prezentacja do pobrania

Report
Spółdzielnia Socjalna Revital-Med
Profesjonalne usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze
oraz rehabilitacyjne w domu pacjenta.
www.revital-med.pl
Struktura organizacyjna
Spółdzielnia Socjalna
Revital – Med.
ul. Trembeckiego 11a
Rzeszów
Osoby
zagrożone
wykluczeniem
społecznym
Specjaliści
1 - osoba
6 - osób
www.revital-med.pl
Rejon działania –
Miasto Rzeszów oraz najbliższe okolice
www.revital-med.pl
Zakres wykonywanej działalności
Revital - Med
Usługi
pielęgnacyjnoopiekuńcze
w domu pacjenta
Rehabilitacja
domowa
www.revital-med.pl
Działalność
związana
z reintegracją
osób starszych
i profilaktyką
zdrowotną
Opieka domowa:
 seniorów
 osób chorych
 niepełnosprawnych
 samotnych
 oraz wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy
www.revital-med.pl
Opiekunka w domu:
 jest towarzyszem i powiernikiem,
 pomocą w toalecie lub wykonuje
toaletę osób leżących,
 utrzymuje porządek,
 pomaga przy posiłkach,
 nadzoruje zażywanie lekarstw,
 wykona niezbędne zakupy
www.revital-med.pl
Opieka obejmuje również:
 spacer z chorym na świeżym powietrzu
 asystowanie w różnego rodzaju aktywnościach
www.revital-med.pl
Rehabilitacja Seniora
i nie tylko…
Dla podtrzymania jak najlepszej kondycji, sprawności
i samodzielności osoby w podeszłym wieku
www.revital-med.pl
Rehabilitacja Chorych
Na Parkinsona
Celem rehabilitacji jest podniesienie lub zachowanie
maksymalnie długo sprawności ruchowej i samodzielnego
egzystowania osoby w tym trudnym doświadczeniu
www.revital-med.pl
Rehabilitacja Po Udarze Mózgu
Jest bezwzględnie konieczna
dla przywrócenia utraconych
funkcji organizmu i ciała pacjenta
www.revital-med.pl
Rehabilitacja Onkologiczna
Pacjenci w chorobie nowotworowej mogą niezwykle dużo zyskać,
poddając się prawidłowo dobranej rehabilitacji.
www.revital-med.pl
Rehabilitacja Po
Endoprotezoplatyce
Okres po wymianie stawu biodrowego lub kolanowego, to jeden
z tych, w których podstawowym elementem leczenia jest
rehabilitacja
www.revital-med.pl
Rehabilitacja Po Złamaniach
I Innych Urazach
Nieodzownym krokiem w procesie leczenia urazów
typu złamanie jest regularna rehabilitacja
www.revital-med.pl
Fizjoterapia w bólach kręgosłupa
 zapobieganie zmianom chorobowym kręgosłupa

przywrócenie sprawności ruchowej
 przyniesienie ulgi przy występowaniu bólu
 wzmocnienie stabilności kręgosłupa
www.revital-med.pl
Rekonwalescencja po powrocie
ze szpitala
 słaba kondycja mięśni lub stawów
 uraz stawu lub kończyny
www.revital-med.pl
Reintegracja osób starszych
i profilaktyka zdrowotna.
 Opiekun na twoje popołudnie.
 Seniorzy dzieciom.
 Aktywni Seniorzy.
 Akademia prawidłowej postawy.
 Akademia pozytywnej sylwetki.
www.revital-med.pl
Problemy w działalności
Wewnętrzne:
 Integracja członków spółdzielni
 zawiłości prawne związane z prowadzeniem osoby prawnej.
Zewnętrzne:
 Zmieniające się realia prawne (NFZ)
 Nieufne podejście do formy prawnej
 Brak wsparcia ze strony samorządu (dofinansowanie składek,
śladowe stosowanie art. 29 PZP).
www.revital-med.pl
Dlaczego warto założyć
Spółdzielnię socjalną
 Alternatywa dla mechanizmów rynkowych, gdzie człowiek
nie jest traktowany jako zasób, a celem nie jest zysk.
 Dzięki tej formie prowadzonej działalności możliwe
aktywowanie na rynku pracy osób wykluczonych
społecznie.
 Możliwość zdobycia finansowania projektów
niedostępnych dla innych form działalności.
www.revital-med.pl
Spółdzielnia Socjalna Revital-Med
Ul. Trembeckiego 11a, 35 – 234 Rzeszów
Profesjonalne usługi
pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz
rehabilitacyjne w domu pacjenta.
tel. 531 894 825
www.revital-med.pl

similar documents