régió lakosságának
válaszai alapján
Település
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pécs
Budapest
Sopron
Győr
Székesfehérvár
Kaposvár
Szeged
Debrecen
Nagykanizsa
Veszprém
Szekszárd
Baja
Említés
63
59
29
24
20
19
14
9
8
8
7
6
Súlyozott
251
250
87
73
62
73
35
23
21
19
25
19
lakásállomány
szabadidő
foglalkoztatás
közlekedés
demográfia
történelem
természet
lakókörnyezet
szerepkörök
infrastruktúra
oktatás
egészségügy
gyakoriság %
Budapest lakóhelyi vonzerejének
megítélése
90
80
70
országos
60
regionális
50
40
30
versenyképes
országos
20
versenyképes
regionális
10
0
vonzerők
lakásállomány
szabadidő
foglalkoztatás
közlekedés
demográfia
történelem
természet
lakókörnyezet
szerepkörök
infrastruktúra
oktatás
egészségügy
gyakoriság %
Pécs lakóhelyi vonzerejének
megítélése
90
80
70
országos
60
regionális
50
40
30
versenyképes
országos
20
versenyképes
regionális
10
0
vonzerők
lakásállomány
szabadidő
foglalkoztatás
közlekedés
demográfia
történelem
természet
lakókörnyezet
szerepkörök
infrastruktúra
oktatás
egészségügy
gyakoriság %
Sopron lakóhelyi vonzerejének
megítélése
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
országos
regionális
versenyképes
országos
versenyképes
regionális
vonzerők
Lakóhelyváltozást magyarázó
tényezők
45%
40%
31%
12%
település
környezete
gazdasági
körülmények
település
szolgáltatásai
családi okok
A költözni szándékozók megoszlása
•
•
•
•
korcsoportok
iskolai végzettség
lakóhely mérete
regionális elhelyezkedés
Költözési hajlandóság előfordulása
a magyarországi régiókban
60
60
55
51
50
45
45
%
42
40
35
37
38
32
30
25
20
Nyugat-Dunántúl
KözépMagyarország
Közép-Dunántúl
Észak-Alföld
ÉszakMagyarország
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Magyarországi városok, mint potenciális
költözési helyszínek sorrendje
Ssz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Település
Budapest
Pécs
Sopron
Győr
Szeged
Eger
Kecskemét
Székesfehérvár
Zalaegerszeg
Veszprém
Említések
száma
Súlyozott
említés
104
51
50
34
29
21
15
15
11
10
305
137
131
92
73
55
42
38
32
26
Magyarországi központok
• Dél – Alföldön Szegedet és Kecskemétet,
• Dél – Dunántúlon Pécset,
• Észak – Alföldön Szolnokot, Nyíregyházát és
Debrecent,
• Észak – Magyarországon Miskolcot,
• Közép – Dunántúlon Székesfehérvárt és
Veszprémet,
• Nyugat – Dunántúlon Szombathelyet és
Zalaegerszeget említették.
A nagyvárosi életformát preferáló
személyek mögöttes okainak megoszlása
60
54,5
50
42
40
%
30
20
10
3,5
0
ellátás-szolgáltatás
foglalkoztatásmegélhetés
emberi kapcsolatok
A nagyvárosi életformát elutasítók
mögöttes okainak megoszlása
70
62
60
50
40
32
%
30
20
6
10
0
személytelenség
a környezet
szennyezettsége
rossz
közbiztonság
Köszönöm a figyelmet!
[email protected]

similar documents